X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
БОКОВА ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Ухвала
Київ
21.02.2024
508/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення скарги адвоката Іванова О.В., який діє в інтересах Афоніна В.І., стосовно судді Кіровського районного суду міста Кіровограда Павелка І.Л.

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бокова Юлія Валеріївна, здійснивши попередню перевірку скарги адвоката Іванова Олексія Вікторовича, який діє в інтересах Афоніна Віталія Ігоровича, стосовно судді Кіровського районного суду міста Кіровограда Павелко Інни Леонідівни,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 13 лютого 2024 року за вхідним № І-984/0/7-24 надійшла скарга адвоката Іванова О.В., який діє в інтересах Афоніна В.І., стосовно судді Кіровського районного суду міста Кіровограда Павелко І.Л.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 13 лютого 2024 року зазначену скаргу передано мені, члену Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, Боковій Ю.В. для проведення попередньої перевірки.

Згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Частиною першою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката.

Скарга стосовно судді Кіровського районного суду міста Кіровограда Павелко І.Л. подана адвокатом Івановим О.В., який діє в інтересах Афоніна В.І.

До скарги адвокатом Івановим О.В. додано копію ордера про надання ним Афоніну В.І., який є фізичною особою-підприємцем, правової допомоги у Кіровському районному суді міста Кіровограда та Третьому апеляційному адміністративному суді.

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Згідно з підпунктом 12.4 пункту 12 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41, ордер має містити назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом, із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Разом з тим, з копії ордеру про надання правової допомоги, доданого до скарги адвокатом Івановим О.В. не вбачається, що останній уповноважений на звернення зі скаргою до Вищої ради правосуддя в інтересах Афоніна В.І.

Пунктом 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, скарга адвоката Іванова О.В., який діє в інтересах Афоніна В.І., підлягає залишенню без розгляду та поверненню скаржнику.

При розгляді питання про наявність підстав для повернення дисциплінарної скарги не оцінюються достовірність відомостей про ознаки дисциплінарного проступку у поведінці судді, докази його вчинення (частина третя статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Повернення скарги без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до Вищої ради правосуддя зі скаргою, яка має відповідати вимогам, передбаченим статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, керуючись статтями 43, 44, пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

ухвалила:

 

скаргу адвоката Іванова Олексія Вікторовича, який діє в інтересах Афоніна Віталія Ігоровича, стосовно судді Кіровського районного суду міста Кіровограда Павелко Інни Леонідівни залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Юлія БОКОВА

 

Примітки: 

ЧЛЕН ПЕРШОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності