X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
29.10.2020
2988/0/15-20
Про звільнення Холоднюка З.В. з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу» посада Голови Державної судової адміністрації України належить до посад державної служби категорії «А» (вищий корпус державної служби).

Холоднюк Зеновій Васильович призначений на посаду Голови Державної судової адміністрації України відповідно до рішення Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 16.

Відповідно до частини другої статті 153 Закону України від 2 червня  2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» та пункту 19 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Голова Державної судової адміністрації України призначається на посаду і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.

Пунктом 35 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і  статус суддів» встановлено, що Голова Державної судової адміністрації України, заступники Голови Державної судової адміністрації України продовжують виконувати свої повноваження до призначення Голови Державної судової адміністрації України та його заступників відповідно до цього Закону.

Відповідно до статті 86 Закону України «Про державну службу» державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення.

Державний службовець може бути звільнений до закінчення двотижневого строку, передбаченого частиною першою цієї статті, в інший строк за взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке звільнення не перешкоджатиме належному виконанню обов’язків державним органом.

Суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у строк, визначений у поданій ним заяві, у випадках, передбачених законодавством про працю.

Частиною четвертою статті 5 Закону України «Про державну службу» встановлено, що  особливості правового регулювання державної служби в системі правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів.

21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Холоднюка З.В. від 13 жовтня 2020 року про звільнення його із займаної посади за власним бажанням. У поданій Холоднюком З.В.  21 жовтня 2020 року заяві зазначено строк, у який він просить звільнити його з посади, – з 30 жовтня 2020 року.

Станом на час розгляду вказаної заяви Холоднюка З.В. інших заяв від нього не надходило.

Заслухавши інформацію члена Вищої ради правосуддя Матвійчука В.В., після попереднього з’ясування дійсного волевиявлення Холоднюка З.В. щодо звільнення його з посади Голови Державної судової адміністрації України 30 жовтня 2020 року, керуючись статтею 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,  статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтею 86 Закону України «Про державну службу», Вища рада правосуддя

вирішила:

 

звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                               А.А. Овсієнко