X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
14.05.2020
1289/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Зуб Т.О. на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену у рішенні від 7 серпня 2019 року № 301/дс-19, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Зуб Тетяни Олексіївни на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області, висновок члена Вищої ради правосуддя, а також персонально кандидатуру Зуб Т.О.,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 7 серпня 2019 року № 301/дс-19 рекомендувала Зуб Т.О. для призначення на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Овсієнко А.А. склав висновок про можливість призначення Зуб Т.О. на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А., розглянувши кандидатуру Зуб Т.О., Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням Комісії від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Зуб Т.О. 12 травня 2017 року звернулася до Комісії із заявою про допуск її до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 26 вересня 2017 року № 202/дс-17 Зуб Т.О. допущено до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складенні відбіркового іспиту як особу, яка має трирічний стаж роботи на посаді помічника судді.

Рішенням Комісії від 3 листопада 2017 року № 117/зп-17 припинено участь кандидата Зуб Т.О. у відбірковому іспиті та в оголошеному 3 квітня 2017 року доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду у зв’язку з її неявкою.

 

Рішенням Комісії від 21 грудня 2017 року № 132/зп-17 надано можливість реалізувати право кандидатами на участь в оголошеному 3 квітня 2017 року доборі на посаду судді місцевого суду.

Зуб Т.О. 2 січня 2018 року подала до Комісії заяву про забезпечення її права на участь у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду згідно з вимогами п. 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішенням Комісії від 5 березня 2018 року № 30/дс-18 поновлено участь в оголошеному Комісією 3 квітня 2017 року доборі кандидата Зуб Т.О. на посаду судді місцевого суду з особливостями, визначеними пунктом 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки.

КандидатЗуб Тетяна Олексіївна, громадянка України, ____ року народження. У 2005 році закінчила Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», у 2008 році – Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство». Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентною, доброчесною та володіє державною мовою.

Рішенням Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19 визначено, зокрема, рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та зараховано їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 3 квітня 2017 року.

Вказаним рішенням Комісії до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів зараховано Зуб Т.О., яка за результатами кваліфікаційного іспиту набрала 162,25 бала та займає 265 (двісті шістдесят п’яту) позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Вища рада правосуддя 18 липня 2019 року на підставі пункту 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звернулася до Комісії та зазначила про необхідність забезпечення під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів рівних можливостей для кандидатів на посаду судді, включених до резерву, та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами іспитів із дотриманням в межах поточного конкурсу частини восьмої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішенням Комісії від 19 липня 2019 року № 101/дс-19 Зуб Т.О. допущено до участі в оголошеному Комісією 2 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням Комісії від 7 серпня 2019 року № 150/зп-19 затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, оголошеного рішенням Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19. Зокрема, затверджено рейтинг кандидатів на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області. Зуб Т.О. зайняла 2 (другу) позицію в рейтингу на зайняття 2 (двох) посад суддів зазначеного суду.

Рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів було оскаржено в судовому порядку.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня 2020 року постановою у справі № 9901/378/19 визнала, що рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів не може вважатися свавільним, оскільки переслідувало легітимну мету – першочергового заповнення вакансій у судах із значним кадровим дефіцитом, а тому відсутнє порушення порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, встановленого статтями 79 та 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Також відсутні інші порушення визначеного законом порядку надання Комісією рекомендації для призначення Зуб Т.О. та не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням її на посаду судді.

Таким чином, кандидатура Зуб Т.О. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на встановлене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Зуб Тетяни Олексіївни на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                         А.А. Овсієнко