X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.10.2019
2680/0/15-19
Про переведення судді апеляційного суду Херсонської області Батрака В.В. до Херсонського апеляційного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді апеляційного суду Херсонської області Батрака Віталія Володимировича,

встановила:

Батрак Віталій Володимирович Постановою Верховної Ради України від 17 червня 2010 року № 2349-VI обраний на посаду судді військового місцевого суду Севастопольського гарнізону безстроково, Постановою Верховної Ради України від 2 грудня 2010 року № 2757-VI обраний на посаду судді апеляційного суду Херсонської області, Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 226/2015 переведений на роботу на посаді судді апеляційного суду Херсонської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня 2019 року № 91/пс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 3 жовтня 2019 року, рекомендувала, зокрема, суддю апеляційного суду Херсонської області Батрака В.В. для переведення на посаду судді Херсонського апеляційного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано апеляційний суд Херсонської області та утворено Херсонський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Херсонську область, з місцезнаходженням у місті Херсоні.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

вирішила:

перевести суддю апеляційного суду Херсонської області Батрака Віталія Володимировича на посаду судді Херсонського апеляційного суду.

 

Голова Вищої ради правосуддя

А.А. Овсієнко

 

Члени Вищої ради правосуддя

О.Є. Блажівська

 

 

В.І. Говоруха

 

П.М. Гречківський

 

 

Л.Б. Іванова

 

Н.С. Краснощокова

 

 

 

О.В. Маловацький

 

 

В.В. Матвійчук

 

 

О.В. Прудивус

 

І.Ю. Фомін

 

 

Л.А. Швецова

 

С.Б. Шелест