X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
КОВБІЙ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Ухвала
Київ
06.06.2024
1179/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Завадської І.Ю. стосовно судді Господарського суду міста Києва Омельченка Л.В.

Член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Ковбій Олена Василівна, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Завадської Ілони Юріївни стосовно судді Господарського суду міста Києва Омельченка Леоніда Володимировича,

 

встановив:

 

до Вищої ради правосуддя 17 травня 2024 року електронною поштою за вхідним № З-2494/1/7-24 надійшла дисциплінарна скарга Завадської І.Ю. на дії судді Господарського суду міста Києва Омельченка Л.В. у справі № 910/3401/21.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 17 травня 2024 року зазначена скарга передана мені, члену Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Ковбій О.В. для проведення попередньої перевірки.

Згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку;

2) прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу;

3) конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді;

4) посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання.

Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлено основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

За змістом статті 5 цього Закону електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа (стаття 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Відповідно до пунктів 15, 16, 27 частини першої статті 1 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» електронний підпис - електронні дані, що додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються підписувачем як підпис; електронні дані – будь-яка інформація в електронній формі; кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, що створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Згідно із статтею 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Як встановлено під час попередньої перевірки, скарга Завадської І.Ю., яка надійшла до Вищої ради правосуддя електронною поштою, подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів», оскільки не містить кваліфікованого електронного підпису, за допомогою якого можна ідентифікувати її автора.

Пунктом 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з частиною третьою статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», при розгляді питання про наявність підстав для повернення дисциплінарної скарги не оцінюються достовірність відомостей про ознаки дисциплінарного проступку у поведінці судді, докази його вчинення.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

ухвалив:

 

дисциплінарну скаргу Завадської Ілони Юріївни стосовно судді Господарського суду міста Києва Омельченка Леоніда Володимировича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Член Другої Дисциплінарної палати           

Вищої ради правосуддя

Олена КОВБІЙ
Примітки: 

ЧЛЕН ДРУГОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності