X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Ухвала
Київ
06.06.2024
1767/0/15-24
Про відмову в задоволенні заяви члена Вищої ради правосуддя Ковбій О.В. про самовідвід від участі в розгляді матеріалів про погодження проєкту змін до Типового положення про апарат суду

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву члена Вищої ради правосуддя Ковбій Олени Василівни про самовідвід від участі в розгляді матеріалів про погодження проєкту змін до Типового положення про апарат суду,

 

встановила:

 

до порядку денного засідання Вищої ради правосуддя 6 червня 2024 року включено питання про розгляд матеріалів про погодження проєкту змін до Типового положення про апарат суду.

Членом Вищої ради правосуддя Ковбій О.В. подано заяву про самовідвід від участі в розгляді цього питання порядку денного. Заяву про самовідвід вмотивовано тим, що підставою звернення Державної судової адміністрації України стало звернення Херсонського окружного адміністративного суду, в якому вона обіймає посаду судді. На думку члена Вищої ради правосуддя Ковбій О.В., у неї відсутній конфлікт інтересів, вона може об’єктивно та безсторонньо розглянути вказане питання порядку денного, оскільки врегулювання питання тимчасового виконання обов’язків керівника апарату суду в тих судах, де відсутні працівники апарату суду, а також судді, що унеможливлює внесення подання про призначення на посаду в порядку, визначеному законом, стосується не лише Херсонського окружного адміністративного суду, а всіх судів, де змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в передбаченому законодавством порядку в апеляційному чи місцевому суді, та за відсутності в апеляційному чи місцевому суді одночасно суддів, керівника апарату суду, його заступника, а також у разі призначення уповноваженої особи, однак у стороннього спостерігача вказані обставини можуть викликати сумнів в її неупередженості.

Вища рада правосуддя вважає, що заява члена Вищої ради правосуддя Ковбій О.В. не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя не може брати участі в розгляді питання і підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. За наявності таких обставин член Вищої ради правосуддя повинен заявити самовідвід.

Як убачається із зазначеної статті, підстави для відводу (самовідводу) члена Вищої ради правосуддя можна поділити на безумовні (чітко визначені законом) та оціночні (вимагають оцінки). До безумовних належать родинні відносини з особою, стосовно якої розглядається питання. Оціночними є обставини, які можуть свідчити про особисту, пряму чи побічну зацікавленість у результаті справи, інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Факт особистої заінтересованості в результаті справи повинен ґрунтуватися на доказах. Ця підстава застосовується лише у випадку доведеності, що член Вищої ради правосуддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи. Для визначення упередженості потрібні докази, які свідчили б про наявність заінтересованості в результатах розгляду справи.

Вищою радою правосуддя не встановлено, що член Вищої ради правосуддя Ковбій О.В. особисто, прямо чи побічно заінтересована у результаті розгляду справи, або інших обставин, що викликають сумнів у її неупередженості.

Вища рада правосуддя, керуючись статтями 33, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

відмовити в задоволенні заяви члена Вищої ради правосуддя Ковбій Олени Василівни про самовідвід від участі в розгляді матеріалів про погодження проєкту змін до Типового положення про апарат суду.

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК