X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.02.2024
540/0/15-24
Про звільнення Бартош Н.С. з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Бартош Надії Станіславівни з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду у відставку,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 30 січня 2024 року надійшла заява Бартош Н.С. про звільнення з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду у відставку.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя вказану заяву та матеріали до неї розподілено члену Вищої ради правосуддя Бондаренко Т.З. для проведення перевірки.

Під час вивчення матеріалів встановлено таке.

Бартош Надія Станіславівна, ____ року народження, Указом Президента України від 7 червня 2007 року № 509/2007 призначена строком на п’ять років на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду. Постановою Верховної Ради України від 7 червня 2012 року № 4919-VI обрана суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково. Постановою Верховної Ради України від 18 квітня 2013 року № 212-VIІ обрана суддею Харківського апеляційного адміністративного суду. Рішенням Вищої ради правосуддя від 10 січня 2019 року № 47/0/15-19 переведена на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

Пунктом 4 частини шостої статті 126, статтею 131 Конституції України передбачено, що в Україні діє Вища рада правосуддя, яка, зокрема, ухвалює рішення про звільнення судді з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку або за власним бажанням.

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» незалежність судді забезпечується, з-поміж іншого, особливим порядком його призначення, притягнення до відповідальності, звільнення та припинення повноважень.

Конституційний Суд України в Рішенні від 19 листопада 2013 року № 10-рп/2013 зазначив, що відставка судді є особливою формою звільнення його з посади за власним бажанням та обумовлена наявністю в особи відповідного стажу роботи на посаді судді. Наслідком відставки є, зокрема, припинення суддею своїх повноважень з одночасним збереженням за ним звання судді і гарантій недоторканності, а також набуттям прав на виплату вихідної допомоги та отримання пенсії або щомісячного довічного грошового утримання. Аналогічних висновків Конституційний Суд України дійшов у Рішенні від 15 квітня 2020 року № 2-п (ІІ)/2020.

У Рішенні від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 Конституційний Суд України наголосив, що право судді на відставку є конституційною гарантією незалежності суддів, що передбачено пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України.

Відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Згідно із частиною першою статті 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді: судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України; члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.

Із матеріалів, доданих до заяви Бартош Н.С. про відставку, а саме: актів про призначення, обрання на посаду судді, трудової книжки, встановлено, що її стаж як судді становить 16 років 8 місяців 15 днів із 7 червня 2007 року по день ухвалення цього рішення (22 лютого 2024 року).

Абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

Згідно з абзацом другим частини четвертої статті 43 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ «Про статус суддів» (у редакції, чинній на час призначення на посаду судді) до стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується також час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, час роботи на посадах, безпосередньо пов’язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.

Відповідно до статті 56 Закону України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII « Про прокуратуру» (у редакції, чинній на час призначення на посаду) під поняттям «прокурор» у статті 8, частині четвертій статті 9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, четвертій і шостій статті 46, частині першій статті 461, частині першій статті 47, статтях 48, 49, 50, 501, частині п’ятій статті 52 і статті 55 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції.

Відповідно, до стажу судді зараховуються також 22 роки 9 місяців 24 дні стажу роботи на посадах: помічника прокурора Семенівського району прокуратури Полтавської області з липня 1984 року по червень 1993 року, слідчого прокуратури Семенівського району прокуратури Полтавської області із червня 1993 року по вересень 1994 року, прокурора Козельщинського району Полтавської області в період із вересня 1994 року по грудень 2000 року, прокурора Новосанжарського району Полтавської області із грудня 2000 року по липень 2002 року, заступника начальника відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Полтавської області із липня по грудень 2002 року, прокурора відділу представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратури Харківської області із січня 2003 року по грудень 2005 року, старшого прокурора відділу забезпечення участі в судах управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді прокуратури Харківської області із грудня 2005 року по червень 2006 року, прокурора відділу забезпечення участі в судах управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді прокуратури Харківської області із червня 2006 року по лютий 2007 року, заступника начальника відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Харківської області у лютому-червні 2007 року.

Частиною другою статті 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) встановлено, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

На час призначення Бартош Н.С. на посаду судді в червні 2007 року визначення стажу, який давав право на призначення на посаду судді, регулювалося Законом України від15 грудня 1992 року № 2862-XII «Про статус суддів».

Відповідно до частини першої статті 7 вказаного Закону на посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.

Із трудової книжки вбачається, що Бартош Н.С. працювала стажером помічника прокурора Семенівського району прокуратури Полтавської області з липня 1983 року по липень 1984 року (11 місяців 15 днів), що підлягає зарахуванню до стажу роботи в галузі права.

Наведене свідчить про наявність у Бартош Н.С. права на зарахування до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, періоду його роботи на посаді стажера помічника прокурора Семенівського району прокуратури Полтавської області. Стаж роботи на цій посаді (11 місяців 15 днів) підлягає зарахуванню окремо як такий, що встановлений частиною другою статті 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді) і не охоплюється стажем на посадах помічника прокурора, прокурора, слідчого прокуратури, заступника начальника відділу, старшого прокурора.

Згідно з Указом Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як десять років, зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах та період проходження строкової військової служби.

Відповідно до диплома серії КВ № ____ від 27 червня 1983 року, виданого Харківським юридичним інститутом імені Ф.Е. Дзержинського, із 1 вересня 1979 року по 27 червня 1983 року суддя Бартош Н.С. навчалась за денною формою, отримала диплом за спеціальністю «Правознавство». Половина строку навчання становить 1 рік 11 місяців.

Отже, станом на 22 лютого 2024 року загальний стаж роботи судді Бартош Н.С., що дає право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання, становить 42 роки 4 місяці 22 дні.

Додані до заяви документи свідчать, що суддя Другого апеляційного адміністративного суду Бартош Н.С. має стаж роботи на посаді судді понад двадцять років, що є достатнім для звільнення у відставку відповідно до вимог статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також абзацу четвертого пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону.

Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 4 частини шостої статті 126, статтею 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звільнити Бартош Надію Станіславівну з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК
Ознака до документа: 
Звільнення суддів за загальними обставинами