X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
МОРОЗ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ухвала
Київ
05.06.2024
1171/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Макоцея С.Г. стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В.

Член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Мороз Микола Володимирович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Макоцея Сергія Григоровича, що надійшла з Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України, стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича,

встановив:

до Вищої ради правосуддя 3 квітня 2024 року за вхідним № М-526/36/7-24 з Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України надійшла дисциплінарна скарга Макоцея С.Г. на дії судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. під час здійснення правосуддя.

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким зупинено здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

19 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким введено в дію Закон України від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів».

Зазначеними законами України відновлено дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

Наразі служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не сформована та не розпочала свою роботу.

Пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 3 квітня 2024 року вказану скаргу передано мені для проведення попередньої перевірки.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

За змістом частини першої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення із скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників.

Як встановлено під час попередньої перевірки, скарга Макоцея С.Г. адресована Верховній Раді України та надіслана до Вищої ради правосуддя відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про звернення громадян» Управлінням з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України.

Разом з тим, як зазначено в статті 12 Закону України «Про звернення громадян» дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Кодексом адміністративного судочинства України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження», «Про адміністративну процедуру».

Отже, такий спосіб звернення до органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів, не відповідає вимогам частини першої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона подана з порушенням порядку, встановленого Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Оскільки скарга Макоцея С.Г. адресована та подана не до дисциплінарного органу, тобто з порушенням порядку встановленого вказаним Законом, вважаю за необхідне залишити її без розгляду та повернути скаржнику на підставі пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Повідомляю, що залишення без розгляду дисциплінарної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, керуючись статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42 – 44, пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя,

ухвалив:

дисциплінарну скаргу Макоцея Сергія Григоровича, що надійшла з Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України, стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

Микола МОРОЗ
Примітки: 

ЧЛЕН ПЕРШОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності