X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.12.2020
3604/0/15-20
Про затвердження Змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

 

Відповідно до статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка здійснює повноваження, визначені цією статтею Конституції та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує Регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя зміни чи доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1–24.3 цього Регламенту. 

Вища рада правосуддя, заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., у зв’язку з необхідністю врегулювання деяких процедурних питань, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

затвердити Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, що додаються.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                              А.А. Овсієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

22 грудня 2020 року № 3604/0/15-20

 

 

ЗМІНИ

до Регламенту Вищої ради правосуддя

 

1. У главі 11 розділу II:

 

1) пункт 11.2 викласти у новій редакції:

«11.2. Заяви щодо несумісності подаються до Ради у письмовій (паперовій або електронній) формі та повинні містити відомості, передбачені частиною третьою статті 39 Закону.

Заяви щодо несумісності  можуть подаватися в електронній формі на офіційну електронну адресу Ради або через модуль «Електронний кабінет» підсистеми «Електронний суд» (далі – модуль «Електронний кабінет»). Заяви щодо несумісності подаються з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Зразок заяви щодо несумісності затверджується Радою.»;

 

2) пункт 11.2 доповнити підпунктом 11.2.1 такого змісту:

«11.2.1. У разі подання заяви щодо несумісності до Ради в електронній формі в порядку, визначеному абзацом другим пункту 11.2 Регламенту, копія відповідної ухвали, рішення, надсилання яких передбачено у межах розгляду заяви щодо несумісності, надсилається заявнику через модуль «Електронний кабінет».

Копія відповідної ухвали, рішення у паперовій формі додатково може бути надіслана (вручена) заявнику за його заявою.»;

 

3) пункт 11.4 доповнити абзацом такого змісту:

«Заява щодо несумісності повертається заявнику ухвалою про залишення без розгляду та повернення заяви щодо несумісності в порядку, встановленому абзацом першим  пункту 11.2.1 Регламенту.».

 

2. У главі 12 розділу II:

 

1) підпункт 12.1.1 пункту 12.1 викласти у новій редакції:

«12.1.1. Дисциплінарні скарги подаються до Ради у письмовій (паперовій або електронній) формі та повинні містити відомості, передбачені частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Дисциплінарні скарги  можуть подаватися в електронній формі на офіційну електронну адресу Ради або через модуль  «Електронний кабінет». Дисциплінарні скарги подаються з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Зразок дисциплінарної скарги затверджується Радою.

Дисциплінарні скарги, які надходять разом із приписами Національного агентства з питань запобігання корупції, звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, окремі ухвали суду стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності розглядаються у порядку та строки, що передбачені Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів.»;

 

2) пункт 12.1 доповнити підпунктом 12.1.2 такого змісту:

«12.1.2. У разі подання дисциплінарної скарги до Ради в електронній формі в порядку, визначеному абзацом другим пункту  12.1.1 Регламенту, копія відповідної ухвали, рішення, висновку доповідача, надсилання яких передбачено в межах відповідного дисциплінарного провадження (дисциплінарної справи), надсилається скаржнику через модуль «Електронний кабінет».

Копія відповідної ухвали, рішення, висновку в паперовій формі додатково може бути надіслана (вручена) скаржнику за його заявою.»;

 

3) пункт 12.2 доповнити абзацом такого змісту:

«Дисциплінарна скарга повертається скаржнику ухвалою члена Дисциплінарної палати – доповідача, Дисциплінарної палати  про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 12.1.2 Регламенту.»;

 

4) пункт 12.7 доповнити абзацом такого змісту:

 «Дисциплінарна скарга повертається скаржнику ухвалою Дисциплінарної палати  про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 12.1.2 Регламенту.»;

 

5) абзац перший пункту 12.21 викласти в такій редакції:

«12.21. Скаржник повідомляється про засідання Дисциплінарної палати шляхом надіслання йому такого повідомлення на адресу (поштову або електронну), зазначену у скарзі, у разі надсилання дисциплінарної скарги до Ради в електронній формі в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 12.1.1 Регламенту, – через модуль «Електронний кабінет», а також шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.».

 

3. У главі 23 розділу II:

 

пункт 23.3 викласти у новій редакції:

«23.3. Повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя подаються до Ради у письмовій (паперовій або електронній) формі.

Повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя в електронній формі можуть бути подані, в тому числі,  електронною поштою або через модуль «Електронний кабінет» шляхом заповнення відповідної електронної форми документа.

У разі подання повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя в електронній формі через модуль «Електронний кабінет» у подальшому обмін документами здійснюється в електронній формі.

Отримавши звернення, член Ради здійснює підготовку його до розгляду. Під час підготовки до розгляду звернення член Ради проводить перевірку з метою встановлення (підтвердження) фактів втручання в діяльність судді, а також дій, що несуть загрозу незалежності суддів та авторитету правосуддя.».