X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
КАНДЗЮБА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ухвала
Київ
21.02.2024
518/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги адвоката Кишені В.С., поданої в інтересах Стінкового С.М., щодо судді Київського апеляційного суду Дзюби О.А.

Член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Кандзюба Олег Володимирович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Кишені Володимира Сергійовича, поданої в інтересах Стінкового Сергія Миколайовича, щодо судді Київського апеляційного суду Дзюби Олександра Анатолійовича,

 

встановив:

 

до Вищої ради правосуддя 13 лютого 2024 року за вхідним № К-983/0/7-24 надійшла дисциплінарна скарга Кишені В.С., подана в інтересах Стінкового С.М., на дії судді Київського апеляційного суду Дзюби О.А. під час розгляду справи № 755/710/22.

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів. З моменту набрання чинності цим Законом дисциплінарні скарги розподіляються дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя, який є також учасником дисциплінарної справи.

Із дня набрання чинності цим Законом здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів було зупинено.

У зв’язку з ухваленням законів України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» із 19 жовтня 2023 року відновлено дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Наразі служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не сформована та не розпочала роботу.

19 жовтня 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення № 997/0/15-23 «Про розподіл скарг щодо дисциплінарного проступку судді та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора».

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 13 лютого 2024 року дисциплінарну скаргу передано мені для проведення попередньої перевірки.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (у редакції Закону № 3304-ІХ) встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя доповідач) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити, зокрема, прізвище, ім'я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу; конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді; посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень Дзюба Олександр Анатолійович займає посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва, водночас інформація щодо судді Київського апеляційного суду Дзюби Олександра Анатолійовича, про якого зазначено в дисциплінарній скарзі, – відсутня.

Таким чином, попередньою перевіркою скарги встановлено, що у скарзі не вірно зазначено посаду судді Дзюби О.А. щодо якого подано скаргу, а також конкретні відомості про наявність у його поведінці ознак дисциплінарного проступку під час розгляду справи в апеляційному суді.

Отже, дисциплінарна скарга Кишені В.С., подана в інтересах Стінкового С.М., подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

При розгляді питання про наявність підстав для повернення дисциплінарної скарги не оцінюються достовірність відомостей про ознаки дисциплінарного проступку у поведінці судді, докази його вчинення (частина третя статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42–44, пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя,

 

ухвалив:

 

дисциплінарну скаргу Кишені Володимира Сергійовича, подану в інтересах Стінкового Сергія Миколайовича, щодо судді Київського апеляційного суду Дзюби Олександра Анатолійовича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Третьої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Олег КАНДЗЮБА

 

Примітки: 

ЧЛЕН ТРЕТЬОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності