X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
27.01.2021
123/3дп/15-21
Про притягнення судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М. до дисциплінарної відповідальності

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Швецової Л.А., членів Говорухи В.І., Іванової Л.Б., заслухавши доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М., розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за скаргою Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка Ігоря Михайловича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 9 червня 2020 року за вхідним № М-2501/44/7-20 надійшла скарга Маселка Р.А. на дії судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М. під час розгляду справ №№ 456/3990/16, 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20.

ОСОБА1 зазначає, що 6 квітня 2017 року суддя Карбовнік І.М. виніс постанову у справі № 3/456/53/2017 про закриття провадження про адміністративне правопорушення щодо судді Стрийського районного суду Львівської області ОСОБА24 за частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Скаржник вважає, що у постанові не зазначено жодних обставин та аргументів, на підставі яких суддя дійшов висновку про відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

ОСОБА1 звертає увагу, що розподіл цієї справи відбувся 22 лютого 2017 року, а її розгляд – 6 квітня 2017 року, що на 21 день перевищило встановлений строк накладення адміністративного стягнення за вказане правопорушення. При цьому автор скарги зазначає, що оскільки було перевищено строк накладення адміністративного стягнення, вказане провадження все одно підлягало закриттю на підставі частини другої статті 38 КУпАП.

У скарзі також зазначено, що копію постанови суду від 6 квітня 2017 року суддя надіслав до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР) 20 квітня 2017 року, тобто з порушенням встановленого законом строку.

Як вказано у скарзі, ця справа викликала суспільний резонанс та спричинила появу у засобах масової інформації численних публікацій, у яких йшлося про затягування розгляду справи з метою сприяння судді уникнути відповідальності. На підтвердження вказаного у скарзі наведено відповідні посилання, зокрема:

https://www.voutube.colTl/wаtch?v=HR_ithnRrY8

https://www.voutube.colTl/wаtch?v=AXQsuHVoZrk

https://ukr.lb.ua/society/2016/12/16/353664_руапіу_suddya_striyu_zasnuv.html тощо.

На думку ОСОБА1, такі дії судді для стороннього спостерігача виглядають як допомога колезі уникнути відповідальності, що є проявом корпоративізму та кругової поруки, і вкрай негативно впливають на авторитет правосуддя в цілому.

У скарзі йдеться також про систематичне, на переконання ОСОБА1, затягування суддею Карбовніком М.І. розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.

На підтвердження зазначеного ОСОБА1 надає відомості, отримані за результатами аналізу інформації з ЄДРСР та протоколів автоматизованого розподілу відповідних судових справ, які містяться на офіційному вебпорталі «Судова влада України». Вказує, що у період із 1 червня 2017 року по 10 травня 2020 року суддя Карбовнік І.М. безпідставно затягнув розгляд 23 адміністративних матеріалів за статтею 130 КУпАП, а саме: №№ 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20.

Як зазначено у скарзі, провадження у цих справах закриті у зв’язку із закінченням передбачених статтею 38 КУпАП строків притягнення до адміністративної відповідальності. Суддя систематично призначав судові засідання відразу після закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності.

На думку скаржника, очевидно, що при обранні дати засідання пізніше ніж через три місяці суддя не міг не усвідомлювати, що наслідком цього буде затягування розгляду справи та закриття адміністративного провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. Із точки зору стороннього спостерігача це виглядає як навмисний пропуск встановлених строків з метою закриття провадження.

Як вважає автор скарги, такі дії судді Карбовніка М.І. призвели до безпідставного уникнення правопорушниками адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП, та свідчать про недбале ставлення судді до розгляду справ цієї категорії або навмисне порушення строків з метою сприяння правопорушникам уникнути покарання. Жодна із постанов не містить підстав, які б унеможливлювали своєчасний розгляд справи. Зміст постанов про закриття проваджень також свідчить про формальне їх ухвалення. Більшість судових рішень складається із чотирьох абзаців, один із яких містить інформацію про обставини правопорушення та/чи про складання протоколу працівниками поліції, інші – посилання на відповідні норми законодавства.

ОСОБА1 зазначає також, що суддею пропущено строки надання до ЄДРСР копій постанов у 21 справі (від 2 до понад 15 днів із дня винесення постанов).

Із посиланням на підпункт «б» пункту 1, пункти 2, 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у скарзі висловлено прохання відкрити дисциплінарне провадження стосовно судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М., притягнути його до дисциплінарної відповідальності та застосувати стягнення, яке відповідатиме тяжкості проступку.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя вказану скаргу передано члену Вищої ради правосуддя Гречківському П.М. для попередньої перевірки.

Ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 16 вересня 2020 року № 2634/3дп/15-20 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М. та встановлено обставини, які можуть свідчити про наявність в його діях ознак дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «б» пункту 1, пунктами 2, 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Про засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя суддя Карбовнік І.М. та скаржник були повідомлені своєчасно та належним чином у порядку та строки, що встановлені Законом України «Про Вищу раду правосуддя». З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення реалізації прав учасників дисциплінарного провадження, визначених пунктом 12.30 Регламенту Вищої ради правосуддя, сторонам запропоновано взяти участь у вказаному засіданні в режимі відеоконференції.

