X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
МОРОЗ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ухвала
Київ
05.06.2024
1166/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Садовської Л.М. стосовно судді Дзержинського районного суду міста Харкова Шишкіна О.В.

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Мороз Микола Володимирович, здійснивши попередню перевірку надісланої керівником Управління з питань звернень громадян апарату Верховної Ради України Наталією Адамович дисциплінарної скарги Садовської Ліни Миколаївни стосовно судді Дзержинського районного суду міста Харкова Шишкіна Олексія Володимировича,

встановив:

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким зупинено здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

На електронну пошту Вищої ради правосуддя 28 грудня 2022 року із Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України (вхідний № С-2195/2/7-22) надійшла засвідчена сканованим підписом Садовської Л.М. дисциплінарна скарга на дії судді Дзержинського районного суду міста Харкова Шишкіна О.В. під час здійснення правосуддя у справі № 638/8315/20.

19 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким введено в дію Закон України від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів».

Зазначеними законами відновлено дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

Наразі служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не сформована та не розпочала свою роботу.

Пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 19 жовтня 2023 року № 997/0/15-23 відновлено з 1 листопада 2023 року розподіл між членами Вищої ради правосуддя скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), розподіл яких зупинено рішенням Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року № 1809/0/15-21.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу справ між членами Вищої ради правосуддя від 21 листопада 2023 року вказана вище дисциплінарна скарга розподілена мені для проведення попередньої перевірки.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач) за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

За змістом частини першої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення із скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників.

Відповідно до вимог частини другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання.

Як встановлено під час попередньої перевірки, Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України надіслало скаргу на електронну пошту Вищої ради правосуддя, при цьому, усупереч вимогам статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», скарга Садовської Л.М. не містить кваліфікованого електронного підпису за допомогою якого можна ідентифікувати її автора.

Крім того, скарга надіслана Управлінням з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України до Вищої ради правосуддя на підставі частини 3 статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Водночас, статтею 12 Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений, зокрема законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене вище, надіслана до Вищої ради правосуддя із Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України скарга Садовської Л.М., є такою, що не відповідає вимогам Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо звернення зі скаргою до органу, який здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів.

Пунктом 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

За таких обставин, дисциплінарна скарга підлягає залишенню без розгляду та поверненню.

При цьому, залишення без розгляду дисциплінарної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, керуючись статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42 – 44, пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя,

 

ухвалив:

дисциплінарну скаргу Садовської Ліни Миколаївни, надіслану керівником Управління з питань звернень громадян апарату Верховної Ради України Наталією Адамович, стосовно судді Дзержинського районного суду міста Харкова Шишкіна Олексія Володимировича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Микола МОРОЗ
Примітки: 

ЧЛЕН ПЕРШОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності