X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
30.09.2021
2046/0/15-21
Про відмову у відрядженні судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль В.О. до Ірпінського міського суду Київської області для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль Вікторії Олександрівни до Ірпінського міського суду Київської області,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 28 серпня 2021 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 28 серпня 2021 року № 8-16096/21 про необхідність розгляду питання щодо відрядження 3 (трьох) суддів до Ірпінського міського суду Київської області у зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження в цьому суді.

За інформацією ДСА України, в Ірпінському міському суді Київської області 12 (дванадцять) штатних посад суддів. Станом на 19 серпня 2021 року фактично перебували на посадах 9 (дев’ять) суддів, з них здійснювали правосуддя 6 (шість) суддів. Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів за перше півріччя 2021 року, становить в середньому по Україні 177 днів. В Ірпінському міському суді Київської області цей показник – 275 днів. Відрядження 3 (трьох) суддів строком на один рік дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечить належні умови для доступу до правосуддя в цьому суді.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя ухвалила рішення від 7 вересня 2021 року № 1946/0/15-21 про початок процедури відрядження суддів до Ірпінського міського суду Київської області, у зв’язку із чим згідно з пунктом 2 розділу ІV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя було розміщено оголошення про початок процедури відрядження суддів до цього суду.

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль В.О. 15 вересня 2021 року надіслала до Вищої ради правосуддя згоду на відрядження до Ірпінського міського суду Київської області, а також додала інші документи, передбачені пунктом 6 розділу ІV-1 Порядку.

Під час розгляду матеріалів про відрядження Вищою радою правосуддя встановлено таке.

За інформацією ДСА України, у першому півріччі 2021 року нормативний час, необхідний для розгляду справ, що надійшли до загальних місцевих судів, становив у середньому по Україні 177 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.

У Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області необхідний нормативний час для розгляду справ у першому півріччі 2021 року становив 176 днів для одного повноважного судді.

Крім того, у Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області визначено 36 (тридцять шість) штатних посад суддів, фактично обіймають посади 32 (тридцять два) судді, правосуддя здійснюють 29 (двадцять дев’ять) суддів.

Коваль Вікторія Олександрівна Указом Президента України від 17 січня 2014 року № 13/2014 призначена строком на п’ять років на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, Указом Президента України від 14 січня 2020 року № 7/2020 призначена на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

Згідно з інформацією, наданою головою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, суддя Коваль В.О. обіймає штатну посаду судді понад 7 років.

Відповідно до інформації голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23 вересня 2021 року № 162-ЕП/21 суддя Коваль В.О., перебуваючи на посаді судді понад 7 років, жодного дня не здійснювала правосуддя. Як вбачається із суддівського досьє, відповідно до наказу голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29 січня 2014 року № 16-к суддя Коваль В.О. перебувала у відпустці для догляду за дитиною. Відповідно до наказу голови цього суду від 13 квітня 2021 року № 80-в суддя перебуває у відпустці для догляду за дитиною без збереження заробітної плати до 31 жовтня 2021 року включно на підставі довідки медичної установи від 2 квітня 2021 року. Отже, інформація щодо ефективності здійснення суддею Коваль В.О. правосуддя відсутня.

Таким чином, слід дійти висновку, що суддя Коваль В.О. не має досвіду суддівської роботи та навичок здійснення правосуддя у стані надмірного навантаження, а її малолітня дитина потребує догляду до 31 жовтня 2021 року, що ставить під сумнів як можливість самого відрядження, так і те, що її відрядження до Ірпінського міського суду Київської області сприятиме врегулюванню судового навантаження в цьому суді.

Щодо проживання усієї сім’ї судді Коваль В.О. у місті Києві та навчання її дитини у школі, про що суддя зазначає у своїй заяві, слід зауважити таке. Згідно зі статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якою визначено підстави для відрядження судді до іншого суду, відрядження здійснюється виключно для забезпечення здійснення правосуддя у відповідному суді, зокрема врегулювання надмірного навантаження суддів, положеннями вказаного Закону не передбачено підстав, які стосуються обставин особистого життя судді чи членів її сім’ї.

Враховуючи зазначені обставини, зокрема що суддя Коваль В.О. не здійснювала правосуддя у Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області, на цей час перебуває у відпустці для догляду за дитиною (доказів щодо намірів припинити цю відпустку суддею не надано, а з’ясування цих питань є неможливим з огляду на клопотання судді про розгляд її заяви без її участі), а також що Ірпінський міський суд Київської області розташований за межами міста Києва, де проживає суддя із сім’єю, зважаючи на надмірний рівень навантаження та інтенсивність розгляду справ в Ірпінському міському суді Київської області, Вища рада правосуддя дійшла висновку, що відрядження судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль В.О. не сприятиме врегулюванню навантаження суддів в Ірпінському міському суді Київської області.

Вища рада правосуддя, керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення),

 

вирішила:

 

відмовити у відрядженні судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль Вікторії Олександрівни до Ірпінського міського суду Київської області для здійснення правосуддя.

 

В.о. Голови Вищої ради правосуддя                            О.В. Маловацький

 

Члени Вищої ради правосуддя                                    

 

 

О.Є. Блажівська

 

В.В. Матвійчук

 

С.М. Болотін

 

І.Б. Плахтій

 

В.І. Говоруха

 

Т.С. Розваляєва

 

П.М. Гречківський

 

В.Г. Суховий

 

В.К. Грищук

 

Л.А. Швецова

 

В.І. Данішевська

 

С.Б. Шелест

 

Н.С. Краснощокова