X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
МЕЛЬНИК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
Ухвала
Київ
22.02.2024
541/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги адвоката Дикого Ю.О., діючого в інтересах Юхимука К.М. стосовно судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумської О.В.

Член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Мельник Олексій Петрович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги адвоката Дикого Юрія Олеговича, діючого в інтересах Юхимука Костянтина Михайловича стосовно судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумської Олесі Володимирівни,

 

встановив:

 

до Вищої ради правосуддя 7 жовтня 2021 року за вхідним № Д-1873/1/7-21 надійшла дисциплінарна скарга адвоката Дикого Ю.О., діючого в інтересах Юхимука К.М. стосовно судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумської О.В. під час розгляду справи № 193/6/20.

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів. З моменту набрання чинності Законом № 1635-ІХ дисциплінарні скарги розподіляються дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя, а дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя є учасником дисциплінарної справи.

Правова невизначеність реалізації норм Закону № 1635-IX позбавила Вищу раду правосуддя можливості здійснювати процедури дисциплінарних проваджень стосовно суддів у зв’язку з чим рішенням Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року № 1809/0/15-21 зупинено з 5 серпня 2021 року розподіл між членами Вищої ради правосуддя скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), поданих відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Надалі Законами України від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» (далі – Закон № 3304-ІХ, набрав чинності 17 вересня 2023 року) та від 6 вересня 2023 року № 3378-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (набрав чинності 19 жовтня 2023 року) внесено зміни до глави 4 «Дисциплінарне провадження» розділу ІІ «Особлива частина» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у частині строків та порядку здійснення дисциплінарного провадження.

Поряд з цим розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповнено пунктом 237, яким установлено, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 19 жовтня 2023 року № 997/0/15-23 відновлено розподіл між членами Вищої ради правосуддя скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), поданих відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, розподіл яких зупинено рішенням Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року № 1809/0/15-21, з 1 листопада 2023 року.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 8 листопада 2023 року вказана скарга стосовно судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумської О.В. передана для попередньої перевірки члену Другої Дисциплінарної палати Вищої ради Мельнику О.П. (доповідач), який відповідно до пункту 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (в редакції закону на час вчинення процесуальної дії, далі – Закон України «Про Вищу раду правосуддя») тимчасово здійснює повноваження дисциплінарного інспектора.

Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя визначаються Конституцією України, законами України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів».

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (у редакції Закону № 3304-ІХ) встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, звільненого з посади або повноваження якого припинені.

Попередньою перевіркою встановлено, що рішенням Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 13 лютого 2024 року № 412/2дп/15-24 суддю Шумську О.В. звільнено у відставку з посади судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області у зв’язку з поданням відповідної заяви.

Пунктом 13.9 Регламенту Вищої ради правосуддя передбачено, що з підстав, передбачених пунктами 1, 4, 5 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», доповідач постановляє ухвалу про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, копія якої надсилається скаржнику.

3 огляду на викладене, вважаю за необхідне залишити дисциплінарну скарги без розгляду та повернути скаржнику.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42 – 44, пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя,

 

ухвалив:

 

дисциплінарну скаргу адвоката Дикого Юрія Олеговича, діючого в інтересах Юхимука Костянтина Михайловича стосовно судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумської Олесі Володимирівни залишити без розгляду та повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Олексій МЕЛЬНИК

 

Примітки: 

ЧЛЕН ДРУГОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності