X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
29.12.2020
3668/0/15-20
Про відмову у відрядженні судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко О.В. до Подільського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко Олени Василівни до Подільського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 24 листопада 2020 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України від 23 листопада 2020 року № 8-21306/20 про необхідність розгляду питання щодо відрядження 5 (п’яти) суддів до Подільського районного суду міста Києва у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

За інформацією Державної судової адміністрації України, у Подільському районному суді міста Києва визначено 21 (двадцять одну) штатну посаду суддів. Станом на 1 листопада 2020 року фактично обіймають посади 9 (дев’ять) суддів, тобто 12 (дванадцять) посад суддів є вакантними. Відрядження 5 (п’яти) суддів строком на один рік дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечить належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку, зокрема, з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Наведена норма кореспондується із частиною другою статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинилися і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» від 4 червня 2020 року № 679-ІХ Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (із змінами) (далі – Порядок), передбачено, що у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

На виконання приписів пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (із змінами), Вища рада правосуддя 1 грудня 2020 року ухвалила рішення № 3329/0/15-20 про початок процедури відрядження 5 (п’яти) суддів до Подільського районного суду міста Києва.

Цим рішенням затверджено текст оголошення про початок процедури відрядження суддів, яким встановлено десятиденний строк (з дня початку процедури відрядження суддів) для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 6 розділу IV-1 Порядку, зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів. Таке оголошення відповідно до пункту 2 розділу IV-1 Порядку розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Для розгляду Вищою радою правосуддя питання про відрядження суддів до Подільського районного суду міста Києва протягом зазначеного строку із визначеним пунктом 6 розділу IV-1 Порядку пакетом документів звернулася суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко О.В.

Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А., проаналізувавши інформацію, надану Державною судовою адміністрацією України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Новомиргородським районним судом Кіровоградської  області, а також інформацію, наявну у Вищій раді правосуддя, встановила таке.

У провадженні суддів Подільського районного суду міста Києва у 2019 році перебувало 24919 справ та матеріалів, 18432 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді (8 суддів) становило 2304. У першому півріччі 2020 року у провадженні суддів перебувало 16230 справ та матеріалів, 8373 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді (10 суддів) становило 838. За дев’ять місяців 2020 року у провадженні суддів перебувало 20094 справи та матеріали, із яких 12289 надійшло за вказаний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді (10 суддів) становило 1229, що свідчить про надмірний рівень судового навантаження суддів цього суду, оскільки згідно з інформацією, наданою Державною судовою адміністрацією України, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді по Україні у 2019 році становило 1105 справ та матеріалів, у першому півріччі 2020 року – 471 справу та матеріал, за дев’ять місяців 2020 року – 695 справ та матеріалів.

Лещенко Олена Василівна, ____ року народження, Указом Президента України від 18 жовтня 2013 року № 571/2013 призначена строком на п’ять років на посаду судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області, Указом Президента України від 14 січня 2020 року № 7/2020 призначена на посаду судді цього суду.

Стаж роботи Лещенко О.В. на посаді судді становить понад 7 років.

У Новомиргородському районному суді Кіровоградської області визначено 4 (чотири) штатні посади суддів, фактично обіймають посади 3 (три) судді, які здійснюють правосуддя. У провадженні суддів у 2019 році перебувало 1856 справ та матеріалів, 1753 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 584. У першому півріччі 2020 року у провадженні суддів перебувало 977 справ та матеріалів, 869 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 290. За дев’ять місяців 2020 року у провадженні суддів перебувало 1355 справ та матеріалів, 1246 із яких надійшли за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 415 справ та матеріалів.

Із доданої суддею Лещенко О.В. до згоди на відрядження довідки, листа Новомиргородського районного суду Кіровоградської області від 18 грудня 2020 року вбачається, що цією суддею протягом 2018–2020 років справи та матеріали не розглядалися.

Станом на 18 грудня 2020 року у провадженні судді Лещенко О.В. відсутні справи та матеріали.

Враховуючи зазначені обставини, а також стаж роботи Лещенко О.В. на посаді судді, інформацію про стан здійснення нею правосуддя, те, що у разі відрядження її до іншого суду для здійснення правосуддя у суді, в якому вона обіймає посаду, залишиться двоє суддів, які здійснюватимуть правосуддя, що призведе до неможливості утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій справ та незабезпечення належних умов для доступу до правосуддя, Вища рада правосуддя дійшла висновку, що у відрядженні цієї судді до іншого суду для здійснення правосуддя слід відмовити.

Вища рада правосуддя, керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення),

 

вирішила:

 

відмовити у відрядженні судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко Олени Василівни до Подільського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя.

 

Голова Вищої ради правосуддя                                    А.А. Овсієнко

 

Члени Вищої ради правосуддя                                       І.А. Артеменко

 

                                                                                              В.І. Говоруха

 

                                                                                              П.М. Гречківський

 

                                                                                              В.К. Грищук

 

                                                                                              Л.Б. Іванова

 

                                                                                              Н.С. Краснощокова

 

                                                                                              О.В. Маловацький

 

                                                                                              Т.С. Розваляєва

 

                                                                                              М.П. Худик

 

                                                                                               В.В. Шапран

 

                                                                                                Л.А. Швецова