X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
06.06.2024
1740/0/15-24
Про внесення Президентові України подання про призначення Ловінської С.С. на посаду судді Сквирського районного суду Київської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену в рішенні від 8 лютого 2024 року № 131/дс-24, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Ловінської Світлани Степанівни на посаду судді Сквирського районного суду Київської області,

встановила:

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККСУ) рішенням від 8 лютого 2024 року № 131/дс-24 рекомендувала Ловінську С.С. для призначення на посаду судді Сквирського районного суду Київської області.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Бокова Ю.В. склала висновок про можливість призначення Ловінської С.С. на посаду судді Сквирського районного суду Київської області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Бокову Ю.В., розглянувши кандидатуру Ловінської С.С., Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням ВККСУ від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

15 травня 2017 року Ловінська С.С. звернулася до ВККСУ із заявою про допуск її до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням ВККСУ від 29 вересня 2017 року № 433/дс-17 Ловінську С.С. допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складення відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Рішенням ВККСУ від 7 червня 2018 року № 249/дс-18 Ловінську С.С. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді.

Кандидат – Ловінська Світлана Степанівна, громадянка України, ____ року народження. У 2000 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентною, доброчесною та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Рішенням ВККСУ від 1 серпня 2023 року № 45/зп-23 визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів місцевого загального суду. Зокрема, до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого загального суду зараховано Ловінську С.С., яка за результатами кваліфікаційного іспиту набрала 177,625 бала та посіла 176 позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Рішенням ВККСУ від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Установлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в цьому конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується ВККСУ у складі колегій.

18 жовтня 2023 року до ВККСУ надійшла заява Ловінської С.С. від 13 жовтня 2023 року про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Рішенням ВККСУ від 1 грудня 2023 року № 17/дс-23 Ловінську С.С. допущено до участі в оголошеному рішенням ВККСУ від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 конкурсі.

Рішенням ВККСУ від 19 грудня 2023 року № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті ВККСУ рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням ВККСУ від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Сквирського районного суду Київської області, в якому Ловінська С.С. посіла переможну позицію.

Згідно з абзацом другим частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Законом України від 9 грудня 2023 року № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» розділ ІV «Порядок зайняття посади судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції. У зв’язку із цим норма, передбачена пунктом 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до внесення вказаних законодавчих змін, міститься в пункті 1 частини другої статті 796 цього Закону в чинній редакції.

Відповідно до частини другої статті 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища рада правосуддя відмовляє у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням;

2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

Вища рада правосуддя не встановила відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ чи яким ВККСУ не дала належної оцінки в межах процедури конкурсу щодо кандидата Ловінської С.С., а також підстав для обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням її на посаду судді.

Отже, кандидатура Ловінської С.С. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на викладене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, частини другої статті 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Ловінської Світлани Степанівни на посаду судді Сквирського районного суду Київської області.

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК