X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
06.06.2024
1769/0/15-24
Про погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, Державною судовою адміністрацією України та територіальними управліннями Державної судової адміністрації України

Згідно зі статтею 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Частиною третьою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» установлено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судів, крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.

Відповідно до пунктів 4, 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів:

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління ДСА України.

Відповідно до пункту 3 Типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 13 квітня 2023 року № 358/0/15-23, основним завданням територіального управління ДСА України є організаційне та фінансове забезпечення діяльності місцевих судів, крім господарських та адміністративних, з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів і забезпечення роботи органів суддівського самоврядування.

Одним із повноважень територіального управління ДСА України, встановлених пунктом 4 зазначеного Типового положення, відповідно до покладених на нього завдань є забезпечення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, ефективне, результативне і цільове використання коштів державного бюджету, законність використання ресурсів та майна, запобігання порушенням та зловживанням.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» в сумі 17 391 186,3 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та 3 200 000 тис. грн за спеціальним фондом державного бюджету.

У додатку № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено розподіл видатків державного бюджету в системі ДСА України.

Підпунктами 14, 15 пункту 9 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19 (зі змінами), визначено, що Голова ДСА України приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України, та приймає за погодженням із Вищою радою правосуддя рішення про перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Згідно з пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі ДСА України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється ДСА України. Перерозподіл видатків, що здійснюється відповідно до абзацу другого цього пункту та призводить до зміни обсягів видатків судів, погоджується ДСА України з Вищою радою правосуддя.

30 травня 2024 року до Вищої ради правосуддя (вх. № 7726/0/8-24) надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 30 травня 2024 року № 11-11947/24 із пропозиціями щодо перерозподілу видатків за кодами економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ) 2113 «Суддівська винагорода» та 2120 «Нарахування на оплату праці» в розрізі територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів) згідно з додатком «Пропозиції щодо перерозподілу видатків між судами у зв’язку з відрядженням судді».

Пропозиції щодо перерозподілу видатків надані на погодження Вищій раді правосуддя на виконання рішення Вищої ради правосуддя від 21 травня 2024 року № 1519/0/15-24 «Про відрядження судді Лисичанського міського суду Луганської області Шевченко М.О. до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя».

3 червня 2024 року до Вищої ради правосуддя (вх. № 7897/0/8-24) надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 3 червня 2024 року № 11-12161/24 із пропозиціями щодо перерозподілу видатків споживання в розрізі судів, ДСА України та територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів) згідно з додатком «Пропозиції щодо перерозподілу видатків за спеціальним фондом державного бюджету».

На обґрунтування пропозицій щодо перерозподілу видатків зазначено, що до ДСА України надійшли звернення судів та територіальних управлінь ДСА України щодо збільшення бюджетних асигнувань:

за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 3310,9 тис. гривень:

для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2024 року в Івано-Франківському окружному адміністративному суді, за виконання робіт зі створення комплексу технічного захисту інформації об’єкта інформаційної діяльності в сумі 491,1 тис. гривень;

для покриття дефіциту бюджетних асигнувань, який утворився внаслідок погашення у 2024 році кредиторської заборгованості за 2023 рік для місцевих загальних судів Одеської, Полтавської, Черкаської областей та міста Києва в сумі 2819,8 тис. гривень;

за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» для Житомирського окружного адміністративного суду у зв’язку з переданням вказаному суду будівлі на вулиці Бориса Лятошинського, будинок 5 у місті Житомирі з господарського відання Територіального управління ДСА України в Житомирській області в сумі 1200,0 тис. гривень;

за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» для оплати послуг з вивезення побутових відходів у місцевих загальних судах Дніпропетровської області в сумі 30,0 тис. гривень;

за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 508,3 тис. гривень:

для оплати судового збору Господарським судом Донецької області та Хмельницьким окружним адміністративним судом у сумі 8,3 тис. гривень;

для виплати винагороди присяжним у місцевих загальних судах Кіровоградської області в сумі 500,0 тис. гривень.

Зазначені бюджетні асигнування в сумі 5049,2 тис. грн запропоновано збільшити за рахунок зменшення бюджетних асигнувань за напрямом видатків «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади».

До листа від 3 червня 2024 року № 11-12161/24 долучено копії звернень судів та територіальних управлінь ДСА України із пропозиціями стосовно збільшення видатків споживання державного бюджету на 2024 рік із зазначенням їх обсягів.

Керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Погодити перерозподіл видатків за загальним фондом державного бюджету за кодами економічної класифікації видатків 2113 «Суддівська винагорода» та 2120 «Нарахування на оплату праці» в розрізі територіальних управлінь Державної судової адміністрації України (щодо місцевих загальних судів) згідно з додатком до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 30 травня 2024 року № 11-11947/24.

2. Погодити перерозподіл видатків за спеціальним фондом державного бюджету за кодами економічної класифікації видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 2273 «Оплата електроенергії», 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг», 2800 «Інші поточні видатки» в розрізі судів, Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України згідно з додатком «Пропозиції щодо перерозподілу видатків за спеціальним фондом державного бюджету» до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 3 червня 2024 року № 11-12161/24.

3. Копію рішення надіслати до Державної судової адміністрації України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК

Додаток до листа ДСАУ від 30.05.2024 № 11-11947/24

Додаток до листа ДСАУ від 03.06.2024 № 11-12161/24