X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.10.2019
2677/0/15-19
Про переведення судді апеляційного суду Одеської області Грідіної Н.В. до Одеського апеляційного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді апеляційного суду Одеської області Грідіної Наталії Вікторівни до Одеського апеляційного суду,

 

встановила:

 

Грідіна Наталія Вікторівна Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2006 року № 3564-IV обрана суддею апеляційного суду Одеської області безстроково.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня 2019 року № 105/пс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 3 жовтня 2019 року (вх. № 10677/0/8-19), рекомендувала суддю апеляційного суду Одеської області Грідіну Н.В. для переведення на посаду судді Одеського апеляційного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано апеляційний суд Одеської області та утворено Одеський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Одеську область, з місцезнаходженням у місті Одесі.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю апеляційного суду Одеської області Грідіну Наталію Вікторівну на посаду судді Одеського апеляційного суду.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

А.А. Овсієнко

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

О.Є. Блажівська

 

В.І. Говоруха

 

П.М. Гречківський

 

Л.Б. Іванова

 

Н.С. Краснощокова

 

О.В. Маловацький

 

В.В. Матвійчук

 

О.В. Прудивус

 

І.Ю. Фомін

 

Л.А. Швецова

 

С.Б. Шелест