X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
КАНДЗЮБА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ухвала
Київ
22.02.2024
538/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Макоцея С.Г. стосовно суддів Хмельницького апеляційного суду Кулеша Л.М., Бережного С.Д., Корбін І.Г., Матущак (ім’я, по батькові не вказані), Апеляційного суду Хмельницької області Шершун (ім’я, по батькові не вказано), Ковтун В. (по батькові не вказано),

Член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Кандзюба Олег Володимирович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Макоцея Сергія Григоровича щодо суддів Хмельницького апеляційного суду Кулеша Л.М., Бережного С.Д., Корбін І.Г., Матущак (ім’я, по батькові не вказані), Апеляційного суду Хмельницької області Шершун (ім’я, по батькові не вказано), Ковтун В. (по батькові не вказано),

 

встановив:

 

31 січня 2024 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № М-526/6/7-24 із Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України надійшла дисциплінарна скарга Макоцея С.Г. на дії суддів Хмельницького апеляційного суду Кулеша Л.М., Бережного С.Д., Корбін І.Г., Матущак (ім’я, по батькові не вказані), Апеляційного суду Хмельницької області Шершун (ім’я, по батькові не вказано), Ковтун В. (по батькові не вказано) .

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (далі – Закон № 1635-ІХ), яким було внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

З моменту набрання чинності цим Законом здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів було зупинено.

19 жовтня 2023 року у зв’язку з прийняттям законів України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя відновлено.

Відповідно до пункту 237 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону, тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

19 жовтня 2023 року Вищою радою правосуддя прийнято рішення № 997/0/15-23 «Про розподіл скарг щодо дисциплінарного проступку судді та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора».

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя 31 січня 2024 року вказану скаргу передано мені для проведення попередньої перевірки.

Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя визначаються Конституцією України, законами України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів».

Частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити таки відомості: 1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку; 2) прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу; 3) конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді; 4) посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (у редакції Закону № 3304-ІХ) встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Під час попереднього вивчення та перевірки відповідно до статей 42, 43, пункту 23 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» скарги Макоцея С.Г. встановлено, що вона містить виражені у непристойній формі висловлювання, що принижують честь і гідність особи.

Конституційний Суд України наголошує, що людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в Конституції України, за якою, зокрема, людина її життя і здоров’я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21); кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68).

Частиною першою статті 62 Конституції України передбачено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Водночас Макоцей С.Г. без встановлених вироку суду, який набрав законної сили називає суддів корупціонерами, що є приниженням честі і гідністі.

Крім того, всупереч частині другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», скарга Макоцея С.Г. не містить імені, по батькові суддів Матущак, Шершун та Ковтун В. (по батькові не вказано), щодо яких подано скаргу.

Постановою Верховної ради України від 8 вересня 2016 року № 1515-VIII у зв’язку з поданням заяви про відставку звільнено Ковтуна В.П. та Шершуна В.В. з посади судді Апеляційного суду Хмельницької області.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 27 квітня 2023 року № 431/0/15-23 Бережного С.Д. звільнено з посади судді Хмельницького апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Відповідно до пунктів 1, 4 та 5 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів», містить виражені у непристойній формі висловлювання або висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи, якщо у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, звільненого з посади або повноваження якого припинені.

За таких обставин дисциплінарна скарга Макоцея С.Г. підлягає залишенню без розгляду та поверненню скаржнику на підставі пунктів 1, 4 та 5 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42–44, пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя,

 

ухвалив:

 

дисциплінарну скаргу Макоцея Сергія Григоровича щодо суддів Хмельницького апеляційного суду Кулеша Л.М., Бережного С.Д., Корбін І.Г. Матущак (ім’я, по батькові не вказані), Апеляційного суду Хмельницької області Шершун (ім’я, по батькові не вказано), Ковтун В. (по батькові не вказано) залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

Олег КАНДЗЮБА

 

Примітки: 

ЧЛЕН ТРЕТЬОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності