X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
16.05.2024
1497/0/15-24
Про погодження перерозподілу бюджетних видатків між Державною судовою адміністрацією України та Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в місті Києві

Згідно зі статтею 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Частиною третьою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» установлено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судів, крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.

Відповідно до пунктів 4, 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів:

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління ДСА України.

Відповідно до пункту 3 Типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 13 квітня 2023 року № 358/0/15-23, основним завданням територіального управління ДСА України є організаційне та фінансове забезпечення діяльності місцевих судів, крім господарських та адміністративних, з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів і забезпечення роботи органів суддівського самоврядування.

Одним із повноважень територіального управління ДСА України, встановлених пунктом 4 зазначеного Типового положення, відповідно до покладених на нього завдань є забезпечення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, ефективне, результативне і цільове використання коштів державного бюджету, законність використання ресурсів та майна, запобігання порушенням та зловживанням.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» в сумі 17 391 186,3 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та 3 200 000 тис. грн за спеціальним фондом державного бюджету.

У додатку 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено розподіл видатків державного бюджету в системі ДСА України.

Підпунктами 14, 15 пункту 9 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19 (зі змінами), визначено, що Голова ДСА України приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України, та приймає за погодженням із Вищою радою правосуддя рішення про перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Згідно з пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі ДСА України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється ДСА України. Перерозподіл видатків, що здійснюється відповідно до абзацу другого цього пункту та призводить до зміни обсягів видатків судів, погоджується ДСА України з Вищою радою правосуддя.

9 травня 2024 року до Вищої ради правосуддя (вх. № 6660/0/8-24) надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України Пампури М.В. від 9 травня 2024 року № 11-10992/24 із пропозиціями щодо перерозподілу видатків розвитку в розрізі ДСА України та Територіального управління ДСА України в місті Києві (щодо місцевого загального суду) згідно з додатком «Пропозиції щодо перерозподілу видатків за спеціальним фондом державного бюджету».

Обґрунтовуючи пропозиції щодо перерозподілу видатків, т. в. о. Голови ДСА України Пампура М.В. зазначив, що до ДСА України надійшло звернення Територіального управління ДСА України в місті Києві щодо необхідності збільшення бюджетних асигнувань за кодом економічної класифікації видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для облаштування залу судового засідання Святошинського районного суду міста Києва металевим захисним огородженням для розгляду кримінальної справи за участю великої кількості обвинувачених.

Зазначені бюджетні асигнування в сумі 500,00 тис. грн запропоновано збільшити за рахунок зменшення бюджетних асигнувань за напрямом видатків «Нерозподілені видатки (резерв)».

До листа від 9 травня 2024 року № 11-10992/24 додано копії звернень Територіального управління ДСА України в місті Києві, Святошинського районного суду міста Києва та Національної поліції України, у яких висловлено прохання облаштувати зал судового засідання № 21 Святошинського районного суду міста Києва необхідними модульними боксами з метою розміщення в них одночасно понад 30 осіб.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Погодити перерозподіл видатків за спеціальним фондом державного бюджету за кодом економічної класифікації видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в розрізі Державної судової адміністрації України та Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві згідно з додатком «Пропозиції щодо перерозподілу видатків за спеціальним фондом державного бюджету» до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 9 травня 2024 року № 11-10992/24.

2. Копію рішення надіслати Державній судовій адміністрації України.

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК

 

 Додаток до листа ДСАУ від 09.05.2024 № 11-10992/24