X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
29.12.2020
3690/0/15-20
Про утворення Робочої групи Вищої ради правосуддя з питань реформування процесуального законодавства та судоустрою і статусу суддів

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів.

Згідно із частиною шостою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може утворювати інші органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя (частина сьома статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Керуючись статтями 26, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,  Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Утворити Робочу групу Вищої ради правосуддя з питань реформування процесуального законодавства та судоустрою і статусу суддів (далі – Робоча група) у складі, що додається.

2. Встановити, що предметом діяльності Робочої групи є:

обговорення та визначення нагальних питань діяльності судової влади, вирішення яких потребує удосконалення законодавства;

аналіз недоліків і прогалин законодавства та вироблення пропозицій щодо його удосконалення;

обговорення із професійною суддівською спільнотою пропозицій щодо удосконалення законодавства для формування узагальненої концепції;

представлення та обговорення узагальненої концепції на парламентських слуханнях і втілення її у змінах до процесуального законодавства і законодавства у сфері судоустрою і статусу суддів.

3. Залучити до роботи Робочої групи за згодою суддів, науковців, адвокатів, суддівські асоціації та об’єднання.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                 А.А. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Вищої ради правосуддя

від 29 грудня 2020 року № 3690/0/15-20

 

 

С К Л А Д

Робочої групи  Вищої ради правосуддя з питань реформування процесуального законодавства та судоустрою і статусу суддів

 

 

Голова Робочої групи –

 

ОВСІЄНКО Андрій Анатолійович, Голова Вищої ради правосуддя;

 

 

секретар Робочої групи –  

 

 

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович, заступник Голови Вищої ради правосуддя.

 

Члени робочої групи:

 

 

підгрупа з питань реформування 

процесуального законодавства

про адміністративні правопорушення

 

голова підгрупи –

 

ХУДИК Микола Павлович, член Вищої ради правосуддя, Секретар Другої Дисциплінарної палати;

 

 

 

 

 

підгрупа з питань реформування

господарського процесуального законодавства

 

 

 

голова підгрупи –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАЖІВСЬКА Оксана Євгенівна, член Вищої ради правосуддя;

 

АРТИМОВИЧ Василь Михайлович, заступник голови Господарського суду Львівської області (за згодою);

 

КРАВЧУК Наталія Миронівна, заступник голови Західного апеляційного господарського суду (за згодою);

 

БОСИЙ Вадим Петрович, заступник голови Господарського суду міста Києва (за згодою);

 

БЕЗДОЛЯ Юлія Сергіївна, суддя Господарського суду Одеської області, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

БОНДАРЕНКО Ганна Павлівна, суддя Господарського суду міста Києва, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Тетяна Вікторівна, суддя Господарського суду міста Києва, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

підгрупа з питань реформування

кримінального процесуального законодавства

 

голова підгрупи –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОВОРУХА Володимир Іванович, член Вищої ради правосуддя;

 

БАЛЬЖИК Олена Іванівна, суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

ІВАНІНА Юлія Вікторівна, суддя Дніпровського районного суду міста Києва, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

КОСТЮЧЕНКО Олена Юріївна, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук (за згодою);

 

ДРОЗДОВ Олександр Михайлович, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою);

                

підгрупа з питань реформування

цивільного процесуального законодавства

 

голова підгрупи – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЩОКОВА Наталія Степанівна, член Вищої ради правосуддя;

 

ПЕТРОВ Євген Вікторович, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

СМЕТАНЮК Володимир Богданович, суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

ГУСАРОВ Костянтин Володимирович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

РОЖНОВ Олег Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

СІБІЛЬОВ Денис Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

 

 

 

підгрупа з питань реформування

адміністративного процесуального законодавства

 

голова підгрупи – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна, член Вищої ради правосуддя;

 

СИТНИКОВ Олександр Федотович, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, член ГО «Всеукраїнська Асоціація суддів у відставці» (за згодою);

 

КРАВЕЦЬ Олександр Олександрович, суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду, член ГО «Всеукраїнська Асоціація суддів у відставці» (за згодою);

 

ЛЕБЕДЄВА Ганна Володимирівна, суддя Миколаївського окружного адміністративного суду, член ГО «Всеукраїнська Асоціація суддів у відставці» (за згодою);

 

 

 

 

підгрупа з питань реформування

законодавства про судоустрій і статус суддів

 

 

голова підгрупи – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРУДИВУС Олег Васильович, член Вищої ради правосуддя;

 

ФАЛЬКОВСЬКИЙ Андрій Олександрович,  доцент кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою);

 

МОНАЄНКО Антон Олексійович, керівник Центру дослідження проблем адміністративної юстиції, провідний науковий співробітник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (за згодою);

 

БЕЗДОЛЯ Дмитро Олександрович, суддя Господарського суду Одеської області, член Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою);

 

ГОЛЬДАРБ Яків Юрійович, адвокат, керівник Адвокатського об’єднання «Гольдарб. Едвайс» (за згодою);

 

МОСКВИЧ Лідія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

ОВСЯННІКОВА Ольга Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою);

 

БАКАЯНОВА Нана Мезенівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» (за згодою);

 

ЧОРНУЦЬКИЙ Сергій Петрович, заступник Голови Державної судової адміністрації України (за згодою);

 

ОПАНАСЮК Тетяна Іванівна, начальник юридичного управління Державної судової адміністрації України (за згодою).