X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
19.12.2023
1334/0/15-23
Про оголошення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора

6 вересня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», який набрав чинності 19 жовтня 2023 року.

Пунктами 2311–2313 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що тимчасово, протягом семи років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарного інспектора проводить конкурсна комісія, яка утворюється Вищою радою правосуддя.

Пунктом 141 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» визначено, що тимчасово конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя проводить конкурсна комісія, утворена Вищою радою правосуддя відповідно до пункту 2311 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Рішенням Вищої ради правосуддя від 7 грудня 2023 року № 1235/0/15-23 «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора» утворено конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголошується Вищою радою правосуддя протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Згідно з підпунктом 1 пункту 1 статті 294 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора проводиться прозоро та відкрито, одним з етапів є ухвалення та оприлюднення Вищою радою правосуддя рішення щодо оголошення про проведення конкурсу.

Керуючись статтями 26, 291–294, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 141 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу», Вища рада правосуддя

 

 

вирішила:

 

1. Оголосити конкурс на зайняття посад:

керівника служби дисциплінарних інспекторів – заступника керівника секретаріату Вищої ради правосуддя (1 посада);

заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (1 посада);

дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (24 посади).

2. Оприлюднити на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя та офіційному вебпорталі судової влади України оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів – заступника керівника секретаріату Вищої ради правосуддя, заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (додається).

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                        Григорій УСИК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

19 грудня 2023 року

1334/0/15-23

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посад керівника служби

дисциплінарних інспекторів заступника керівника секретаріату Вищої

ради правосуддя, заступника керівника служби дисциплінарних

інспекторів Вищої ради правосуддя, дисциплінарних інспекторів служби

дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

 

19 грудня 2023 року Вища рада правосуддя, розглянувши питання про оголошення конкурсу на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів – заступника керівника секретаріату Вищої ради правосуддя, заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя вирішила оголосити конкурс на зайняття посад:

керівника служби дисциплінарних інспекторів – заступника керівника секретаріату Вищої ради правосуддя (1 посада);

заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (1 посада);

дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (24 посади).

 

Конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора проводиться прозоро та відкрито за такими етапами:

1) ухвалення та оприлюднення Вищою радою правосуддя рішення щодо оголошення про проведення конкурсу;

2) приймання секретаріатом Вищої ради правосуддя інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

3) розгляд конкурсною комісією інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення секретаріатом Вищої ради правосуддя стосовно кандидатів спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»;

5) проведення конкурсною комісією тестувань, розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у разі визначення конкурсною комісією такої необхідності);

6) перевірка конкурсною комісією кандидатів на відповідність критерію професійної компетентності, доброчесності і встановленим для судді етичним стандартам;

7) проведення конкурсною комісією співбесіди із кандидатами;

8) визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

 

До посадових обов’язків (повноважень) керівника служби дисциплінарних інспекторів належать:

 

організація роботи служби дисциплінарних інспекторів;

координація діяльності дисциплінарних інспекторів;

порушення перед Вищою радою правосуддя питання про звільнення дисциплінарних інспекторів, застосування до дисциплінарних інспекторів заходів заохочення, дисциплінарного впливу, присвоєння рангів державних службовців;

здійснення дисциплінарного провадження стосовно дисциплінарних інспекторів, заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;

розподіл повноважень із заступником керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;

оцінювання результатів службової діяльності дисциплінарних інспекторів;

безпосереднє керівництво працівниками, які здійснюють організаційне забезпечення служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;

інші обов’язки (повноваження), визначені Законом України «Про Вищу раду правосуддя» та Положенням про службу дисциплінарних інспекторів.

 

До посадових обов’язків (повноважень) заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів належать:

 

обов’язки (повноваження), визначені Законом України «Про Вищу раду правосуддя» та Положенням про службу дисциплінарних інспекторів;

обов’язки, визначені керівником служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя відповідно до розподілу;

обов’язки керівника служби дисциплінарних інспекторів у разі його відсутності.

 

До посадових обов’язків дисциплінарного інспектора служби дисциплінарних інспекторів належать:

 

проведення попередньої перевірки дисциплінарних скарг та матеріалів, переданих йому за результатами автоматизованого розподілу справ;

аналіз матеріалів дисциплінарних справ та матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно судді;

збір інформації, документів, інших матеріалів у порядку, передбаченому статтею 31 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»;

підготовка проєктів ухвал і рішень Дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, підготовка проєктів висновків та рішень Вищої ради правосуддя за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів;

аналіз практики здійснення дисциплінарних проваджень та ухвалених рішень про притягнення або відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності;

інші обов’язки, визначені Законом України «Про Вищу раду правосуддя» та Положенням про службу дисциплінарних інспекторів.

 

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року.

Посадовий оклад заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється в розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року.

Посадовий оклад дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя встановлюється в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року.

Керівнику служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступнику та дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя премії та стимулюючі виплати не встановлюються.

У разі призначення судді у відставці дисциплінарним інспектором Вищої ради правосуддя за ним зберігаються пенсія або довічне грошове утримання, а також інші гарантії, визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

На керівника служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів поширюється дія Закону України «Про державну службу», відповідно до якого вони мають право на надбавку за вислугу років (її розмір визначається цим Законом) та надбавку за ранг державного службовця (її розмір визначається Кабінетом Міністрів України).

Відповідно до статті 54 Закону України «Про державну службу» державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Положеннями статті 57 цього Закону передбачено надання державним службовцям щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

Вимоги до кандидатів на посаду

керівника служби дисциплінарних інспекторів – заступника керівника

секретаріату Вищої ради правосуддя

 

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора (досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту), має стаж професійної діяльності у сфері права не менше семи років, досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

 

Вимоги до кандидатів на посаду заступника керівника служби дисциплінарних

інспекторів Вищої ради правосуддя

 

На посаду заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора (досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років), має досвід роботи на посадах державної служби категорій «А», «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

Вимоги до кандидатів на посаду дисциплінарного інспектора

 

На посаду дисциплінарного інспектора може бути призначений громадянин України, який досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років, володіє державною мовою, є компетентним, доброчесним, відповідає встановленим для судді етичним стандартам.

Особа, яка відповідає вимогам на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів, може одночасно брати участь у конкурсах на заміщення посади заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів та посаду дисциплінарного інспектора шляхом подання відповідних заяв.

Особа, яка відповідає вимогам на посаду заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів, може одночасно брати участь у конкурсі на заміщення посади дисциплінарного інспектора шляхом подання відповідних заяв.

 

Інформація щодо строковості призначення на посаду

 

Керівник служби дисциплінарних інспекторів призначається на посаду Вищою радою правосуддя строком на п’ять років за результатами відкритого конкурсу.

Особа не може обіймати посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів більш як два строки.

Заступник керівника служби дисциплінарних інспекторів призначається на посаду Вищою радою правосуддя строком на п’ять років за результатами відкритого конкурсу.

Особа не може обіймати посаду заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів більш як два строки.

Дисциплінарний інспектор призначається на посаду Вищою радою правосуддя строком на п’ять років за результатами відкритого конкурсу.

Особа не може обіймати посаду дисциплінарного інспектора більш як два строки.

 

Вичерпний перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає:

1) заяву(-и) про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 844;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 844;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону відповідно до додатку 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови (подається не пізніше визначеної конкурсною комісією дати початку співбесід із кандидатами);

5) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

6) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171;

7) автобіографію на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки, яка створена в електронній формі, роздрукована та підписана власноруч і містить, зокрема, відомості про: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство (зокрема громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; останнє місце роботи (служби) та посаду;

8) копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) або електронні копії е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон (за наявності відповідної технічної можливості);

9) копії документів про освіту (з додатками), вчені звання та наукові ступені;

10) медичну довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (за формою первинної облікової документації № 100-2/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651 «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 року за № 648/37984);

11) копію військово-облікового документа: для військовозобов’язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

12) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер);

13) для кандидатів на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів: копію сертифіката міжнародного зразка чи іншого документа, що підтверджує вільне володіє англійською або французькою мовами (не нижче В2).

Прийом документів здійснюється з 10 січня 2024 року по 31 січня 2024 року (включно) до 24:00, якщо документи подаються в електронній формі, або до 16:45 31 січня 2024 року, якщо документи подаються особисто.

Документи приймаються в електронному вигляді на електронну пошту assistant@hcj.gov.ua або в паперовому вигляді за адресою: вул. Студентська, 12-а, м. Київ, телефон для довідок: (044) 481-06-22.

 

Прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Начальник управління з питань персоналу Дудченко Юрій Леонідович

Контакти: (044) 481-06-22

y.dudchenko@hcj.gov.ua