X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
07.12.2021
2291/0/15-21
Про відрядження судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль В.О. до Святошинського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль Вікторії Олександрівни до Святошинського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 19 жовтня 2021 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 19 жовтня 2021 року № 8-18523/21 про необхідність розгляду питання щодо відрядження 3 (трьох) суддів до Святошинського районного суду міста Києва у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

За інформацією ДСА України, у Святошинському районному суді міста Києва визначено 34 (тридцять чотири) штатні посади суддів, фактично перебувають на посадах 27 (двадцять сім) суддів, з них здійснюють правосуддя 23 (двадцять три) судді. Відрядження 3 (трьох) суддів строком на один рік дасть змогу врегулювати навантаження і забезпечити належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку, зокрема, з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Наведена норма кореспондується із частиною другою статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинилися і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, зі змінами (далі – Порядок), передбачено, що у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення ДСА України.

На виконання приписів пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), Вища рада правосуддя 28 жовтня 2021 року ухвалила рішення № 2143/0/15-21 про початок процедури відрядження 3 (трьох) суддів до Святошинського районного суду міста Києва.

Цим рішенням затверджено текст оголошення про початок процедури відрядження суддів, яким встановлено десятиденний строк (із дня оголошення про початок процедури відрядження суддів) для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 6 розділу ІV-1 Порядку, зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів. Таке оголошення відповідно до пункту 2 розділу ІV-1 Порядку було розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Для розгляду Вищою радою правосуддя питання про відрядження суддів до Святошинського районного суду міста Києва протягом вказаного строку із визначеним пунктом 6 розділу ІV-1 Порядку пакетом документів звернулася суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль В.О.

Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Грищука В.К., дослідивши інформацію, надану ДСА України в повідомленні від 19 жовтня 2021 року № 8-18523/21 (із додатками), Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області, а також інформацію, наявну у Вищій раді правосуддя, матеріали щодо згоди судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль В.О. на відрядження, встановила таке.

За інформацією ДСА України, за перше півріччя 2021 року нормативний час, необхідний для розгляду справ, що надійшли до загальних місцевих судів, становив у середньому по Україні 192 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Святошинському районному суді міста Києва, з урахуванням відрядженого судді, необхідний нормативний час для розгляду справ перевищує середній показник по Україні та становить 217 днів для одного повноважного судді. Вказане свідчить про наявність у Святошинському районному суді міста Києва надмірного навантаження.

Коваль Вікторія Олександрівна Указом Президента України від 17 січня 2014 року № 13/2014 призначена на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області строком на п’ять років, Указом Президента України від 14 січня 2020 року № 7/2020 призначена на посаду судді вказаного суду.

Стаж роботи Коваль В.О. на посаді судді становить понад 7 (сім) років.

За інформацією ДСА України, у Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області необхідний нормативний час для розгляду справ не перевищує середній показник по Україні (176 днів).

У Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області визначено 36 (тридцять шість) штатних посад суддів, фактична чисельність суддів у суді – 32 (тридцять два), здійснюють правосуддя 29 (двадцять дев’ять) суддів.

Відповідно до інформації, наданої Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області, судді Коваль В.О. з 29 січня 2014 року по 31 жовтня 2021 року була надана відпустка по догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку. Також зазначено, що суддя Коваль В.О. з першого дня призначення її суддею перебувала в декретних відпустках по догляду за дітьми і судочинство не здійснювала, а її відрядження до Святошинського районного суду міста Києва жодним чином не вплине на роботу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

Враховуючи зазначені обставини, стаж роботи Коваль В.О. на посаді судді, інформацію про стан здійснення нею правосуддя, відсутність у провадженні судді справ, рівень судового навантаження в суді, Вища рада правосуддя дійшла висновку, що відрядження судді Коваль В.О. до іншого суду для здійснення правосуддя не вплине на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя у суді, в якому вона обіймає посаду, натомість дасть змогу врегулювати навантаження у Святошинському районному суді міста Києва.

Вища рада правосуддя, керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом ІV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення),

 

вирішила:

 

1. Відрядити суддю Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль Вікторію Олександрівну до Святошинського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя строком на один рік із 14 грудня 2021 року.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України здійснити перерозподіл видатків між судами.

 

 

Головуючий на засіданні

Вищої ради правосуддя

Віктор ГРИЩУК

 

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

Оксана БЛАЖІВСЬКА

 

Сергій БОЛОТІН

 

 

Володимир ГОВОРУХА

 

Павло ГРЕЧКІВСЬКИЙ

 

 

Лариса ІВАНОВА

 

 

 

Наталія КРАСНОЩОКОВА

 

 

Віктор МАТВІЙЧУК

 

 

Інна ПЛАХТІЙ

 

Олег ПРУДИВУС

 

 

 

Тетяна РОЗВАЛЯЄВА

 

 

Віталій САЛІХОВ

 

 

 

Валерій СУХОВИЙ

 

Лариса ШВЕЦОВА