X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
20.01.2020
128/2дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Колдіної О.О.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Худика М.П., членів Артеменка І.А., Прудивуса О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Блажівської О.Є. за результатами попередньої перевірки скарг адвоката Яким’яка Олега Володимировича в інтересах Анопольської Олени Марківни, Анопольської Вікторії Марківни, Карпіної Елеонори Юхимівни, Анісімової Світлани Вікторівни стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Колдіної Олександри Олегівни,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя надійшли скарги адвоката Яким’яка О.В. в інтересах Анопольської О.М. (вх. № А-6400/0/7-19 від 25 листопада 2019 року), в інтересах Анопольської В.М. (вх. № А-6401/0/7-19 від 25 листопада 2019 року), в інтересах Карпіної Е.Ю. (вх. № К-6403/0/7-19 від 25 листопада 2019 року), в інтересах Анісімової С.В. (вх. № А-6404/0/7-19 від 25 листопада 2019 року) на дії судді Голосіївського районного суду міста Києва Колдіної О.О., вчинені під час розгляду справи № 752/1699/19.

У скарзі викладено прохання притягнути суддю Голосіївського районного суду міста Києва Колдіну О.О. до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з безпідставним, на думку скаржника, затягуванням строку розгляду клопотань про скасування арешту майна.

Як вбачається зі змісту скарги вх. № А-6400/0/7-19, клопотання про скасування арешту майна подано до Голосіївського районного суду міста Києва 22 травня 2019 року, одночасно зі скарги вх. № А-6401/0/7-19 вбачається, що вказане клопотання подано 5 червня 2019 року, зі змісту скарг вх. № К-6403/0/7-19 та вх. № А-6404/0/7-19 вбачається, що вказані клопотання подано до суду 13 травня 2019 року.

Водночас скаржником зазначено, що ухвали про скасування арешту майна за вказаними вище клопотаннями були прийняті судом лише 25 жовтня 2019 року, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень 18 листопада 2019 року.

Таким чином, скаржник вважає, що суддя Колдіна О.О. порушила строк розгляду зазначених вище клопотань на понад 140 та 160 днів, що має наслідком затягування судового процесу і призвело до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку, а також вимог пункту 7 статті 129 Конституції України, пункту 1 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 21 частини першої статті 7, статті 28, частини другої статті 174 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 25 листопада 2019 року скаргу адвоката Яким’яка О.В. в інтересах Анопольської О.М. (вх. № А-6400/0/7-19 від 25 листопада 2019 року) передано члену Вищої ради правосуддя Блажівській О.Є. для розгляду.

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 25 листопада 2019 року скарги адвоката Яким’яка О.В. в інтересах Анопольської В.М. (вх. А-№ 6401/0/7-19 від 25 листопада 2019 року), Карпіної Е.Ю. (вх. № К-6403/0/7-19 від 25 листопада 2019 року), Анісімової С.В. (вх. А-№ 6404/0/7-19 від 25 листопада 2019 року) передано члену Вищої ради правосуддя Блажівській О.Є. для розгляду та приєднано до матеріалів № А-6400/0/7-19.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Згідно із частиною першою статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону та за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Блажівську О.Є., вивчивши висновок та матеріали попередньої перевірки, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Колдіної О.О. з огляду на таке.

Як вбачається зі змісту скарги вх. № А-6400/0/7-19, представнику Анопольської О.М. – Гринюк Вікторії Григорівні стало відомо про накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 у приватному акціонерному товаристві «Старокиївський Банк» (далі – ПАТ «Старокиївський Банк») ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченка Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_2 від 11 вересня 2014 року. Скаржником зазначено, що наведені обставини є підставою для обмежень здійснення виплат гарантованої суми відшкодування, оскільки відповідно до пункту 11 частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд не відшкодовує кошти, розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

22 травня 2019 року з метою скасування обставин, що є причиною для застосування обмежень по виплаті гарантованої суми, адвокатом адвокатського об’єднання Гринюк В.Г. підготовлено та подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження НОМЕР_2. Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року накладено арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщені грошові кошти, що належать заявнику.

