X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Ухвала
Київ
05.10.2021
2058/0/15-21
Про залишення без розгляду подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Данилюк У.Т. з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України

Вища рада правосуддя, розглянувши подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Данилюк Уляни Тимофіївни з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду у зв’язку з виявленням за результатами кваліфікаційного оцінювання невідповідності займаній посаді,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 18 січня 2019 року за вхідним № 476/0/8-19 надійшло подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія) з рекомендацією про звільнення Данилюк У.Т. з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду, оскільки рішенням колегії Комісії від 21 грудня 2018 року № 1993/ко-18 суддю Хмельницького окружного адміністративного суду Данилюк У.Т. визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

31 серпня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява судді Данилюк У.Т. про звільнення з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду за власним бажанням.

За результатами розгляду зазначеної заяви Вища рада правосуддя рішенням від 23 вересня 2021 року № 2021/0/15-21 звільнила Данилюк У.Т. з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду за власним бажанням.

Таким чином, підстави для розгляду зазначеної рекомендації Комісії відсутні.

Відповідно до пункту 9.1 Регламенту Вищої ради правосуддя розгляд питання (справи) закінчується ухваленням рішення. Питання, пов’язані з відкриттям справи, зупиненням провадження у справі, залишенням заяви без розгляду та її поверненням, поверненням дисциплінарної скарги, а також в інших випадках, визначених цим Регламентом, вирішуються шляхом постановлення ухвал.

Згідно з абзацом третім пункту 17.6 Регламенту Вищої ради правосуддя, якщо суддя звільнений з посади або його повноваження припинені на момент розгляду Радою питання про його звільнення з підстав, визначених пунктами 2, 3, 5 та 6 частини шостої статті 126, підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, питання про звільнення такого судді залишається без розгляду, про що постановляється ухвала. Ухвала викладається у письмовій формі, підписується головуючим на засіданні одноособово.

На підставі викладеного Вища рада правосуддя, керуючись підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України та статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 9.1 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

ухвалила:

 

залишити без розгляду подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 грудня 2018 року № 1993/ко-18 про звільнення Данилюк Уляни Тимофіївни з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

 

 

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                                                                                                                                                                                                                                                                    О.В. Маловацький