X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
11.01.2022
22/0/15-22
Про затвердження Змін до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Відповідно до частини другої статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Комісія), яка утворюється відповідно до закону.

Згідно із частиною другою статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до складу Комісії входять:

1) два члени Вищої ради правосуддя, які не є суддями чи суддями у відставці;

2) два члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які не є суддями чи суддями у відставці;

3) два члени Ради суддів України;

4) три судді Верховного Суду.

Частинами третьою, четвертою зазначеної статті передбачено, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії на підставі та в межах пропозицій вказаних вище суб’єктів формування Комісії.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 13 червня 2017 року № 1550/0/15-17 затверджено персональний склад Комісії, до якого вносилися зміни.

Зокрема, 21 грудня 2017 року Вища рада правосуддя прийняла  рішенння    № 4239/0/15-17 «Про затвердження Змін до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя», яким включила до персонального складу Комісії суддів Верховного Суду Голубицького Станіслава Савелійовича, Сухового Валерія Григоровича та Стародуба Олександра Павловича.

Згідно з пунктом 6 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17, строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, якщо його повноваження не будуть припинені достроково. У разі припинення повноважень члена Комісії відповідний суб’єкт призначення подає Вищій раді правосуддя пропозиції щодо внесення змін до персонального складу Комісії не пізніше ніж через місяць із дня закінчення (припинення) повноважень члена Комісії, на підставі чого Вища рада правосуддя ухвалює рішення про зміну в персональному складі Комісії.

Відповідно до рішення від 15 квітня 2021 року  № 853/0/15-21 «Про затвердження Змін до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя» Вища рада правосуддя виключила з персонального складу Комісії суддю Верховного Суду Сухового В.Г.

21 грудня 2021 року закінчився строк повноважень членів Комісії Голубицького С.С. та Стародуба О.П.

До Вищої ради правосуддя 28 грудня 2021 року надійшов лист Верховного Суду від 22 грудня 2021 року № 4088/0/2-21 із пропозицією щодо включення до персонального складу Комісії судді Верховного Суду Малашенкової Тетяни Михайлівни (постанова Пленуму Верховного Суду від 3 грудня 2021 року № 14).

Керуючись статтею 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 29, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

вирішила:

 

затвердити Зміни до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, що додаються.

 

 

 

В. о.  Голови

Вищої ради правосуддя                                              Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

 

11 січня 2022 року № 22/0/15-22

 

 

 

ЗМІНИ

до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу

державної служби в системі правосуддя

 

 

 

Включити до персонального складу Комісії

 

МАЛАШЕНКОВУ

Тетяну Михайлівну

 

–  суддю Верховного Суду.

 

 

Виключити з персонального складу Комісії:

 

ГОЛУБИЦЬКОГО

Станіслава Савелійовича

 

–  суддю Верховного Суду;

 

СТАРОДУБА

Олександра Павловича

 

–  суддю Верховного Суду.