Заявник у справі вважає зазначений арешт необґрунтованим, оскільки вона не є стороною кримінального провадження, грошові кошти, на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді, є її особистою приватною власністю, вони не є майном, здобутим злочинним шляхом, не є доказом злочину і не підлягають спеціальній конфіскації.

Оскільки арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, був накладений необґрунтовано і його наявність порушує права заявника, заявник у справі просить скасувати арешт рахунку, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року.

Обґрунтовуючи ухвалу Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року, суд зазначив, що ОСОБА-1 не є підозрюваною, обвинуваченою у цьому кримінальному провадженні, тому на її майно не може бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову з огляду на положення статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку із зазначеним вище ухвалою Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року клопотання адвоката Гринюк В.Г. в інтересах ОСОБА-1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні НОМЕР_2 задоволено, скасовано арешт банківського рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщено грошові кошти, що належать ОСОБА-1, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року.

Як вбачається зі змісту скарги вх. № А-6401/0/7-19, представнику Анопольської В.М. – Гринюк В.Г. стало відомо про накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_4 у ПАТ «Старокиївський Банк» ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_2 від 11 вересня 2014 року. Скаржником зазначено, що наведені обставини є підставою для обмежень здійснення виплат гарантованої суми відшкодування, оскільки відповідно до пункту 11 частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд не відшкодовує кошти, розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

З метою скасування обставин, що є причиною для застосування обмежень виплат гарантованої суми, 5 червня 2019 року адвокатом адвокатського об’єднання Гринюк В.Г. підготовлено та подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження НОМЕР_2. Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року накладено арешт на банківський рахунок НОМЕР_5 в ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщені грошові кошти, що належать заявнику.

Зазначений арешт заявник у справі вважає необґрунтованим, оскільки вона не є стороною кримінального провадження, грошові кошти, на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді, є її особистою приватною власністю, вони не є майном, здобутим злочинним шляхом, не є доказом злочину і не підлягають спеціальній конфіскації.

Оскільки арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, був накладений необґрунтовано і його наявність порушує права заявника, заявник у справі просить скасувати арешт з рахунку, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року.

Обґрунтовуючи ухвалу Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року, суд зазначив, що ОСОБА-2 не є підозрюваною, обвинуваченою у цьому кримінальному провадженні, а тому на її майно не може бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову з огляду на положення статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку із зазначеним вище ухвалою Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року клопотання адвоката Гринюк В.Г. в інтересах ОСОБА-2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні НОМЕР_2 задоволено, скасовано арешт банківського рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщені грошові кошти, що належать ОСОБА-2, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року.

Як вбачається зі змісту скарги вх. № К-6403/0/7-19, представнику Карпіної Е.Ю. – Гринюк В.Г. стало відомо про накладення арешту на банківський рахунок у ПАТ «Старокиївський Банк» ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_2 від 11 вересня 2014 року.

13 травня 2019 року з метою скасування обставин, що є причиною для застосування обмежень по виплаті гарантованої суми, адвокатом адвокатського об’єднання Гринюк В.Г. підготовлено та подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження НОМЕР_2. Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року накладено арешт на банківський рахунок НОМЕР_5 у ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщені грошові кошти, що належать заявнику.

Зазначений арешт заявник у справі вважає необґрунтованим, оскільки вона не є стороною кримінального провадження, грошові кошти, на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді, є її особистою приватною власністю, вони не є майном, здобутим злочинним шляхом, не є доказом злочину і не підлягають спеціальній конфіскації.

Оскільки арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6, був накладений необґрунтовано і його наявність порушує права заявника, заявник у справі просить скасувати арешт з рахунку, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року.

