X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.10.2019
2733/0/15-19
Про переведення судді апеляційного суду Одеської області Князюка О.В. до Одеського апеляційного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді апеляційного суду Одеської області Князюка Олександра Васильовича,

 

встановила:

 

Князюк (Закропивний) Олександр Васильович Указом Президента України від 4 серпня 2003 року № 802/2003 призначений на посаду судді військового місцевого суду Луганського гарнізону строком на п’ять років, Указом Президента України від 4 жовтня 2005 року № 1412/2005 призначений на посаду судді господарського суду Луганської області в межах п’ятирічного строку, Постановою Верховної Ради України від 15 січня 2009 року № 887-VI обраний на посаду судді апеляційного суду міста Києва безстроково, Постановою Верховної Ради України від 19 травня 2011 року № 3399-VI обраний на посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, рішенням Вищої ради правосуддя від 8 листопада 2018 року № 3381/0/15-18 переведений на посаду судді апеляційного суду Одеської області.

Наказом Державної судової адміністрації України від 31 липня 2018 року № 373 «Про визначення кількості суддів апеляційних судів, утворених в апеляційних округах» визначено чисельність штатних посад суддів у новоутворених апеляційних судах.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) установлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано апеляційний суд Одеської області та утворено Одеський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Одеську область, з місцезнаходженням у місті Одесі.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю апеляційного суду Одеської області Князюка Олександра Васильовича на посаду судді Одеського апеляційного суду.

 

Голова Вищої ради правосуддя

 

А.А. Овсієнко

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Є. Блажівська

В.І. Говоруха

П.М. Гречківський

Л.Б. Іванова

Н.С. Краснощокова

О.В. Маловацький

В.В. Матвійчук

О.В. Прудивус

І.Ю. Фомін

Л.А. Швецова

С.Б. Шелест