X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
06.06.2024
1738/0/15-24
Про внесення Президентові України подання про призначення Слісарчука О.М. на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену в рішенні від 18 березня 2024 року № 69/ко-24, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Слісарчука Олександра Миколайовича на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області, висновок члена Вищої ради правосуддя,

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККСУ) рішенням від 18 березня 2024 року № 69/ко-24, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 10 квітня 2024 року, внесла рекомендацію про призначення Слісарчука О.М. на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Кваша О.О. склала висновок про можливість призначення Слісарчука О.М. на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Квашу О.О., розглянувши кандидатуру Слісарчука О.М., Вища рада правосуддя встановила таке.

Слісарчук Олександр Миколайович, громадянин України, ______ року народження. Указом Президента України від 27 червня 2013 року № 352/2013 призначений строком на п’ять років на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області.

Строк повноважень судді Слісарчука О.М. закінчився 27 червня 2018 року.

Наразі Слісарчук О.М. обіймає посаду судді в Оратівському районному суді Вінницької області, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону України від 9 грудня 2023 року № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри») передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом, за правилами, які діяли до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», та з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (у редакції Закону України від 9 грудня 2023 року № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри») за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, за поданням Вищої ради правосуддя та за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України може бути призначений на посаду судді до суду, до якого він був призначений або переведений (крім тимчасового переведення шляхом відрядження) на день припинення повноважень.

Згідно із частинами першою, другою статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

Рішенням ВККСУ від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Слісарчука О.М.

Рішенням ВККСУ у складі колегії від 21 лютого 2024 року № 60/ко-24 визначено, що суддя Слісарчук О.М. за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрав 692,78 бала, питання щодо відповідності судді Слісарчука О.М. займаній посаді внесено на розгляд ВККСУ у пленарному складі.

Рішенням ВККСУ у пленарному складі від 18 березня 2024 року № 69/ко-24 суддю Слісарчука О.М. визнано таким, що відповідає займаній посаді, та внесено Вищій раді правосуддя рекомендацію про призначення його на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області.

Згідно з абзацом другим частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Законом України від 9 грудня 2023 року № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» розділ ІV «Порядок зайняття посади судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції.

Відповідно до частини другої статті 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища рада правосуддя відмовляє у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням;

2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

Вища рада правосуддя не встановила відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ чи яким ВККСУ не дала належної оцінки в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо судді Слісарчука О.М., а також підстав для обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді Слісарчука О.М. критеріям доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку із призначенням його на посаду судді.

Обставин, які можуть свідчити про порушення визначеного законом порядку призначення Слісарчука О.М. на посаду судді, не встановлено.

Слісарчук О.М. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статтею 69, частиною другою статті 796 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 36, 37, пунктом 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Слісарчука Олександра Миколайовича на посаду судді Оратівського районного суду Вінницької області.

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК