X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
06.06.2024
1755/0/15-24
Про внесення Президентові України подання про призначення Вдовиченко О.О. на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену в рішенні від 4 квітня 2024 року № 424/дс-24, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Вдовиченко Ольги Олександрівни на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва, висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККСУ) рішенням від 4 квітня 2024 року № 424/дс-24 рекомендувала Вдовиченко О.О. для призначення на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Мороз М.В. склав висновок про можливість призначення Вдовиченко О.О. на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Мороза М.В., розглянувши кандидатуру Вдовиченко О.О., Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням ВККСУ від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

18 травня 2017 року Вдовиченко О.О. звернулася до ВККСУ із заявою про допуск до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням ВККСУ від 29 вересня 2017 року № 433/дс-17 Вдовиченко О.О. допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складанні відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Рішенням ВККСУ від 12 червня 2018 року № 261/дс-18 Вдовиченко О.О. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді.

КандидатВдовиченко (дошлюбне прізвище Котельва) Ольга Олександрівна, громадянка України, ____ року народження. У 2009 році закінчила Донецький національний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста з правознавства. Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентною, доброчесною та володіє державною мовою.

Рішенням ВККСУ від 1 серпня 2023 року № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посади суддів місцевих загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів. Зокрема, до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого загального суду зараховано Вдовиченко О.О., яка за результатами кваліфікаційного іспиту набрала 200,5 бала та посіла 13 позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Рішенням ВККСУ від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Установлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв і документів для участі в цьому конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується ВККСУ у складі колегій.

6 жовтня 2023 року Вдовиченко О.О. звернулася до ВККСУ із заявою про допуск до участі в оголошеному 14 вересня 2023 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади. У заяві висловила намір претендувати на посаду судді в суді загальної спеціалізації.

Рішенням ВККСУ від 1 грудня 2023 року № 11/дс-23 Вдовиченко О.О. допущено до участі в оголошеному ВККСУ 14 вересня 2023 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням ВККСУ від 19 грудня 2023 року № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням ВККСУ від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва, в якому Вдовиченко О.О. посіла переможну позицію.

Згідно з абзацом другим частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Законом України від 9 грудня 2023 року № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» розділ ІV «Порядок зайняття посади судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції.

Відповідно до частини другої статті 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища рада правосуддя відмовляє у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням;

2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

Вища рада правосуддя не встановила відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ чи яким ВККСУ не дала належної оцінки в межах процедури конкурсу щодо кандидата Вдовиченко О.О., а також підстав для обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку із призначенням її на посаду судді.

Обставин, які можуть свідчити про порушення визначеного законом порядку призначення Вдовиченко О.О. на посаду судді, не встановлено.

Отже, кандидатура Вдовиченко О.О. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на встановлене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, частини другої статті 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Вдовиченко Ольги Олександрівни на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК