X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
29.10.2020
2984/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Гомади В.А. на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену у рішенні від 7 серпня 2019 року № 252/дс-19, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Гомади Валентина Андрійовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова, висновок члена Вищої ради правосуддя, а також персонально кандидатуру Гомади В.А.,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 7 серпня 2019 року № 252/дс-19 рекомендувала Гомаду В.А. для призначення на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Шапран В.В. склав висновок про можливість призначення Гомади В.А. на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Шапрана В.В., розглянувши кандидатуру Гомади В.А., Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням Комісії від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Гомада В.А. 12 травня 2017 року звернувся до Комісії із заявою про допуск його до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду як кандидата, якого було зараховано до резерву на заміщення вакантних посад суддів та включено до рейтингового списку, закінчення трирічного строку перебування в якому припало на період одного року до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції Закону № 1402-VIII від 2 червня 2016 року).

Кандидат – Гомада Валентин Андрійович, громадянин України, _____  року народження. У 1996 році закінчив Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентним, володіє державною мовою.

Рішенням Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19 визначено, зокрема, рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та зараховано їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 3 квітня 2017 року.

Вказаним рішенням Комісії до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів зараховано Гомаду В.А., який за результатами кваліфікаційного іспиту набрав 186,5 бала та займає 94 (дев’яносто четверту) позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Вища рада правосуддя 18 липня 2019 року на підставі пункту 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звернулася до Комісії та зазначила про необхідність забезпечення під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів рівних можливостей для кандидатів на посаду судді, включених до резерву, та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами іспитів із дотриманням в межах поточного конкурсу вимог частини восьмої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішенням Комісії від 19 липня 2019 року № 101/дс-19 Гомаду В.А. допущено до участі в оголошеному Комісією 2 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням Комісії від 7 серпня 2019 року № 150/зп-19 затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, оголошеного рішенням Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19. Зокрема, затверджено рейтинг кандидатів на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова. Гомада В.А. зайняв 1 (першу) позицію в рейтингу на зайняття 1 (однієї) посади судді зазначеного суду.

Рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів було оскаржено в судовому порядку.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня 2020 року постановою у справі № 9901/378/19 визнала, що рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів не може вважатися свавільним, оскільки переслідувало легітимну мету – першочергового заповнення вакансій у судах із значним кадровим дефіцитом, а тому відсутнє порушення порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, встановленого статтями 79 та 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Вища рада правосуддя не виявила порушень у дотриманні порядку надання Комісією рекомендації для призначення Гомади В.А. на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова, як і не встановила обґрунтованого сумніву щодо відповідності вказаного кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді.

Зокрема, Вищою радою правосуддя перевірені обставини щодо звільнення Гомади В.А. наказом Національного університету внутрішніх справ від 27 травня 2002 року № 136 о/с відповідно до пункту «є» статті 64 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114, з посади викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ за порушення дисципліни.

Встановлено, що підставою для звільнення слугував невихід Гомади В.А. на службу протягом певного періоду без повідомлення керівництва кафедри.

Як вбачається з відповідних матеріалів службового розслідування, Гомада В.А. надав пояснення щодо його відсутності на службі, проте за результатами службової перевірки такі пояснення були охарактеризовані як нещирі та з огляду на негативну характеристику Гомади В.А., надану керівництвом кафедри, встановлено, що своїми діями Гомада В.А. «грубо порушив вимоги Присяги, Дисциплінарного та Стройового статутів, Етичного кодексу працівника ОВС України, рішень Колегії, наказів, вказівок, розпоряджень МВС України та ректора університету, щодо зміцнення дисципліни та законності».

Гомада В.А. надіслав до Вищої ради правосуддя пояснення, в яких зауважив, що його звільнення за порушення дисципліни спричинено конфліктом з тодішнім начальником кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ ОСОБА_1.

Зазначивши, що обставини, які мали місце у 2002 році, стали результатом проявів його юнацького максималізму та неналежного досвіду залагодження конфліктів, Гомада В.А. наголосив, що з огляду на набутий ним змістовний життєвий досвід наразі він не допустив би подібного розвитку подій та спробував залагодити конфлікт на самому його початку шляхом дружнього обговорення та взаємних поступок.

До своїх пояснень Гомада В.А., зокрема, додав характеристику за підписом завідувача кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ ОСОБА_2.

Слід зауважити, що вказана характеристика заслуговує на увагу з огляду на те, що, як вбачається з інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Харківського національного університету внутрішніх справ (http://univd.edu.ua/uk/scientist/44), ОСОБА_2 у період із 2001 по 2006 роки була старшим викладачем кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ, отже, має власну думку та безпосередньо сформоване бачення викладених вище обставин.

Так, згідно із вказаною характеристикою Гомада В.А. за час роботи на посаді викладача кафедри зарекомендував себе з позитивної сторони. До виконання службових обов’язків ставився сумлінно, у вирішенні службових питань проявляв наполегливість та принциповість, дисциплінованість та ініціативність, мав розвинуте почуття особистої відповідальності за доручену ділянку роботи, стійкі моральні принципи, почуття патріотизму. До створення конфліктних ситуацій не схильний. Активно займався науковою діяльністю, разом із тим багато часу приділяв роботі з курсантами, норми навчального навантаження виконував у повному обсязі. Поза службою характеризувався позитивно. Працівниками кафедри характеризувався як працівник, що не мав критичних недоліків. На зауваження і критику Гомада В.А. реагував правильно, виявлені недоліки виправляв. Водночас мав неприязні відносини з начальником кафедри ОСОБА_1. У характеристиці стверджується, що вказане і стало причиною звільнення Гомади В.А. зі служби.

З моменту звільнення Гомади В.А. з посади за порушення дисципліни минуло вісімнадцять років.

Відповідно до пункту 34 глави 5 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року № 1368-XII (чинний на момент звільнення, втратив чинність згідно із Законом України  від 22  лютого 2006 року № 3460-IV), дисциплінарне стягнення, накладене на працівника наказом, вважається знятим, якщо протягом року з дня накладення стягнення його не буде піддано новому дисциплінарному стягненню.

Отже, наразі Гомада В.А. вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Слід також взяти до уваги, що Гомада В.А. щодо інциденту, який мав місце у 2002 році, зробив відповідні висновки про недопущення конфліктних ситуацій у своїй діяльності. Як встановлено за результатами перевірки, таких дій у подальшому він дійсно не допускав.

Із наведеного та результатів перевірки вбачається, що кандидатура Гомади В.А. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на встановлене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Гомади Валентина Андрійовича на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова.

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                А.А. Овсієнко