X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.02.2024
533/0/15-24
Про внесення Президентові України подання про призначення Гуцола М.П. на посаду судді Міловського районного суду Луганської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення Гуцола Максима Павловича на посаду судді Міловського районного суду Луганської області,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККСУ) рішенням від 16 січня 2024 року № 1/дс-24, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 5 лютого 2024 року, внесла рекомендацію про призначення Гуцола М.П. на посаду судді Міловського районного суду Луганської області.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 5 лютого 2024 року рекомендацію ВККСУ та матеріали про призначення Гуцола М.П. на посаду судді Міловського районного суду Луганської області передано члену Вищої ради правосуддя Котелевець А.В. для підготовки до розгляду.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Котелевець А.В., розглянувши кандидатуру Гуцола М.П., Вища рада правосуддя встановила таке.

Гуцол Максим Павлович, громадянин України, ____ року народження. Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 призначений строком на п’ять років на посаду судді Міловського районного суду Луганської області.

Строк повноважень судді Гуцола М.П. закінчився 28 вересня 2021 року.

Наразі Гуцол М.П. обіймає посаду судді в Міловському районному суді Луганської області, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, за поданням Вищої ради правосуддя та за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України може бути призначений на посаду судді до суду, до якого він був призначений або переведений (крім тимчасового переведення шляхом відрядження) на день припинення повноважень.

Згідно з частинами першою, другою статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

Рішенням ВККСУ від 7 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Міловського районного суду Луганської області Гуцола М.П.

Рішенням ВККСУ у складі колегії від 13 листопада 2023 року № 3/ко-23 суддя Міловського районного суду Луганської області Гуцол М.П. за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрав 687,375 бала. Суддю Міловського районного суду Луганської області Гуцола М.П. визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Рішенням ВККСУ у пленарному складі від 5 грудня 2023 року № 38/ко-23 підтримано рішення ВККСУ у складі колегії від 13 листопада 2023 року № 3/ко-23 про відповідність судді Міловського районного суду Луганської області Гуцола М.П. займаній посаді.

За результатами перевірки матеріалів про призначення Гуцола М.П. на посаду судді Міловського районного суду Луганської області не виявлено порушень у дотриманні порядку надання ВККСУ рекомендації для призначення його на посаду судді.

Згідно з абзацом другим частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Законом України від 9 грудня 2023 року № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» розділ ІV «Порядок зайняття посади судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції. Попередню норму пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 перенесено до частини другої статті 796 цього Закону.

Вища рада правосуддя не встановила відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ чи яким ВККСУ не дала належної оцінки в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо кандидата, що свідчили б про невідповідність Гуцола М.П. критерію доброчесності чи професійної етики.

Інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку із призначенням Гуцола М.П. на посаду судді Міловського районного суду Луганської області, не встановлено.

Кандидатура Гуцола М.П. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтями 131, пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статтею 69, частиною другою статті 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 36, 37, пунктом 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Гуцола Максима Павловича на посаду судді Міловського районного суду Луганської області.

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК