X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
09.04.2024
1052/0/15-24
Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР).

Згідно з пунктом 13 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень затверджує Вища рада правосуддя.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18 затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – Порядок), до якого в подальшому вносилися зміни.

Відповідно до частини шостої статті 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» право на повний доступ до інформаційних ресурсів ЄДРСР мають посадові чи службові особи, визначені Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

До Вищої ради правосуддя 14 лютого 2024 року за вхідним № 1528/0/8-24 надійшло звернення заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка О.В. від 13 лютого 2024 року № 16/1/6-12767ВИХ-24 щодо внесення змін до розділу ІХ Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень шляхом включення до пункту 4 прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також доповнення пункту 5 підпунктом 14-1 такого змісту: «14-1) уповноваженим особам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;».

На обґрунтування звернення зазначено про заплановану ліквідацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора та створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як окремої юридичної особи. Вказано також, що прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури необхідний повний доступ до інформаційних ресурсів ЄДРСР для забезпечення виконання завдань і повноважень, визначених законодавством.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про прокуратуру» систему прокуратури України становлять Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Законом України від 8 грудня 2023 року № 3509-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», який набрав чинності 1 січня 2024 року (далі - Закон № 3509-IX), внесено зміни до Закону України «Про прокуратуру».

Частиною першою статті 81 Закону України «Про прокуратуру» (у редакції Закону № 3509-IX) визначено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Згідно із частиною третьою статті 81 Закону України «Про прокуратуру» на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру покладаються такі функції:

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Пунктами 1, 2 частини дев’ятої статті 81 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (особа, яка виконує його обов’язки): представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади; організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у тому числі шляхом видання наказів та доручень, що належать до його адміністративних повноважень.

Згідно із частиною першою статті 15 Закону України «Про прокуратуру» прокурором органу прокуратури є: заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 41); перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 42); заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 43); керівник підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 51); заступник керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 61); прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 71).

Нормою частини другої статті 15 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокурори в Україні мають єдиний статус незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури України чи адміністративної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі.

Пунктом 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3509-IX установлено, що заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уповноважений здійснювати всі дії, необхідні для утворення та організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що утворюється на підставі цього Закону.

Згідно з пунктом 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3509-IX оперативно-розшукові справи, кримінальні провадження, судові справи, у яких нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, здійснення досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів держави здійснювали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, з дня початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, утвореної на підставі цього Закону, вважаються такими, у яких відповідні функції здійснюють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, утвореної відповідно до цього Закону.

Водночас пунктом 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3509-IX установлено, що заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уповноважений визначити день початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, утвореної на підставі цього Закону. Оголошення про початок діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднюється на офіційному веб - сайті Офісу Генерального прокурора. Установлено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генеральним прокурором за поданням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у триденний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Вища рада правосуддя в листі від 22 лютого 2024 року № 6394/0/9-24, адресованому заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, просила надати інформацію про дату початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, утвореної на підставі Закону № 3509-IX, а також дату ліквідації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора.

Заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко О.В. в листі від 28 березня 2024 року № 07/2-152ВИХ-24 (вх. № 4314/0/8-24 від 28 березня 2024 року) повідомив Вищу раду правосуддя, що наказом від 19 березня 2024 року № 52 визначено дату початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як юридичної особи публічного права з 21 березня 2024 року. Відповідне оголошення опубліковано на офіційному веб - сайті Офісу Генерального прокурора 20 березня 2024 року. Водночас Генеральний прокурор за поданням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ліквідував Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», нормами законів України «Про доступ до судових рішень», «Про прокуратуру», Вища рада правосуддя

вирішила:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, що додаються.

2. Копію цього рішення надіслати Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Державній судовій адміністрації України, Державному підприємству «Інформаційні судові системи».

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Григорій УСИК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

9 квітня 2024 року № 1052/0/15-24

 

 

 

Зміни до Порядку

ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

 

У розділі IX:

1)пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру надається суддям, працівникам апаратів судів, зокрема для забезпечення видачі копій судових рішень із Реєстру згідно з вимогами цього Порядку, членам Вищої ради правосуддя та уповноваженим працівникам секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, уповноваженим особам Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Офісу Президента України, що здійснюють підготовку матеріалів до розгляду Комісією при Президентові України у питаннях помилування, Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Бюро економічної безпеки України, ДСА України та її територіальних органів, працівникам адміністратора.»;

2) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Уповноваженим особам Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Офісу Президента України, що здійснюють підготовку матеріалів до розгляду Комісією при Президентові України у питаннях помилування, Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Бюро економічної безпеки України, ДСА України та її територіальних органів, працівникам адміністратора надається дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру до дня його анулювання, але не довше ніж до дня звільнення такого працівника.

5. Дозвіл на повний доступ до електронних примірників судових рішень надається та анулюється:

1) працівникам апарату суду – головою суду;

2) працівникам секретаріату Вищої ради правосуддя – її Головою;

3) працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – її Головою;

4) уповноваженим особам ДСА України – її Головою, уповноваженим особам територіальних управлінь ДСА України – начальниками управлінь;

5) працівникам адміністратора – його керівником;

6) уповноваженим особам Національного антикорупційного бюро України – його Директором;

7) уповноваженим особам Національного агентства з питань запобігання корупції – його Головою;

8) уповноваженим особам Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, – його Головою;

9) уповноваженим особам Державного бюро розслідувань – його Директором;

10) уповноваженим особам Служби безпеки України – її Головою;

11) уповноваженим особам Національної поліції України – її Головою;

12) уповноваженим особам Державної прикордонної служби України – її Головою;

13) уповноваженим особам Офісу Президента України, що здійснюють підготовку матеріалів до розгляду Комісією при Президентові України у питаннях помилування, – Керівником Офісу Президента України;

14) уповноваженим особам Офісу Генерального прокурора – Генеральним прокурором;

14-1) уповноваженим особам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

15) уповноваженим особам Міністерства оборони України – Міністром оборони України;

16) уповноваженим особам Головного управління розвідки Міністерства оборони України – його керівником;

17) уповноваженим особам Служби зовнішньої розвідки України – її Головою;

18) уповноваженим особам Бюро економічної безпеки України – його Директором.».