X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.02.2024
532/0/15-24
Про внесення Президентові України подання про призначення Блащука А.М. на посаду судді Подільського районного суду міста Києва

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, матеріали про призначення Блащука Артема Миколайовича на посаду судді Подільського районного суду міста Києва,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККСУ) рішенням від 19 грудня 2023 року № 65/дс-23, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 2 січня 2024 року, внесла рекомендацію про призначення Блащука А.М. на посаду судді Подільського районного суду міста Києва.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 2 січня 2024 року рекомендацію ВККСУ про призначення Блащука А.М. на посаду судді Подільського районного суду міста Києва передано члену Вищої ради правосуддя Лукянову Д.В. для попереднього розгляду.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Лукянова Д.В., пояснення Блащука А.М., який з’явився на засідання Вищої ради правосуддя, розглянувши його кандидатуру, Вища рада правосуддя встановила таке.

Згідно з частинами першою, другою статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

Кандидат Блащук Артем Миколайович, громадянин України, ____ року народження, у 2002 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». На день подання заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді вперше мав стаж роботи у галузі права після здобуття вищої юридичної освіти більше ніж три роки. Понад 10 років проживає в Україні, володіє державною мовою і склав кваліфікаційний іспит.

Рішенням ВККСУ від 5 березня 2014 року № 6/пп-13 Блащука А.М. рекомендовано для призначення на посаду судді Господарського суду Хмельницької області вперше.

Рішенням Вищої ради юстиції від 24 вересня 2015 року № 652/0/15-15 за результатами розгляду рекомендації ВККСУ про призначення Блащука А.М. на посаду судді Господарського суду Хмельницької області вперше ухвалено внести Президентові України подання про призначення Блащука А.М. на посаду судді Господарського суду Хмельницької області строком на п’ять років.

Згідно з абзацом другим пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-VIII матеріали та подання Вищої ради юстиції про призначення на посади суддів вперше, не розглянуті до дня набрання чинності цим Законом, були передані до Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя рішенням від 23 лютого 2017 року № 320/0/15-17 «Про передачу відповідних матеріалів Вищій кваліфікаційній комісії суддів України про призначення на посади суддів вперше, не розглянутих до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» передала ВККСУ не розглянуті до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» відповідні матеріали про призначення на посади суддів вперше, зокрема щодо Блащука А.М.

ВККСУ рішенням від 5 серпня 2019 року № 145/зп-19 оголосила конкурс на зайняття 35 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу третього пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та набрали більше 75 відсотків максимально можливого бала кваліфікаційного іспиту, складеного до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ.

Відповідно до абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» кандидати на посаду судді, матеріали щодо яких передані до Вищої ради правосуддя згідно з абзацом першим цього пункту, які не пізніше ніж на шістдесятий день з дня набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII відповідають вимогам для призначення на посаду судді відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ, проходять спеціальну перевірку та беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді. Якщо за результатами кваліфікаційного іспиту, складеного до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ, кандидат на посаду судді набрав менше 75 відсотків максимально можливого бала кваліфікаційного іспиту, то такий кандидат повторно складає кваліфікаційний іспит, проходить спеціальну перевірку та бере участь у конкурсі на зайняття посади судді. Для проведення спеціальної перевірки, кваліфікаційного іспиту та конкурсу на зайняття посади судді Вища рада правосуддя передає відповідні матеріали Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

До ВККСУ 9 вересня 2019 року звернувся Блащук А.М. із заявою про допуск до участі в зазначеному конкурсі як особа, яка відповідає установленим вимогам до кандидата на посаду судді.

ВККСУ рішенням від 25 вересня 2019 року № 648/дс-19 визнала Блащука А.М. таким, що в установлені спосіб та строки подав усі необхідні документи, відповідає вимогам, визначеним в абзаці третьому пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», та допустила його до проходження спеціальної перевірки.

За результатами спеціальної перевірки рішенням ВККСУ від 6 грудня 2023 року № 33/дс-23 Блащука А.М. допущено до участі в конкурсі, оголошеному рішенням ВККСУ від 5 серпня 2019 року № 145/зп-19.

ВККСУ рішенням від 6 грудня 2023 року № 157/зп-23 визначила та оприлюднила на офіційному вебсайті ВККСУ рейтинг учасників конкурсу на зайняття вакантних посад суддів, оголошеного рішенням ВККСУ від 5 серпня 2019 року № 145/зп-19. Зокрема, визначила рейтинг кандидатів на посаду судді Подільського районного суду міста Києва, в якому Блащук А.М. посідає першу позицію.

Згідно з абзацом другим частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Законом України від 9 грудня 2023 року № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» розділ ІV «Порядок зайняття посади судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції. Попередню норму пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 цього Закону перенесено в частину другу статті 796 цього Закону.

Вища рада правосуддя не встановила відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ чи яким ВККСУ не дала належної оцінки в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо кандидата, які свідчили б про невідповідність кандидата критерію доброчесності чи професійної етики.

Інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням Блащука А.М. на посаду судді Подільського районного суду міста Києва, не встановлено.

Кандидатура Блащука А.М. відповідає вимогам статті 127 Конституції України, статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтями 127, 131, пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статтями 69, 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 36, 37, пунктом 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Блащука Артема Миколайовича на посаду судді Подільського районного суду міста Києва.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК