X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
10.12.2020
3475/0/15-20
Про затвердження структури щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні

Вища рада правосуддя, розглянувши пропозицію Постійної комісії Вищої ради правосуддя з підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні щодо затвердження структури щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні,

 

встановила:

 

відповідно до пункту 7 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя Вища рада правосуддя готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 30 травня 2017 року № 1333/0/15-17 створено Постійну комісію з підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні (далі – Постійна комісія), якій доручено підготувати та подати на затвердження Вищій раді правосуддя пропозиції щодо структури щорічної доповіді.

Рішенням Постійної комісії від 9 грудня 2020 року № 5 схвалено підготовлені пропозиції щодо структури щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

Вища рада правосуддя, заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., керуючись статтями 3, 34, 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

вирішила:

 

1. Затвердити структуру щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

2. Врахувати, що до щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні можуть включатись додаткові питання, актуальні для забезпечення незалежності суддів у відповідному році.

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                  А.А. Овсієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

10 грудня 2020 року

№ 3475/0/15-20

СТРУКТУРА

щорічної доповіді

про стан забезпечення незалежності суддів в Україні

 

І. Вступ. Загальні положення

 

ІІ. Стан нормативно-правового забезпечення  у сфері правосуддя

 

Зміни законодавчого регулювання  у сфері судоустрою, статусу суддів та інших сферах, що можуть впливати на суддівську незалежність

 

Огляд проєктів законів та інших нормативно-правових актів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів та позицій Вищої ради правосуддя щодо запропонованих ними змін чи доповнень

 

Інші події, що можуть вплинути на дотримання гарантій суддівської незалежності

 

ІІІ.  Стан дотримання гарантій незалежності суддів

 

Аналіз стану забезпечення судів кадрами. Забезпечення незалежності суддів у процедурах суддівської кар’єри, притягнення суддів до відповідальності

 

Забезпечення недоторканності, імунітет судді  

 

Стан фінансування судової системи, матеріальне забезпечення суддів

 

Організаційні гарантії незалежності суддів

 

Гарантування безпеки судів та суддів 

 

Інші питання, щодо елементів, які формують незалежність суддів

 

IV.  Вжиття Вищою радою правосуддя заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

 

Аналіз випадків втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя

 

V. Висновки. Шляхи посилення незалежності суддів

VІ. Пропозиції органів суддівського самоврядування, інших органів та установ системи правосуддя, громадських об’єднань