X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ЗНАМЕНІВНА
Ухвала
Київ
22.02.2024
532/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення скарги Веретеніної Т.О. щодо дисциплінарного проступку суддів Рупчевої (ім’я по батькові та назва суду відсутні) та Рибакової (ім’я по батькові та назва суду відсутні)

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бондаренко Т.З., здійснивши попередню перевірку скарги Веретеніної Тетяни Олександрівни щодо дисциплінарного проступку суддів Рупчевої (ім’я по батькові та назва суду відсутні) та Рибакової (ім’я по батькові та назва суду відсутні),

 

встановила:

 

До Вищої ради правосуддя 7 лютого 2022 року за вхідним номером В-557/0/7-22 надійшла скарга Веретеніної Т.О. щодо дисциплінарного проступку суддів Рупчевої (ім’я по батькові та назва суду відсутні) та Рибакової (ім’я по батькові та назва суду відсутні).

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким було внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

19 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким введено в дію Закон України від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів». Зазначеними законами відновлено дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

Пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 19 жовтня 2023 року № 997/0/15-23, зокрема з 1 листопада 2023 року відновлено розподіл між членами Вищої ради правосуддя скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), поданих відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, розподіл яких зупинено рішенням Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року № 1809/0/15-21.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 14 листопада 2023 року вказану скаргу розподілено члену Вищої ради правосуддя Бондаренко Т.З. для проведення попередньої перевірки.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити таки відомості: 1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку; 2) прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу; 3) конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді; 4) посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання.

Відповідно до частини першої статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

Як зазначено в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі № 10-рп/99 українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (надалі-Закон № 2704-VIII), який набув чинності 16 липня 2019 року, та спрямований на посилення ролі офіційної мови.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону № 2704-VIII єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Положеннями частини шостої статті 13 Закону № 2704-VIII визначено, що органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених законом.

З огляду на зазначене, скарга має бути викладена державною (українською) мовою.

Скарга, яка складена російською мовою, а недержавною, не відповідає положенням Конституції України та Закону України «Про засади державної мовної політики», що фактично є порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Крім того, дисциплінарна скарга, всупереч вимогам пункту 3 частини другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не містить ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

За таких обставин скарга Веретениної Т.О. підлягає залишенню без розгляду та поверненню скаржнику.

Керуючись статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42 – 44, пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя,

 

ухвалила:

 

скаргу Веретеніної Тетяни Олександрівни щодо дисциплінарного проступку суддів Рупчевої (ім’я по батькові та назва суду відсутні) та Рибакової (ім’я по батькові та назва суду відсутні) залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Тетяна БОНДАРЕНКО

 

Примітки: 

ЧЛЕН ПЕРШОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності