X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
07.07.2021
1503/1дп/15-21
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Арсірія Р.О.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Краснощокової Н.С., членів Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Плахтій І.Б., Розваляєвої Т.С., Сухового В.Г., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шелест С.Б. за результатами перевірки дисциплінарної скарги Філіпова Михайла В’ячеславовича стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Арсірія Руслана Олександровича,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 28 травня 2021 року за вхідним № Ф-3002/0/7-21 надійшла скарга Філіпова М.В. стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Арсірія Р.О. під час розгляду справи № 640/5825/20.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 28 травня 2021 року зазначену дисциплінарну скаргу для проведення перевірки передано члену Вищої ради правосуддя Шелест С.Б.

У скарзі зазначається про безпідставне затягування суддею Арсірієм Р.О. розгляду справи № 640/5825/20, що, на думку скаржника, є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Шелест С.Б., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила наступне.

10 березня 2020 року до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві про визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити дії.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями головуючим суддею визначено Арсірія Р.О.

Ухвалою від 13 березня 2020 року відкрито спрощене позовне провадження в адміністративній справі № 640/5825/20 без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні). Запропоновано відповідачу надати відзив протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

16 квітня 2020 року від відповідача надійшов відзив.

21 вересня 2020 року від позивача надійшла заява про пришвидшення розгляду справи.

31 грудня 2020 року від позивача надійшов інформаційний запит про надання інформації про рух справи, на який надано відповідь за підписом судді Арсірія Р.О. від 4 січня 2021 року.

8 квітня 2021 року від позивача надійшов інформаційний запит щодо строків розгляду адміністративної справи № 640/5825/20, відповідь на який надано 16 квітня 2021 року за підписом заступника Голови Окружного адміністративного суду міста Києва Келеберди В.І.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень рішенням від 17 червня 2021 року адміністративний позов у справі № 640/5825/20 задоволено частково. Зобов’язано Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві провести перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_1 з 1 січня 2016 року виходячи з відсоткового значення розміру пенсії 80% сум грошового забезпечення та з 1 січня 2017 року здійснити перерахунок та виплату пенсії без обмеження максимального розміру. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

У наданих до Вищої ради правосуддя письмових поясненнях суддя Арсірій Р.О. зазначив, що розгляд та вирішення даної справи здійснюється поза межами строку, передбаченого частиною першою статті 258 КАС України.

Суддя пояснює, що така ситуація з розгляду і вирішення адміністративних справ в Окружному адміністративному суді міста Києва склалася з незалежних від нього причин з огляду на тривале непризначення суддів на посади безстроково, що призвело до значного збільшення навантаження на суддів.

Суддя повідомив, що згідно інформації про основні показники здійснення судочинства Окружного адміністративного суду міста Києва станом на січень-травень 2021 року у його провадженні перебувало 1515 справ і матеріалів. Розглянуто справ і матеріалів – 351. Не розглянуто справ і матеріалів – 1164.

Водночас на сайті Вищої ради правосуддя зазначено, що «модельне навантаження на суддю» становить 183 модельні справи на одного суддю на рік.

Суддя Арсірій Р.О. звертає увагу, що крім підготовки судових рішень він зайнятий у судових засіданнях з розгляду справ, які перебувають у його провадженні, та у складі колегій під час розгляду адміністративних справ іншими суддями.

Наведене, на переконання судді, вказує на неможливість розглянути та вирішити таку кількість адміністративних справ протягом розумного строку, тому суддя вимушений призначати справи та приймати рішення в адміністративних справах у порядку черговості (за загальним правилом, виходячи із дати відкриття провадження у справі або дати переходу до розгляду справи у письмовому провадженні) або готовності справи для винесення рішення.

Відповідно до статті 258 КАС України суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Частиною другою статті 262 КАС України визначено, що розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, – через п’ятнадцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно із статтею 119 КАС України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню адміністративного судочинства.

Установлені перевіркою обставини свідчать, що суддею Арсірієм Р.О. не дотримано визначений статтею 258 КАС України строк розгляду справи № 640/5825/20.

Водночас, не дивлячись на недотримання строку розгляду справи, у діях судді не має ознак дисциплінарного проступку у вигляді безпідставного затягування або невжиття заходів щодо розгляду справи № 640/5825/20 протягом строку, встановленого законом.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, зокрема, з підстав безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Втім, виявлення факту недотримання передбаченого законом строку розгляду справи не є безумовним свідченням наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Рішенням Вищої ради правосуддя № 3237/0/15-20 від 24 листопада 2020 року рекомендовано Державній судовій адміністрації України та Раді суддів України застосовувати показники середньої тривалості розгляду судових справ при ухваленні рішень та здійсненні заходів з питань організаційного забезпечення діяльності судів. Так, відповідно до вказаних показників середній час, необхідний для розгляду окружними адміністративними судами судових справ становить: адміністративного судочинства – 597 хв., окремі процесуальні питання – 179 хв.

Згідно відомостей, наданих Окружним адміністративним судом міста Києва, у 2020 році у судді Арсірія Р.О. на розгляді перебувало 1655 справ та матеріалів, з яких надійшло у звітному періоді 985, розглянуто – 658. У січні-травні 2021 року на розгляді судді перебувало 1515 справ та матеріалів, з яких надійшло у звітному періоді 498, розглянуто – 351.

Згідно із штатним розписом в Окружному адміністративному суді міста Києва передбачено 49 посад суддів, з січня по вересень 2020 року фактично правосуддя здійснювали 40 суддів, з вересня 2020 року по лютий 2021 року – 41 суддя, з березня по травень 2021 року – 40 суддів.

Враховуючи вказані показники середньої тривалості розгляду справ та показники роботи, суддя Арсірій Р.О. має значне судове навантаження, що вплинуло на тривалість строків розгляду справи № 640/5825/20, а тому не має ознак дисциплінарного проступку у вигляді безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, передбаченого законом.

Європейський суд з прав людини у своїй практиці виходить із того, що розумність тривалості судового провадження необхідно оцінювати у світлі обставин конкретної справи, враховуючи критерії, вироблені судом. Такими критеріями є: 1) складність справи, тобто, обставини і факти, що ґрунтуються на праві (законі) і тягнуть певні юридичні наслідки; 2) поведінка заявника; 3) поведінка державних органів; 4) перевантаження судової системи; 5) значущість для заявника питання, яке знаходиться на розгляді суду, або особливе становище сторони у процесі (рішення у справах «Бараона проти Португалії», 1987 рік; «Хосце проти Нідерландів», 1998 рік; «Бухкольц проти Німеччини», 1981 рік; «Бочан проти України», 2007 рік).

Установлені попередньою перевіркою обставини не свідчать про безпідставне затягування або невжиття суддею Арсірієм Р.О. заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, оскільки обставини, у зв’язку з якими розгляд не здійснювався, обумовлювалися об’єктивними причинами.

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді. 

Враховуючи, що за результатами попередньої перевірки не установлено обставин, які б свідчили про наявність у діях судді Арсірія Р.О. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що у відкритті дисциплінарної справи стосовно вказаного судді має бути відмовлено.

Керуючись статтею 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

ухвалила:

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Арсірія Руслана Олександровича.

Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                       Н.С. Краснощокова

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                          І.Б. Плахтій

                                                                                                  Т.С. Розваляєва

                                                                                                  В.Г. Суховий