X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
28.08.2020
2499/1дп/15-20
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Жигуліна С.М.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Краснощокової Н.С., членів Розваляєвої Т.С., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шапрана В.В. за результатами попередньої перевірки відомостей, викладених у дисциплінарних скаргах Товариства з обмеженою відповідальністю «Злагода», поданих через адвоката Ягунова Дмитра Вікторовича, стосовно судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Жигуліна Сергія Миколайовича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 25 червня, 23 липня, 20 серпня 2020 року надійшли дисциплінарні скарги адвоката Ягунова Д.В. в інтересах Стойкової Л.К. (єдині унікальні номери 460/3/13-20, 460/15/13-20, 460/32/13-20, 460/33/13-20), на дії судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Жигуліна С.М. під час розгляду справи № 500/1515/17.

Відповідно до протоколів автоматизованого розподілу справ між членами Вищої ради правосуддя та протоколів передачі справ раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя 25 червня, 23 липня, 20 серпня 2020 року вказані скарги передані Шапрану В.В.

У дисциплінарній скарзі зазначено, що суддя Жигулін С.М. безпідставно затягує або не вживає заходів щодо розгляду справи № 500/1515/17; безпідставно відклав призначений на 21 липня 2017 року розгляд справи на 21 жовтня 2020 року; не надав відповіді на адвокатський запит.

З огляду на зазначене просить притягнути суддю Жигуліна С.М. до дисциплінарної відповідальності, оскільки його дії слід кваліфікувати як дисциплінарний проступок, передбачений підпунктом «а» пункту 1, пунктами 2, 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З урахуванням витребуваних з Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області матеріалів, наданих суддею Жигуліним С.М. пояснень, попередньою перевіркою дисциплінарної скарги встановлено таке.

31 березня 2017 року згідно з протоколом автоматизованого розподілу у провадження судді Жигуліна С.М. надійшла судова справа № 500/1515/17 за позовом ТОВ «Злагода» до ОСОБА_1, СФГ «Чебан Петро Григорійович» про визнання договору оренди недійсним.

3 квітня 2017 року суддею Жигуліним С.М. направлено запити щодо місця реєстрації відповідачів.

13 квітня 2017 року ухвалою судді Жигуліна С.М. відкрито провадження у справі; призначено попереднє судове засідання на 9 червня 2017 року.

9 червня 2017 року представником відповідача Арнаут А.Г. заявлено клопотання про відкладення справи для надання доказів та зустрічної позовної заяви, судове засідання призначено на 1 серпня 2017 року.

2 серпня 2017 року ухвалою судді Жигуліна С.М. справу призначено до розгляду на 23 листопада 2017 року.

23 листопада 2017 року згідно з протоколом судового засідання суддею Жигуліним С.М. заслухано представників позивача Златєва П.Д. та Петрова А.М. й представників відповідача Арнаута А.Г. та Кобака Р.І., розгляд справи відкладено.

29 січня 2018 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, сторони у судове засідання не з’явились.

13 лютого 2018 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, сторони у судове засідання не з’явились.

2 березня 2018 року згідно з протоколом судового засідання сторони у судове засідання не з’явились.

6 квітня 2018 року ухвалою судді Жигуліна С.М. прийнято до провадження зустрічну позовну заяву відповідача ОСОБА_1 про визнання недійсним договору оренди та скасування його державної реєстрації; позовні заяви об’єднано в одне провадження, розгляд справи відкладено на 26 червня 2018 року.

26 червня 2018 року згідно з протоколом судового засідання суддею Жигуліним С.М. заслухано представника позивача Златєва П.Д. та представників відповідача Арнаута А.Г. та Кобака Р.І., розглянуто клопотання про приєднання документації; розгляд справи відкладено на 23 жовтня 2018 року.

23 жовтня 2018 року згідно з протоколом судового засідання суддею Жигуліним С.М. заслухано представника позивача Златєва П.Д. та представників відповідача Арнаута А.Г. та Кобака Р.І., вирішено повторити виклик відповідача та третьої особи; розгляд справи відкладено на 17 грудня 2018 року.

17 грудня 2019 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, у судове засідання сторони не з’явились.

30 квітня 2019 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, у судове засідання сторони не з’явились.

6 червня 2019 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, у судове засідання сторони не з’явились.

24 липня 2019 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, у судове засідання сторони не з’явились.

13 листопада 2019 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, у судове засідання сторони не з’явились.

14 січня 2020 року згідно з протоколом судового засідання суддею Жигуліним С.М. заслухано представників відповідача Арнаута А.Г. та Кобака Р.І., розгляд справи відкладено на 18 березня 2020 року.

18 березня 2020 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, у судове засідання сторони не з’явились.

9 червня 2020 року згідно з довідкою, складеною секретарем судового засідання, в судове засідання з’явились представник позивача Златєв П.Д. та представник відповідача Кобак Р.І., який заявив клопотання про відкладення розгляду справи.

21 липня 2020 року розгляд справи відкладено на 21 жовтня 2020 року.

Вирішуючи питання про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Жигуліна С.М., слід виходити із такого.

