X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
КОТЕЛЕВЕЦЬ АЛЛА ВІКТОРІВНА
Ухвала
Київ
22.02.2024
528/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення скарг Громадської організації «Бюро протидії корупції» щодо дисциплінарного проступку судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєвої І.П.

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Котелевець Алла Вікторівна, здійснивши попередню перевірку скарг Громадської організації «Бюро протидії корупції» щодо дисциплінарного проступку судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєвої Інесси Петрівни,

 

встановила:

 

на електронну пошту до Вищої ради правосуддя 14 лютого 2024 року за вхідними №№ 109/0/13-24, 109/1/13-24 надійшли скарги Громадської організації «Бюро протидії корупції» щодо дисциплінарного проступку судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєвої Інесси Петрівни під час розгляду справи № 335/12015/18.

21 лютого 2024 року до вказаних скарг приєднано скаргу за вх. № 109/2/13-24.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя та протоколів передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 14, 21 лютого 2024 року скарги Громадської організації «Бюро протидії корупції» передано члену Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Котелевець А.В. для здійснення попередньої перевірки.

Згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону, за наявності підстав, визначених пунктами 1,4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Відповідно до пункту 237 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Підстави дисциплінарної відповідальності судді визначені статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а вимоги до дисциплінарної скарги передбачені статтею 107 цього Закону.

Частиною першою статті 107 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VII «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що право на звернення із скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи - через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування - через своїх керівників або представників.

З указаної норми вбачається, що юридична особа може подати дисциплінарну скаргу лише через адвоката.

Водночас скарги Громадської організації «Бюро протидії корупції» не відповідають таким вимогам закону, оскільки як установлено попередньою перевіркою, скарги подані та підписані головою Кравченком М.В.

Додані до скарг документи не містять відомості про те, що Кравченко М.В. є адвокатом, зокрема, такі відомості відсутні і у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити таки відомості: 1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку; 2) прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу; 3) конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді; 4) посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання.

Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлено основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

За змістом статті 5 цього Закону електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа (стаття 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Відповідно до пунктів 15, 16, 27 частини першої статті 1 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» електронний підпис - електронні дані, що додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються підписувачем як підпис; електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі; кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, що створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Згідно із статтею 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Як встановлено під час попередньої перевірки, дисциплінарні скарги Громадської організації «Бюро протидії корупції» (вх.№№ 109/0/13-24, 109/1/13-24), які надійшли до Вищої ради правосуддя електронною поштою, подані з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів», оскільки не містять кваліфікованого електронного підпису, за допомогою якого можна ідентифікувати їх автора.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Повернення скарги без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до Вищої ради правосуддя зі скаргою, яка має відповідати вимогам, передбаченим статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, керуючись статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 43, 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

скарги Громадської організації «Бюро протидії корупції» щодо дисциплінарного проступку судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєвої Інесси Петрівни залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Алла КОТЕЛЕВЕЦЬ

 

Примітки: 

ЧЛЕН ПЕРШОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності