X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.10.2019
2730/0/15-19
Про переведення судді апеляційного суду Запорізької області Трофимової Д.А. до Запорізького апеляційного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді апеляційного суду Запорізької області Трофимової Діани Анатоліївни на посаду судді Запорізького апеляційного суду,

 

встановила:

 

Трофимова Діана Анатоліївна Постановою Верховної Ради України від 9 вересня 2010 року № 2512-VI обрана на посаду судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя безстроково, Постановою Верховної Ради України від 3 листопада 2011 року № 4004-VI обрана на посаду судді апеляційного суду Запорізької області безстроково.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня 2019 року № 149/пс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 3 жовтня 2019 року, рекомендувала суддю апеляційного суду Запорізької області Трофимову Д.А. для переведення на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017  «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано апеляційний суд Запорізької області та утворено Запорізький апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Запорізьку область, з місцезнаходженням у місті Запоріжжі.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю апеляційного суду Запорізької області Трофимову Діану Анатоліївну на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

  А.А. Овсієнко

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

О.Є. Блажівська

  В.В. Матвійчук

 

В.І. Говоруха

                         

   О.В. Прудивус

 

П.М. Гречківський

 

   І.Ю. Фомін

 

Л.Б. Іванова

 

   Л.А. Швецова

 

Н.С. Краснощокова

   С.Б. Шелест

 

О.В. Маловацький