Обґрунтовуючи ухвалу Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року, суд зазначив, що ОСОБА-3 не є підозрюваною, обвинуваченою у вказаному кримінальному провадженні, а тому на її майно не може бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову з огляду на положення статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку із зазначеним вище ухвалою Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року клопотання адвоката Гринюк В.Г. в інтересах ОСОБА-3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні НОМЕР_2 задоволено, скасовано арешт банківського рахунку НОМЕР_6 у ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщені грошові кошти, що належать ОСОБА-3, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року.

Як вбачається зі змісту скарги вх. № А-6404/0/7-19, представнику Анісімової С.В. – Гринюк В.Г. стало відомо про накладення арешту на банківський рахунок у ПАТ «Старокиївський Банк» ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченка Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_2 від 11 вересня 2014 року.

13 травня 2019 року з метою скасування обставин, що є причиною для застосування обмежень по виплаті гарантованої суми, адвокатом адвокатського об’єднання Гринюк В.Г. підготовлено та подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження НОМЕР_2. Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року накладено арешт на банківський рахунок НОМЕР_7 у ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщені грошові кошти, що належать заявнику.

Заявник у справі вважає зазначений арешт необґрунтованим, оскільки вона не є стороною кримінального провадження, грошові кошти, на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді, є її особистою приватною власністю, вони не є майном, здобутим злочинним шляхом, не є доказом злочину і не підлягають спеціальній конфіскації.

Оскільки арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7, був накладений необґрунтовано і його наявність порушує права заявника, заявник у справі просить скасувати арешт рахунку, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року.

Обґрунтовуючи ухвалу Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року, суд зазначив, що ОСОБА-4 не є підозрюваною, обвинуваченою у кримінальному провадженні, а тому на її майно не може бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову з огляду на положення статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку із зазначеним вище ухвалою Голосіївського районного суду від 25 жовтня 2019 року клопотання адвоката Гринюк В.Г. в інтересах ОСОБА-4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні НОМЕР_2 задоволено, скасовано арешт банківського рахунку НОМЕР_7 у ПАТ «Старокиївський Банк», на якому розміщені грошові кошти, що належать ОСОБА-4, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 20 лютого 2017 року у справі № 752/3185/17 у кримінальному провадженні НОМЕР_3 від 11 вересня 2014 року.

Відповідно до частини другої статті 174 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя не пізніше трьох днів після його надходження до суду.

Таким чином, скаржник вважає, що суддя порушила строк розгляду зазначених клопотань на понад 140 та 160 днів, що має наслідком затягування судового процесу і призвело до порушення вимог законодавства України.

З наведеного вбачається, що суддя Колдіна О.О. розглянула зазначені вище клопотання у строк довший, ніж передбачений частиною другою статті 174 Кримінального процесуального кодексу України.

Водночас частиною третьою статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» встановлено, що суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

Як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, розгляд клопотань про скасування арешту відбувся 25 жовтня 2019 року, при цьому ухвали Голосіївського районного суду про скасування арешту майна у справі № 752/1699/19 були підписані та направлені до Єдиного реєстру судових рішень 15 листопада 2019 року, а опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень 18 листопада 2019 року.

Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 2 вересня 2010 року, «Смірнова проти України» від 8 листопада 2005 року, «Матіка проти Румунії» від 2 листопада 2006 року, «Літоселітіс проти Греції» від 5 лютого 2004 року та інші).

Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, затягування з передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав, зокрема, безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

З огляду на викладене такий тривалий розгляд справи суддею Колдіною О.О. може свідчити про вчинення нею дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме про безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

При цьому Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя не встановлено передбачених частиною першою статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» підстав для відмови у відкритті дисциплінарної справи стосовно вказаної судді.

З огляду на викладене Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Колдіної О.О.

Керуючись статтями 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Колдіної Олександри Олегівни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                                 М.П. Худик

 

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                                 І.А. Артеменко

                                                                                                          О.В. Прудивус