X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
26.11.2019
3141/0/15-19
Про звільнення Берташ Л.І. з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України

Вища рада правосуддя, розглянувши подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Берташ Людмили Ігорівни з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 20 листопада 2018 року надійшло подання від 19 листопада 2018 року № 21-6989/18 з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія) від 10 жовтня 2018 року № 1808/ко-18 про звільнення Берташ Л.І. з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області.

Берташ Людмила Ігорівна Указом Президента України від 17 січня 2014 року № 13/2014 призначена суддею Красноперекопського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим строком на п’ять років. Указом Президента України від 26 вересня 2015 року № 564/2015 переведена у межах п’ятирічного строку на роботу на посаді судді Рівненського міського суду Рівненської області.

Абзацом другим пункту 17.41 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), встановлено, що запрошення на засідання Вищої ради правосуддя судді, стосовно якого розглядається питання про звільнення, є обов’язковим.

Частиною п’ятою статті 30 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що особа, питання щодо якої має розглядатися Вищою радою правосуддя, повідомляється про такий розгляд не пізніше як за десять календарних днів до дня засідання, крім випадків, якщо законом не вимагається участь такої особи у засіданні, а також якщо інше не визначено цим Законом.

Вища рада правосуддя своєчасно і належним чином повідомила суддю Берташ Л.І. про дату і час засідань Вищої ради правосуддя 31 жовтня 2019 року та 26 листопада 2019 року з використанням усіх можливих засобів, а саме шляхом надіслання письмових запрошень для участі у засіданні Вищої ради правосуддя на адресу суду, де суддя працює, на домашню адресу судді та оприлюднення відповідного запрошення на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

На засідання Вищої ради правосуддя 31 жовтня 2019 року та 26 листопада 2019 року суддя Берташ Л.І. з’явилась.

У засіданнях Вищої ради правосуддя 31 жовтня 2019 року та 26 листопада 2019 року суддя Берташ Л.І. зазначила, що не погоджується з вказаним рішенням Комісії, вважає таким, що не містить мотивів його прийняття та посилань на визначені законом підстави для його прийняття.

Вища рада правосуддя, вивчивши матеріали подання з рекомендацією Комісії, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Говоруху В.І., суддю Рівненського міського суду Рівненської області Берташ Л.І., дійшла висновку про задоволення подання щодо звільнення Берташ Л.І. з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України з огляду на таке.

Згідно з пунктом 12 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» питання про звільнення судді з підстави, визначеної підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, розглядаються на засіданні Вищої ради правосуддя в пленарному складі на підставі подання Комісії в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

Частиною першою статті 112 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів» (далі ‒ Закон «Про судоустрій і статус суддів») встановлено загальні умови звільнення судді з посади. Суддя може бути звільнений з посади виключно з підстав, визначених частиною шостою статті 126 Конституції України. Водночас згідно з пунктом 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення цього Закону застосовуються з урахуванням норм розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України встановлено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Згідно з пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Комісії в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Рівненського міського суду Рівненської області Берташ Л.І.

2 березня 2018 року Комісія рішенням № 33/зп-18 призначила проведення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, визначеного рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18, та встановила мінімально допустимий бал іспиту – 50 відсотків від максимально можливого бала у разі набрання суддею:

50 і більше відсотків від максимально можливого бала за складання анонімного письмового тестування;

50 і більше відсотків від максимально можливого бала за виконання практичного завдання.

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Берташ Л.І. за результатами складання анонімного письмового тестування отримала __,__ бала, за виконання практичного завдання – __,_ бала.

Рішенням від 10 жовтня 2018 року № 1808/ко-18 Комісія визначила, що суддя Рівненського міського суду Рівненської області Берташ Л.І. не склала іспиту; відмовила їй у допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди»; визнала суддю Берташ Л.І. такою, що не відповідає займаній посаді, та внесла Вищій раді правосуддя подання про її звільнення з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що, не погодившись із вказаним рішенням Комісії, Берташ Л.І. звернулась до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним і скасування рішення від 10 жовтня 2018 року № 1808/ко-18, та зобов’язати повторно призначити кваліфікаційне оцінювання стосовно неї після виходу з відпустки по догляду за дитиною.

За результатами розгляду позовної заяви Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду рішенням від 12 березня 2019 року в справі № ___________ в задоволенні позову Берташ Л.І. до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним і скасування рішення від 10 жовтня 2018 року №1808/ко-18, зобов’язання вчинити певні дії – відмовив.

Не погодившись з рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 12 березня 2019 року, Берташ Л.І. звернулася з апеляційною скаргою до Великої Палати Верховного Суду.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 21 серпня 2019 року апеляційну скаргу Берташ Л.І. задоволено частково. Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 12 березня 2019 року в частині позовних вимог Берташ Л.І. про визнання протиправним і скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 10 жовтня 2018 року № 1808/ко-18 у частині внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення Берташ Л.І. з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області – скасовано, а провадження у справі в цій частині закрито. В іншій частині рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 12 березня 2019 року залишено без змін.

Абзацом другим пункту 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що виявлення за результатами кваліфікаційного оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Комісії.

Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацом другим пункту 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 56, пунктом 12 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звільнити Берташ Людмилу Ігорівну з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

 

А.А. Овсієнко

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

І.А. Артеменко

О.В. Маловацький

 

О.Є. Блажівська

В.В. Матвійчук

В.І. Говоруха

О.В. Прудивус

П.М. Гречківський

М.П. Худик

В.К. Грищук

В.В. Шапран

Л.Б. Іванова

 

Н.С. Краснощокова

Л.А. Швецова

 

С.Б. Шелест