X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
06.06.2024
1765/0/15-24
Про звільнення Головань О.В. з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Головань Оксани Вікторівни з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 26 квітня 2024 року (вх. № 1731/0/6-24) надійшли заява Головань О.В. та матеріали про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку.

За результатами розгляду заяви судді Окружного адміністративного суду міста Києва Головань О.В. про звільнення у відставку встановлено таке.

Головань Оксана Вікторівна, ____ року народження, Указом Президента України від 14 вересня 2009 року № 740/2009 призначена строком на п’ять років на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва. Указом Президента України від 2 листопада 2017 року № 350/2017 обрана на посаду судді вказаного суду безстроково.

Статтею 131 Конституції України визначено, що в Україні діє Вища рада правосуддя, яка, зокрема, ухвалює рішення про звільнення судді з посади.

На підставі статті 112 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) суддя може бути звільнений з посади виключно з підстав, визначених частиною шостою статті 126 Конституції України. Рішення про звільнення судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідно до статті 116 Закону № 1402-VIII суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Згідно із частиною першою статті 137 Закону № 1402-VIII до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді: судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України; члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.

Відповідно до пункту 16.3 Регламенту Вищої ради правосуддя при вирішенні питання про звільнення судді з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку стаж роботи на посаді судді обраховується з дати призначення (обрання) судді на посаду по дату ухвалення Вищою радою правосуддя відповідного рішення або по дату припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею шістдесяти п’яти років.

Стаж роботи Головань О.В. на посаді судді на дату ухвалення Вищою радою правосуддя цього рішення становить 14 років 8 місяців 22 дні.

Абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII установлено, що судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

На день призначення Головань О.В. на посаду судді питання визначення стажу, який давав право на відставку, регулювалося частиною четвертою статті 43 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-XII «Про статус суддів» та Указом Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів».

Згідно з абзацом другим статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» (у редакції, чинній на день призначення Головань О.В. на посаду судді) до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років, зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах та період проходження строкової військової служби.

Відповідно до копій диплома (серія КВ № ____) та трудової книжки Головань О.В. з 1 вересня 1996 року до 13 червня 2001 року навчалася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за денною формою.

Отже, до стажу роботи Головань О.В. на посаді судді підлягає зарахуванню половина строку навчання, а саме 2 роки 4 місяці 21 день.

Крім того, згідно з частиною другою статті 137 Закону № 1402-VIII (у чинній редакції) до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Системний аналіз вказаної норми в її взаємозв’язку з абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII дає підстави для висновку, що з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку з прийняттям Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”, яким внесено зміни до статті 137 Закону № 1402-VIII, суддям додатково до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Аналогічний висновок щодо застосування вказаних норм права викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2019 року у справі № 9901/805/18 та відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону № 1402-VIII є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Зокрема, Велика Палата Верховного Суду погодилась із висновками колегії суддів Касаційного адміністративного суду та зазначила, що частину другу статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) потрібно тлумачити таким чином, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) судді у сфері права, який вимагається законом як мінімальний для набуття таким суддею права для призначення на посаду судді на дату такого призначення, оскільки вказана норма закону призвела до покращення правового становища суддів, надавши можливість зараховувати до стажу роботи на посаді судді їхній стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права тривалістю, яка вимагалася законом для призначення на посаду судді станом на дату призначення їх на посаду.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-XII «Про статус суддів» (у редакції, чинній станом на 14 вересня 2009 року) на посаду судді міг бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який, зокрема, мав вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживав в Україні не менш як десять років та володів державною мовою.

Згідно з копією трудової книжки Головань О.В. після здобуття вищої юридичної освіти з 11 вересня 2001 року до 29 грудня 2001 року обіймала посаду юрисконсульта Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма БіендБі Консалтінг» 3 місяці 18 днів, із 4 січня 2002 року до 13 жовтня 2006 року обіймала посади помічника та радника першого заступника голови Господарського суду міста Києва 4 роки 9 місяців 9 днів, із 16 жовтня 2006 року до дня призначення на посаду судді (14 вересня 2009 року) обіймала посаду помічника голови Окружного адміністративного суду міста Києва 2 роки 10 місяців 28 днів.

Отже, відповідно до частини другої статті 137 Закону № 1402-VIII до стажу роботи на посаді судді, що дає Головань О.В. право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надавала право для призначення на посаду судді, – 3 роки.

За результатами вивчення доданих до заяви документів щодо визначення наявності в судді Головань О.В. відповідного стажу для звільнення у відставку, а саме актів про призначення, обрання на посаду судді, копій трудової книжки, диплома, встановлено, що до стажу роботи Головань О.В. на посаді судді, що дає їй право на відставку, підлягають зарахуванню: стаж роботи безпосередньо на посаді судді із дня призначення на посаду судді (з 14 вересня 2009 року) до дати ухвалення Вищою радою правосуддя цього рішення – 14 років 8 місяців 22 дні; половина строку навчання у вищому юридичному навчальному закладі – 2 роки 4 місяці 21 день; стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого була визначена законом та надавала право для призначення на посаду судді, – 3 роки.

Отже, станом на дату ухвалення рішення загальний стаж роботи судді Головань О.В., який дає їй право на відставку, становить 20 років 1 місяць 13 днів.

Відповідно до доданих до заяви документів суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Головань О.В. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, встановлений статтями 116, 137 Закону № 1402-VIII з урахуванням пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону.

Вища рада правосуддя, керуючись статтями 126, 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звільнити Головань Оксану Вікторівну з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК
Ознака до документа: 
Звільнення суддів за загальними обставинами