X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
11.01.2022
28/0/15-22
Про повернення повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Васильківського районного суду Дніпропетровської області до Державної судової адміністрації України

Вища рада правосуддя, розглянувши повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Васильківського районного суду Дніпропетровської області,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі також – ДСА України) про наявність підстав для відрядження 1 (одного) судді до Васильківського районного суду Дніпропетровської області у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження та неможливістю здійснення правосуддя у цьому суді.

За інформацією Державної судової адміністрації України, у Васильківському районному суді Дніпропетровської області наказом ДСА України від 8 серпня 2017 року № 843  визначено 3 (три) штатні посади суддів.

Станом на 1 вересня 2021 року в цьому суді фактично перебувають на посадах 2 (два) судді. Повноваження суддів Філіпова Є.Є. та Битяка І.Г. припинились у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено.

Таким чином, у Васильківському районному суді Дніпропетровської області припинено доступ до правосуддя.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

На виконання приписів пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), Вищою радою правосуддя 16 грудня 2021 року ухвалено рішення № 2340/0/15-21 про початок процедури відрядження судді до Васильківського районного суду Дніпропетровської області.

Цим рішенням затверджено текст оголошення про початок процедури відрядження, яким встановлено десятиденний строк (із дня оголошення про початок процедури відрядження суддів) для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 6 розділу IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів. Таке оголошення відповідно до пункту 2 розділу IV-1 Порядку розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Битяка Ігоря Григоровича Указом Президента України від 13 грудня 2021 року № 640/2021 призначено на посаду судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області.

Листом від 17 грудня 2021 року  № 8-22131/21 ДСА України повідомила, що за дев’ять місяців 2021 року нормативний час, необхідний для розгляду справ, що надійшли до загальних місцевих судів, становив у середньому по Україні 294 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.

У Васильківському районному суді Дніпропетровської області нормативний час розгляду справ за вказаний період становив 323 дні для одного судді. У разі відрядження 1 (одного) судді до Васильківського районного суду Дніпропетровської області нормативний час розгляду справ у суді буде нижче ніж середній по Україні та становитиме 161 день.

Таким чином, ДСА України повідомила про припинення обставин, що були підставою для відрядження судді, оскільки доступ до правосуддя у Васильківському районному суді Дніпропетровської області відновлено.

Крім того, на сьогодні жоден суддя не надав згоди на відрядження до Васильківського районного суду Дніпропетровської області.

Згідно з пунктом 18 розділу IV-1 Порядку у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду, повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді повертається до Державної судової адміністрації України.

Відповідно до пункту 9.1 Регламенту Вищої ради правосуддя розгляд питання (справи) закінчується ухваленням  рішення. Питання, пов’язані з відкриттям справи, зупиненням провадження у справі, залишенням заяви без розгляду та її поверненням, поверненням дисциплінарної скарги, а також в інших випадках, визначених цим Регламентом, вирішуються шляхом постановлення ухвал.

З огляду на зазначені обставини вказане повідомлення підлягає поверненню до Державної судової адміністрації України.

Керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 9.1 Регламенту Вищої ради правосуддя, пунктом 18 розділу IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища рада правосуддя

 

ухвалила:

 

повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Васильківського районного суду Дніпропетровської області повернути до Державної судової адміністрації України.

 

 

В. о. Голови

Вищої ради правосуддя                                              Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