X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
КОТЕЛЕВЕЦЬ АЛЛА ВІКТОРІВНА
Ухвала
Київ
21.02.2024
515/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення скарг Макоцея С.Г. щодо дисциплінарного проступку судді Кам’янець – Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Бондар (без зазначення імен та по батькові судді)

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Котелевець Алла Вікторівна, здійснивши попередню перевірку скарг Макоцея Сергія Григоровича щодо дисциплінарного проступку судді Кам’янець – Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Бондар (без зазначення імен та по батькові судді),

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 5 грудня 2023 року та 8 лютого 2024 року за вхідними №№ М-38/39/7-23, М-526/11/7-24 надійшли скарги Макоцея Сергія Григоровича щодо дисциплінарного проступку судді Кам’янець – Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Бондар (без зазначення імен та по батькові судді).

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (далі – Закон № 1635-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів. З моменту набрання чинності Законом № 1635-ІХ дисциплінарні скарги розподіляються дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя, який є також учасником дисциплінарної справи.

Відповідно до пункту 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Наразі служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не сформована та не розпочала свою роботу.

Відповідно до протоколів автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 5 грудня 2023 року, а також протоколу передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 8 лютого 2024 року зазначені дисциплінарні скарги передані мені для проведення попередньої перевірки.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Пунктом 4 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона містить виражені у непристойній формі висловлювання або висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи.

Під час попереднього перевірки скарги Макоцея С.Г. встановлено, що вона містить виражені у непристойній формі висловлювання, що принижують честь і гідність особи.

Конституційний Суд України наголошує, що людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в Конституції України, за якою, зокрема, людина її життя і здоров’я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21); кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68) (рішення від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 у справі № 1-4/2018(2792/15)).

Частиною першою статті 62 Конституції України передбачено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Водночас Макоцей С.Г. без вироку суду, який набрав законної сили називає суддів злочинцями, що є приниженням честі і гідності.

Крім того, всупереч частині другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», скарги Макоцея С.Г. не містять імені, по батькові судді Бондар, щодо якого подано скаргу.

Пунктами 1, 4 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також містить виражені у непристойній формі висловлювання або висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи.

Крім того, попередньою перевіркою встановлено, що скарга Макоцея С.Г. від 8 лютого 2024 року за № М-526/11/7-24, адресована Верховній Раді України, Прем’єр-міністру України та направлена до Вищої ради правосуддя із Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України, що не відповідає вимогам положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За таких обставин дисциплінарні скарги Макоцея С.Г. підлягають залишенню без розгляду на підставі пунктів 1, 4 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Враховуючи наведене, керуючись статтями 43, 44, пунктом 237 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

ухвалила:

 

скарги Макоцея Сергія Григоровича щодо дисциплінарного проступку судді Кам’янець – Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Бондар (без зазначення імен та по батькові судді) залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Алла КОТЕЛЕВЕЦЬ

 

Примітки: 

ЧЛЕН ПЕРШОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності