X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
14.05.2020
1277/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Лугового О.М. на посаду судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену в рішенні від 7 серпня 2019 року № 394/дс-19, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Лугового Олега Миколайовича на посаду судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області, висновок члена Вищої ради правосуддя, а також персонально кандидатуру Лугового О.М.,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 7 серпня 2019 року № 394/дс-19 рекомендувала Лугового О.М. для призначення на посаду судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Іванова Л.Б. склала висновок про можливість призначення Лугового О.М. на посаду судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Іванову Л.Б., розглянувши кандидатуру Лугового О.М., Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням Комісії від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Луговий О.М. 2017 року звернувся до Комісії із заявою про допуск його до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

КандидатЛуговий Олег Миколайович, громадянин України, ____ року народження. У 2009 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Правознавство», у 2011 році – Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство». Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

Рішенням Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19 визначено, зокрема, рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та зараховано їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 3 квітня 2017 року.

Вказаним рішенням Комісії до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів зараховано Лугового О.М., який за результатами кваліфікаційного іспиту набрав 190,125 бала та займає 69 (шістдесят дев’яту) позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Вища рада правосуддя 18 липня 2019 року на підставі пункту 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звернулася до Комісії та зазначила про необхідність забезпечення під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів рівних можливостей для кандидатів на посаду судді, включених до резерву, та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами іспитів із дотриманням у межах поточного конкурсу частини восьмої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішенням Комісії від 19 липня 2019 року № 101/дс-19 Лугового О.М. допущено до участі в оголошеному Комісією 2 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням Комісії від 7 серпня 2019 року № 150/зп-19 затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, оголошеного рішенням Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19. Зокрема, затверджено рейтинг кандидатів на посаду судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області. Луговий О.М. зайняв 2 (другу) позицію в рейтингу на зайняття 2 (двох) посад суддів зазначеного суду.

Рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів було оскаржено в судовому порядку.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня 2020 року постановою у справі № 9901/378/19 визнала, що рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів не може вважатися свавільним, оскільки переслідувало легітимну мету – першочергового заповнення вакансій у судах із значним кадровим дефіцитом, а тому відсутнє порушення порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, встановленого статтями 79 та 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Також відсутні інші порушення визначеного законом порядку надання Комісією рекомендації для призначення Лугового О.М. та не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді.

Таким чином, кандидатура Лугового О.М. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на встановлене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Лугового Олега Миколайовича на посаду судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                               А.А. Овсієнко