Відповідно до частин першої та другої статті 157 ЦПК України (на момент відкриття провадження у справі) суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п’ятнадцять днів.

Згідно з положеннями чинної редакції ЦПК України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

За результатами попередньої перевірки встановлено, що справа № 500/1515/17 перебуває у провадженні судді Жигуліна С.М. понад три роки, тому передбачений цивільним процесуальним законом строк на розгляд справи закінчився.

Право кожного на розгляд його справи у розумний строк гарантовано як на конвенційному рівні (частина перша статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), так і на рівні національного законодавства (пункт 7 частини другої статті 129 Конституції України, стаття 2 ЦПК України).

Частиною другою статті 121 ЦПК України передбачено, що строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню цивільного судочинства.

Разом із тим, слід зауважити, що розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна бути оцінена в світлі обставин справи та з огляду на такі критерії: правову та фактичну складність справи; поведінку заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінку органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 2 вересня 2010 року, «Смірнова проти України» від 8 листопада 2005 року, «Матіка проти Румунії» від 2 листопада 2006 року, «Літоселітіс проти Греції» від 5 лютого 2004 року).

Попередньою перевіркою встановлено, що розгляд справи у такі строки обумовлений об’єктивними причинами, а саме: неявкою сторін у судові засідання, заявленими клопотаннями про відкладення розгляду справ, в тому числі позивачем.

Крім того, варто зауважити, що у провадженні Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області знаходиться 113 справ, де стороною у справі є ТОВ «Злагода» за аналогічними спорами. У деяких справах судом першої та апеляційної інстанції ухвалені судові рішення по суті спору. Наразі такі справи знаходяться у провадженні Верховного Суду.

Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що одним із критеріїв, що безпосередньо впливає на розгляд справи у розумні строки, є поведінка відповідних судових органів. ЄСПЛ у рішеннях у справах «Abdoella v. the Netherlands» (пункт 24), «Dobbertin v. France» (пункт 44) вказав, що частина перша статті 6 Конвенції покладає на держави обов’язок з організації їх судових систем таким чином, щоб суди змогли відповідати усім її вимогам.

В свою чергу, зі змісту наданих Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області матеріалів вбачається, що рівень забезпечення належних умов для здійснення правосуддя у встановлені законом строки не є достатнім, зокрема в частині надмірного навантаження на суддів.

Згідно з наданою Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області довідкою про навантаження судді Жигуліну С.М.:

  • за період з квітня по грудень 2017 року:

у порядку цивільного судочинства надійшло 522 справ та матеріалів, з яких розглянуто – 477, що становить 91 % (середній показник по суду: надійшло – 237, розглянуто – 217, що становить 92 %);

справ про адміністративні порушення надійшло 179, а розглянуто – з урахуванням тих, що надійшли у попередньому періоді, 182 (середній показник по суду: надійшло – 103, а розглянуто – з урахуванням тих, що надійшли за попередній період, 105);

у порядку адміністративного судочинства надійшла 1 справа.

  • за 2018 рік:

у порядку кримінального судочинства надійшли 31 справа і матеріал, з яких розглянуто 15, що становить 48 % (середній показник по суду: надійшло – 84, розглянуто – 76, що становить 91 %);

у порядку цивільного судочинства надійшло 774 справ і матеріалів, з яких розглянуто – 648, що становить 84 % (середній показник по суду: надійшло – 472, розглянуто – 429, що становить 91 %);

справ про адміністративні правопорушення надійшло 279, з яких розглянуто – 251, що становить 90% (середній показник по суду: надійшло – 212, розглянуто – 202, що становить 95 %);

у порядку адміністративного судочинства надійшло та розглянуто 2 справи;

  • за 2019 рік:

у порядку кримінального судочинства надійшло 16 справ і матеріалів, а розглянуто – з урахуванням тих, що надійшли у попередньому періоді, 19 (середній показник по суду: надійшло – 145, розглянуто – 123);

у порядку цивільного судочинства надійшло 776 справ і матеріалів, з яких розглянуто – 688, що становить 89 % (середній показник по суду: надійшло – 509, розглянуто – 488, що становить 96 %);

справ про адміністративні правопорушення надійшло 294, а розглянуто – з урахуванням тих, що надійшли у попередньому періоді, 311 (середній показник по суду: надійшло – 195, а розглянуто – з урахуванням тих, що надійшли у попередньому періоді, 198);

у порядку адміністративного судочинства надійшло 14 справ і матеріалів, з яких розглянуто – 7, що становить 50 % (середній показник по суду: надійшло – 68, розглянуто – 63, що становить 93 %);

  • за період з січня по червень 2020 року:

у порядку кримінального судочинства надійшло 2 справ і матеріалів, а розглянуто – з урахуванням тих, що надійшли у попередньому періоді, 3 (середній показник по суду: надійшло – 75, розглянуто – 74);

у порядку цивільного судочинства надійшло 283 справ і матеріалів, з яких розглянуто – 231, що становить 82 % (середній показник по суду: надійшло – 167, а розглянуто – з урахуванням тих, що надійшли у попередньому періоді, 170);

справ про адміністративні правопорушення надійшло 88, розглянуто – 79, що становить 90 % (середній показник по суду: надійшло – 81, розглянуто – 79, що становить 98 %);

у порядку адміністративного судочинства справ і матеріалів не надійшло, проте розглянуто 3, що надійшли у попередньому періоді (середній показник по суду: надійшло та розглянуто – 22).

