X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
16.12.2021
2331/0/15-21
Про відмову у задоволенні заяви члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. про самовідвід під час розгляду питання про звільнення Гізатуліної Л.В. з посади заступника Голови Державної судової адміністрації України

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву члена Вищої ради правосуддя Маловацького Олексія Володимировича про самовідвід під час розгляду питання про звільнення Гізатуліної Людмили Василівни з посади заступника Голови Державної судової адміністрації України,

 

встановила:

 

до порядку денного засідання Вищої ради правосуддя 16 грудня 2021 року включено питання про звільнення Гізатуліної Л.В. з посади заступника Голови Державної судової адміністрації України.

Членом Вищої ради правосуддя Маловацьким О.В. подано заяву про самовідвід під час розгляду цього питання порядку денного. Заяву про самовідвід вмотивовано тим, що він є уповноваженою особою, яка визначає завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності та здійснює підготовку пропозицій щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорії «А», суб’єктом призначення яких є Вища рада правосуддя. На думку члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., вказана обставина може викликати сумнів у його неупередженості.

Вища рада правосуддя вважає, що заява члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Підстави та порядок відводу члена Вищої ради правосуддя наведені у статті 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Відповідно до частини першої цієї статті член Вищої ради правосуддя не може брати участі в розгляді питання і підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Виходячи зі змісту зазначеної статті, підстави для відводу (самовідводу) члена Вищої ради правосуддя можна поділити на безумовні (чітко визначені законом) та оціночні (вимагають оцінки). До безумовних належать родинні відносини з особою, стосовно якої розглядається питання. Оціночними є такі обставини, які можуть свідчити про особисту, пряму чи побічну зацікавленість у результаті справи, інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Факт особистої заінтересованості в результаті справи повинен ґрунтуватися на доказах. Ця підстава застосовується лише у випадку доведеності, що член Вищої ради правосуддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи. Для визначення упередженості потрібні докази, які б свідчили про наявність заінтересованості у результатах розгляду справи.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», здійснюється суб’єктом призначення.

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 19 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України та його заступників.

Посади Голови Державної судової адміністрації України та його заступників відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу» належать до посад державної служби категорії «А» (вищий корпус державної служби).

Рішенням Вищої ради правосуддя від 11 червня 2020 року № 1810/0/15-20 затверджено Порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», суб’єктом призначення яких є Вища рада правосуддя.

Відповідно до пункту 6 цього Порядку Вища рада правосуддя визначає зі свого складу уповноважених осіб, які визначають завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності та здійснюють підготовку пропозицій щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Рішеннями Вищої ради правосуддя від 16 червня 2020 року № 1850/0/15-20 та від 30 березня 2021 року № 726/0/15-21 уповноваженими особами, які визначають завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності та здійснюють підготовку пропозицій щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорії «А», суб’єктом призначення яких є Вища рада правосуддя, були визначені заступник Голови Вищої ради правосуддя Маловацький Олексій Володимирович, член Вищої ради правосуддя Прудивус Олег Васильович, член Вищої ради правосуддя Суховий Валерій Григорович.

Наразі Вищою радою правосуддя розглядається питання про звільнення Гізатуліної Л.В. з посади заступника Голови Державної судової адміністрації України. Питання щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорії «А», суб’єктом призначення яких є Вища рада правосуддя, не є предметом розгляду Вищої ради правосуддя.

З огляду на зазначене та керуючись статтями 33, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

ухвалила:

 

відмовити у задоволенні заяви члена Вищої ради правосуддя Маловацького Олексія Володимировича про самовідвід під час розгляду питання про звільнення Гізатуліної Людмили Василівни з посади заступника Голови Державної судової адміністрації України.

 

 

Головуючий на засіданні

Вищої ради правосуддя                                                   Віктор ГРИЩУК