X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.02.2024
465/0/15-24
Про звільнення Парфенюка В.І. з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області у зв’язку з поданням заяви про відставку

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Парфенюка Василя Івановича з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області у відставку,

встановила:

22 січня 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшли заява Парфенюка В.І. від 17 січня 2024 року та матеріали про звільнення з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області у відставку відповідно до пункту 4 частини шостої статті 126 Конституції України.

Парфенюк Василь Іванович, _____ року народження, Указом Президента України від 27 червня 1996 року № 484/96 призначений на посаду судді Чортківського районного суду Тернопільської області, Постановою Верховної Ради України від 21 червня 2001 року № 2576-III обраний на посаду судді цього суду безстроково.

За статтею 116 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Згідно з пунктом 16.3 Регламенту Вищої ради правосуддя при вирішенні питання про звільнення судді з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку стаж роботи на посаді судді обраховується з дати призначення (обрання) судді на посаду по дату ухвалення Вищою радою правосуддя відповідного рішення або по дату припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею шістдесяти п’яти років.

Станом на 15 лютого 2024 року стаж роботи Парфенюка В.І. на посаді судді становить 27 років 7 місяців 18 днів.

Абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII встановлено, що судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

На час призначення Парфенюка В.І. на посаду судді питання визначення стажу, який давав право на відставку судді, регулювалося частиною четвертою статті 43 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-XII «Про статус суддів» (далі – Закон № 2862-XII) та Указом Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів».

Згідно з абзацом другим частини четвертої статті 43 Закону 2862-XII зі змінами, внесеними Законом України від 24 лютого 1994 року № 4015-XII «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус суддів», до стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується також час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, час роботи на посадах, безпосередньо пов’язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.

Статтею 56 Закону України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1789-XII) визначено, що під поняттям «прокурор» слід розуміти: Генеральний прокурор України та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції.

Таким чином, ураховуючи положення зазначеної норми Закону № 1789-XII та абзацу другого частини четвертої статті 43 Закону № 2862-XII, відповідно до наявних у трудовій книжці Парфенюка В.І. записів до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж роботи Парфенюка В.І. на посадах: помічника прокурора Радомишльського району Житомирської області з 22 липня 1989 року по 6 лютого 1991 року, прокурора із 7 лютого 1991 року по 22 лютого 1993 року, слідчого прокуратури Підгаєцького району Тернопільської області з 5 березня 1993 року по 8 грудня 1993 року, прокурора відділу загального нагляду прокуратури Тернопільської області з 9 грудня 1993 року по 9 березня 1994 року, помічника прокурора Тернопільської області з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства з 10 березня 1994 року по 27 вересня 1995 року, заступника Тернопільського прокурора з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства з 28 вересня 1995 року по 26 червня 1996 року.

Отже, до стажу роботи Парфенюка В.І. на посаді судді, що дає право на відставку, підлягають зарахуванню додатково 6 років 10 місяців 21 день.

Відповідно до абзацу другого статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» у редакції, чинній на час призначення Парфенюка В.І. на посаду судді, до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років, зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах та період проходження строкової військової служби.

Парфенюк В.І. з 1 вересня 1982 року по 22 червня 1987 року навчався за денною формою в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Із записів в копіях військового квитка та трудової книжки вбачається, що із 13 травня 1979 року по 11 травня 1981 року Парфенюк В.І. проходив строкову військову службу.

З урахуванням наведеного до стажу роботи Парфенюка В.І., який дає право на звільнення у відставку, підлягають зарахуванню період проходження строкової військової служби – 1 рік 11 місяців 28 днів та половина строку навчання – 2 роки 4 місяці 26 днів.

Частиною другою статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) встановлено, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Системний аналіз вказаної норми в її взаємозв’язку з абзацом четвертим пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII дає підстави для висновку, що з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», яким внесено зміни до статті 137 Закону № 1402-VIII, суддям додатково до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Таку правову позицію викладено в рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 листопада 2018 року, яке залишене без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2019 року у справі № 9901/805/18.

У цій постанові Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками колегії суддів Касаційного адміністративного суду та зазначила, що частину другу статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) потрібно тлумачити таким чином, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) судді у сфері права, який вимагався законом як мінімальний для набуття таким суддею права для призначення на посаду судді на дату такого призначення, оскільки вказана норма закону призвела до покращення правового становища суддів, надавши можливість зараховувати до стажу роботи на посаді судді їхній стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права тривалістю, яка вимагалася законом для призначення на посаду судді станом на дату призначення їх на посаду.

Статтею 7 Закону № 2862-XII, чинного на момент призначення судді Парфенюка В.І., встановлено, що право на зайняття посади судді, зокрема, районного (міського) суду має громадянин України, який досяг на день обрання 25 років, має вищу юридичну освіту і, як правило, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше двох років.

Парфенюк В.І. у період із 21 липня 1987 року по 21 липня 1989 року обіймав посаду помічника прокурора Радомишльського району Житомирської області, що підлягає зарахуванню як стаж роботи, вимога щодо якого визначена законом та надавала право для призначення на посаду судді, відповідно, мав стаж роботи в галузі права – 2 роки. Решта стажу роботи за юридичною спеціальністю вже зарахована до стажу роботи Парфенюка В.І. на посаді судді, що дає йому право на відставку, як стаж на посадах помічника прокурора, прокурора, слідчого прокуратури та заступника прокурора.

За результатами вивчення доданих до заяви документів щодо визначення наявності у судді Парфенюка В.І. відповідного стажу для звільнення у відставку, а саме: актів про призначення, про обрання на посаду судді, копій трудової книжки, диплома, військового квитка, встановлено, що до стажу роботи Парфенюка В.І. на посаді судді, що дає йому право на відставку, підлягають зарахуванню:

стаж роботи на посаді судді – 27 років 7 місяців 18 днів;

половина строку навчання у вищому юридичному навчальному закладі – 2 роки 4 місяці 26 днів;

період проходження строкової військової служби – 1 рік 11 місяців 28 днів;

стаж роботи на посадах помічника прокурора, прокурора, слідчого прокуратури та заступника прокурора – 6 років 10 місяців 21 день;

стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого, визначена законом та надавала право для призначення на посаду судді, – 2 роки.

Загальний стаж роботи судді Парфенюка В.І., який дає йому право на звільнення у відставку, становить 40 років 11 місяців 3 дні.

Таким чином, суддя Парфенюк В.І., має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також абзацу четвертого пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону в редакції Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Керуючись пунктом 4 частини шостої статті 126, статтею 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

вирішила:

 

звільнити Парфенюка Василя Івановича з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК
Ознака до документа: 
Звільнення суддів за загальними обставинами