Наведені статистичні показники свідчать про надмірне навантаження на суддю Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Жигуліна С.М.

Крім того, згідно з наданою Вищій раді правосуддя інформацією суддя Жигулін С.М:

у 2017 році перебував у відпустці 55 календарних днів, на лікарняному чи у відрядженні не перебував;

у 2018 році перебував у відпустці 58 календарних днів, у відрядженні – 4 дні, на лікарняному не перебував, 8 днів проходив підготовку суддів місцевих загальних судів на базі Одеського РВ НШСУ;

у 2019 році перебував у відпустці 52 календарних дні, у відрядженні – 6 днів, на лікарняному не перебував;

у 2020 році станом на 1 липня у відпусках, відрядженні, на лікарняних не перебував.

Водночас варто врахувати надмірне навантаження судді Жигуліна С.М. та період перебування його у відпустці в розрізі відкладення розгляду справи не на найближчі дати, зокрема відкладення розгляду справи з 21 липня на 21 жовтня 2020 року.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Однією з ознак об’єктивної сторони дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», є безпідставність затягування розгляду справи.

Отже, лише порушення строків розгляду справи не може свідчити про наявність у діях судді складу дисциплінарного проступку.

Під дисциплінарним проступком судді слід розуміти винне, протиправне порушення службових обов’язків, що виражається в обмеженні або порушенні законних прав та інтересів осіб, які беруть участь у судочинстві, або перешкоджанні в доступі до правосуддя, порушенні суддівських обмежень, і так само загальновизнаних моральних вимог.

Прояви суддівського свавілля необхідно відрізняти від добросовісної суддівської помилки, тобто помилки без ознак умислу або грубої недбалості. Добросовісність вказує на те, що суддя діяв сумлінно – з належним ставленням до своїх обов’язків встановив фактичні обставини, які підлягають правовій оцінці, оцінив докази та тлумачив закон, але припустився помилки, яка не була настільки очевидною й однозначною.

Питання помилок щодо фактів і права, які начебто були допущені судом, не належать до компетенції Вищої ради правосуддя доти, поки такі помилки не вчинені умисно або внаслідок недбалості та/чи не порушують права і свободи, що захищаються Конвенцією.

У зв’язку із цим варто зауважити, що засоби для виправлення суддівських помилок слід передбачити відповідною системою апеляційного оскарження. Виправлення будь-яких інших помилок в адмініструванні правосуддя є виключною відповідальністю держави (пункт 21 Великої хартії суддів (Основоположні принципи)).

У пункті 55 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності, зазначено, що судові помилки щодо юрисдикції чи процедури судового розгляду, у визначенні чи застосуванні закону, здійсненні оцінки свідчень повинні вирішуватися за допомогою апеляції.

Жоден суддя не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону (пункт 22 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року).

Отже, під час попередньої перевірки не встановлено обставин, які безумовно свідчили б про безпідставне затягування або невжиття суддею Жигуліним С.М. заходів щодо розгляду справи № 500/1515/17 протягом строку, встановленого законом.

Щодо доводів адвоката Ягунова Д.В. про ненадання суддею Жигуліним С.М. відповіді на адвокатський запит необхідно зазначити, що у доданих до дисциплінарної скарги додатках міститься пояснення на виконання адвокатського запиту, за підписом судді Жигуліна С.М. У вказаному зверненні суддя Жигулін С.М. зазначив, що в судових засіданнях представниками ТОВ «Злагода» є адвокати Златєв П.Д., Щербаков С.Ю., адвокат Ягунов Д.В. в жодних судових засіданнях участь не приймав та не надавав документи, що підтверджують його повноваження як представника ТОВ «Злагода» у цій справі. З урахуванням вказаного всією інформацією володіють законні представники сторін у справі адвокати Златєв П.Д., Щербаков С.Ю., до яких може звернутись адвокат Ягунов Д.В.

Таким чином, під час попередньої перевірки встановлено, що під час розгляду справи № 500/1515/17 суддею Жигуліним С.М. порушено вимоги процесуального закону щодо строків розгляду справи. Водночас, дослідивши зібрані під час проведення перевірки матеріали, не встановлено наявність підстав для висновку про умисність дій судді, недбалість або безпідставність затягування розгляду справи, а також про те, що дії судді Жигуліна С.М. містять ознаки неналежного ставлення до службових обов’язків.

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.

Враховуючи викладене, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Жигуліна С.М., оскільки дисциплінарні скарги не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, враховуючи викладені обставини, керуючись статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Жигуліна Сергія Миколайовича.

Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                          Н.С. Краснощокова

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                           Т.С. Розваляєва

                                                                                                    С.Б. Шелест