X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
САСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Ухвала
Київ
06.06.2024
1177/0/18-24
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Бондаренка Д.О. щодо судді Херсонського окружного адміністративного суду Варняка С.О.

Член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сасевич Олександр Михайлович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Бондаренка Дмитра Олександровича щодо судді Херсонського окружного адміністративного суду Варняка Сергія Олександровича,

 

встановив:

 

20 травня 2022 року (вхідний № Б-898/0/7-22) до Вищої ради правосуддя надійшла дисциплінарна скарга Бондаренка Д.О. на дії судді Херсонського окружного адміністративного суду Варняка С.О. під час розгляду справ № 540/8609/21, № 540/7633/21.

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (далі – Закон № 1635-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів. З моменту набрання чинності Законом № 1635-ІХ дисциплінарні скарги розподіляються дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя, який є також учасником дисциплінарної справи.

Надалі Законами України від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» (далі – Закон № 3304-ІХ, набрав чинності 17 вересня 2023 року) та від 6 вересня 2023 року № 3378-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (набрав чинності 19 жовтня 2023 року) внесено зміни до глави 4 «Дисциплінарне провадження» розділу ІІ «Особлива частина» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у частині строків та порядку здійснення дисциплінарного провадження.

Поряд з цим розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповнено пунктом 23-7, яким установлено, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

12 січня 2023 року відновлено повноважний склад Вищої ради правосуддя. Наразі служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не сформована та не розпочала свою роботу.

На підставі протоколу автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя у справі 16 листопада 2023 року вказану скаргу передано члену Вищої ради правосуддя Сасевичу О.М. для проведення попередньої перевірки.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (у редакції Закону № 3304-ІХ) встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 4 червня 2024 року № 1704/0/15-24 звільнено Варняка С.О. з посади судді Херсонського окружного адміністративного суду на підставі пункту 3 частини першої статті 126 Конституції України.

Відповідно до пункту п’ятого частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, звільненого з посади або повноваження якого припинені.

За таких обставин дисциплінарна скарга Бондаренка Д.О. підлягає залишенню без розгляду та поверненню скаржнику на підставі пункту п’ятого частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42 – 44, пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя,

 

ухвалив:

 

дисциплінарну скаргу Бондаренка Дмитра Олександровича щодо судді Херсонського окружного адміністративного суду Варняка Сергія Олександровича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

Олександр САСЕВИЧ
Примітки: 

ЧЛЕН ТРЕТЬОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності