X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
МОРОЗ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ухвала
Київ
05.06.2024
1169/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги О. Погібка стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Свяченої Ю.Б.

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Мороз Микола Володимирович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Олександра Погібка стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Свяченої Юлії Борисівни,

встановив:

на електронну пошту Вищої ради правосуддя 27 травня 2024 року (вхідний № П-67/7/7-24) надійшла дисциплінарна скарга О. Погібка на дії судді Приморського районного суду міста Одеси Свяченої Ю.Б. під час здійснення правосуддя у справі № 522/20005/23.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Наразі служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не сформована та не розпочала свою роботу.

Пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 27 травня 2024 року вказана вище дисциплінарна скарга розподілена мені для проведення попередньої перевірки.

Частиною першою статті 107 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа.

Відповідно до вимог частини другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання.

Організаційно-правові засади використання електронних документів встановлені Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Згідно зі статтею 5 цього Закону електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Накладанням електронного підпису та/або електронної печатки завершується створення електронного документа (стаття 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Статтею 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством.

Електронний підпис - електронні дані, що додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються підписувачем як підпис. кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, що створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (пункти 15 та 27 статті 1 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»).

Як встановлено під час попередньої перевірки, на електронну пошту Вищої ради правосуддя О. Погібком надіслано дисциплінарну скаргу, при цьому, усупереч вимогам статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», вказаний електронний документ не містить кваліфікованого електронного підпису за допомогою якого можна ідентифікувати її автора.

Отже, дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

За таких обставин дисциплінарна скарга підлягає залишенню без розгляду та поверненню скаржнику на підставі пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Залишення дисциплінарної скарги без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, керуючись статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 43 – 44, пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя,

ухвалив:

дисциплінарну скаргу Олександра Погібка стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Свяченої Юлії Борисівни залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Микола МОРОЗ
Примітки: 

ЧЛЕН ПЕРШОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності