X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.02.2024
545/0/15-24
Про утворення робочої групи Вищої ради правосуддя з питань узагальнення дисциплінарної практики щодо суддів

Згідно із частинами шостою, сьомою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може утворювати інші органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя.

Відповідно до пунктів 3, 5 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді та розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді.

Вища рада правосуддя узагальнює практику здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів та ухвалені рішення про притягнення або відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності (пункт 203 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220 затверджено Державну антикорупційну програму на 2023–2025 роки (далі – Програма), одним із очікуваних стратегічних результатів якої визначено, що дисциплінарна практика щодо суддів є послідовною, передбачуваною, сталою та відкритою. Заходами з виконання Програми у 2024–2025 роках передбачені підготовка та оприлюднення Вищою радою правосуддя щороку узагальнень дисциплінарної практики Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та узагальнень дисциплінарної практики Вищої ради правосуддя із перегляду рішень Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя за попередній календарний рік.

На підставі викладеного, з метою здійснення аналізу та узагальнення практики Вищої ради правосуддя та її дисциплінарних органів у дисциплінарних провадженнях щодо суддів, керуючись статтями 3, 26, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

  1. Утворити робочу групу Вищої ради правосуддя з питань узагальнення дисциплінарної практики щодо суддів у складі, що додається.
  2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Вищої ради правосуддя від 27 квітня 2021 року № 942/0/15-21 «Про утворення робочої групи Вищої ради правосуддя», від 23 травня 2023 року № 521/0/15-23 «Про внесення змін до складу робочої групи Вищої ради правосуддя».

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                                                                                                                                                                  Григорій УСИК

 

 

 

 

Додаток

до рішення Вищої ради правосуддя

від 22 лютого 2024 року № 545/0/15-24

 

 

СКЛАД

робочої групи Вищої ради правосуддя

з питань узагальнення дисциплінарної практики щодо суддів

 

Голова робочої групи –

Котелевець Алла Вікторівна,

член Вищої ради правосуддя.

 

Члени робочої групи:

 

Бокова Юлія Валеріївна,

член Вищої ради правосуддя;

 

 

 

Мельник Олексій Петрович,

член Вищої ради правосуддя;

 

 

Шумило Михайло Миколайович,

керівник секретаріату Вищої ради правосуддя;

 

 

Плакса Віра Іванівна,

начальник управління суддівської кар’єри, дисциплінарної відповідальності, незалежності суддів секретаріату Вищої ради правосуддя.