25 січня 2021 року на адресу Вищої ради правосуддя від судді Карбовніка І.М. та Маселка Р.А. надійшли заяви про участь у засіданні Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 27 січня 2021 року в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів після реєстрації через систему EASYCON.

У засіданні Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 27 січня 2021 року взяли участь у режимі відеоконференції суддя Карбовнік І.М. та скаржник Маселко Р.А.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, заслухавши доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М., дослідивши матеріали дисциплінарної справи, письмові пояснення судді, дійшла висновку про наявність підстав для притягнення судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М. до дисциплінарної відповідальності з огляду на таке.

Карбовнік Ігор Михайлович Постановою Верховної Ради України від 5 вересня 2013 року № 450-VII обраний на посаду судді Миколаївського районного суду Львівської області безстроково.

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено, що у провадженні судді Карбовніка І.М. у період із 22 лютого 2017 року по 10 травня 2020 року перебували, зокрема, 24 адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП, а саме: №№ 3/456/53/2017, 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18. 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20.

Провадження у 23 справах закриті суддею Карбовніком І.М. на підставі пункту 7 частини першої статті 247 КУпАП у зв’язку із закінченням на момент розгляду справ про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу, в одній справі провадження закрито у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Згідно із частиною першою статті 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб – накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статей 221, 255 КУпАП протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 130 цього Кодексу, мають право складати, зокрема, органи внутрішніх справ (Національної поліції), а розглядати – районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді). За приписами частини першої статті 276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення; справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, частиною першою статті 130 цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників (частина друга статті 276 КУпАП).

Статтею 277 КУпАП визначено, що справа про адміністративне правопорушення, зокрема за статтею 130 цього Кодексу, розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Частиною першою статті 268 КУпАП визначено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та встановлено, зокрема, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; за її відсутності справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення особи про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно зі статтею 277-2 цього Кодексу повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

Статтею 284 КУпАП визначено, що у справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу; 3) про закриття справи. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

За приписами статті 38 КУпАП у справах цієї категорії стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Статтею 247 КУпАП визначено обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення. Зокрема, провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу (пункт 7).

1. Справа № 3/456/53/2017

22 лютого 2017 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА24 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 7 березня 2017 року. Рекомендований лист із повідомленням про вручення повістки про виклик у судове засідання, призначене на цю дату, повернувся на адресу суду у зв’язку із відмовою адресата від його одержання. Розгляд справи було відкладено на 14 березня 2017 року.

13 березня 2017 року на адресу суду надійшла заява адвоката Іванус М.І. про забезпечення доказів та ознайомлення з матеріалами справи, а також про виклик свідків.

У зв’язку з неявкою в судове засідання 14 березня 2017 року особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, розгляд справи відкладено на 20 березня 2017 року.

20 березня 2017 року до суду надійшло клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях ОСОБА24 складу адміністративного правопорушення, а також пояснення та заперечення на протокол про адміністративне правопорушення. З інформаційної довідки неможливо встановити, ким подане клопотання.

У зв’язку з неявкою в судове засідання свідків та працівника поліції розгляд справи відкладено на 29 березня 2017 року. У зв’язку з повторною неявкою в судове засідання свідків та працівника поліції розгляд справи за клопотанням адвоката Іванус М.І., заявленим у судовому засіданні, відкладено на 6 квітня 2017 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 6 квітня 2017 року, винесеною суддею Карбовніком І.М., провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

У вступній частині постанови, електронна копія якої міститься у ЄДРСР, зазначено, що ОСОБА24 працює суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Постанова суду мотивована тим, що у цій справі відсутня подія адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, оскільки протокол про адміністративне правопорушення складений стосовно особи, яка на час його складення транспортним засобом не керувала, а отже, відсутній суб’єкт і суб’єктивна сторона правопорушення. Відсутність події адміністративного правопорушення означає відсутність складу правопорушення в цілому.

Суд дійшов висновку, що провадження у справі підлягає закриттю на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП, оскільки прямих, безспірних і безсумнівних доказів керування ОСОБА24 транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння під час судового засідання не здобуто.

Як встановлено перевіркою, розгляд справи неодноразово відкладався із зазначених вище підстав. Постанову Миколаївського районного суду Львівської області від 6 квітня 2017 року суддя Карбовнік І.М виніс після закінчення строку накладення адміністративного стягнення, однак провадження закрито на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

У частинах першій, другій статті 286 КУпАП визначено, що, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.

Постанова повинна містити:

найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову;

дату розгляду справи;

відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування;

опис обставин, установлених під час розгляду справи;

зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;

прийняте у справі рішення.

Разом із цим постанова суду від 6 квітня 2017 року не містить чіткого опису обставин, установлених під час розгляду справи, обґрунтування висновків суду щодо постановлення її поза межами строків накладення адміністративного стягнення та щодо відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Крім того, перевіркою встановлено, що 6 червня 2017 року рішенням Вищої ради правосуддя № 1397/0/15-17, залишеним без змін рішенням Верховного Суду від 14 травня 2018 року, відмовлено у внесенні подання Президентові України про призначення ОСОБА24 на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, зокрема з підстав, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА24 (справа № 3/456/53/2017).

У поясненнях, наданих Вищій раді правосуддя, суддя ОСОБА24 зазначив, що 15 грудня 2016 року перебував у відпустці у зв’язку із сімейними обставинами, зокрема через хворобу дружини та двох малолітніх дітей. Саме цього дня він відвозив їх до Стрийської дитячої поліклініки для проведення медичних заходів. Через деякий час, коли він повертався, щоб забрати рідних із поліклініки, йому стало недобре і тому він вирішив припаркуватись на узбіччі та прийняти ліки від цукрового діабету «Діабетон» та від тиску «Діфос», які спричинили загострення, яке в медицині називають «стан цукрової коми», що супроводжується ослабленням організму в цілому, запамороченням голови та сонливим станом. Через деякий час до нього підійшли працівники поліції, які самостійно забрали його документи зі службовим посвідченням. Жодних приладів, які б фіксували стан сп’яніння, не було застосовано, що підтверджується відсутністю відеофіксації. Із протоколом про адміністративне правопорушення його ніхто не ознайомлював. Про протокол він дізнався тільки в суді, коли справа про адміністративне правопорушення надійшла до Стрийського міськрайонного суду Львівської області для розгляду. Крім того, ОСОБА24 зазначив, що у пункті 22 розділу 2 «Твердження декларанта» декларації доброчесності судді за 2016 рік у графі «мною не здійснювались вчинки, що можуть мати наслідком притягнення мене до відповідальності» зазначив «підтверджую», оскільки на момент подання декларації вважав, що ним не вчинено дій, які можуть мати наслідком притягнення до відповідальності, та мав документи, які підтверджували, що він не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Вища рада правосуддя, врахувавши, що ОСОБА24 достеменно знав, що у провадженні суду перебуває адміністративна справа стосовно нього за частиною першою статті 130 КУпАП, дійшла висновку, що зазначення «підтверджую» в пункті 22 розділу 2 «Твердження декларанта» декларації доброчесності судді за 2016 рік у графі «мною не здійснювались вчинки, що можуть мати наслідком притягнення мене до відповідальності» є обставиною, яка свідчить про невідповідність кандидата критерію доброчесності, професійної етики, яка може негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням вказаного судді на посаду, оскільки з огляду на професійні знання в галузі права, статус і посаду ОСОБА24 знав порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення.

Крім того, у рішенні зазначено, що факти, вказані у протоколі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА24, є також обставинами, які викликають сумнів у законослухняності судді та є підставою для обґрунтованого сумніву щодо його відповідності критерію доброчесності, професійної етики, та є обставиною, яка може негативно впливати на суспільну довіру.

Відповідно до відомостей з ЄДРСР постанову Миколаївського районного суду Львівської області від 6 квітня 2017 року у справі № 3/456/53/2017 надіслано судом до ЄДРСР 20 квітня 2017 року.

2. Справа № 466/575/18

3 квітня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА25 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання було призначено на 13 квітня 2018 року, однак у зв’язку з неявкою в судове засідання правопорушника розгляд справи було відкладено на 20 квітня 2018 року. Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, була надіслана рекомендованим листом із повідомленням про вручення, проте повернулася на адресу суду у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 20 квітня 2020 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 14 січня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА25 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 3 квітня 2018 року (більше ніж через 2 місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 18 квітня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 14 квітня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 20 квітня 2018 року надіслана судом до Реєстру 24 квітня 2018 року.

3. Справа № 447/467/18

23 лютого 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА2 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі призначено 12 березня 2018 року.

У судовому засіданні 12 березня 2018 року ОСОБА2 подав заяву про відкладення розгляду справи для укладення угоди з адвокатом. Розгляд справи відкладено на 8 квітня 2018 року.

8 квітня 2018 року у зв’язку з неявкою правопорушника розгляд справи відкладено на 23 квітня 2018 року.

23 квітня 2018 року ОСОБА2 подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку із зайнятістю адвоката в розгляді іншої справи. Розгляд справи відкладено на 15 травня 2020 року.

15 травня 2018 року ОСОБА2 у судовому засіданні заявив клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки подав апеляційну скаргу на постанову Миколаївського районного суду Львівської області про притягнення його відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 15 травня 2020 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 12 лютого 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА2 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 23 лютого 2018 року, граничним строком розгляду справи було 10 березня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 12 травня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 15 травня 2018 року надіслала судом до Реєстру 30 травня 2018 року.

4. Справа № 456/1088/18

24 квітня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА3 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено 8 травня 2018 року.

8 травня 2018 року адвокат ОСОБА3 – Ратин Т.М. подав до суду заяву про відкладення розгляду справи та надання можливості для ознайомлення з матеріалами справи.

14 травня 2018 року адвокат Ратин Т.М. подав клопотання про звільнення ОСОБА3 від відповідальності та передання його на поруки трудового колективу. Розгляд справи відкладено на 24 травня 2018 року.

24 травня 2018 року у зв’язку з неявкою в судове засідання правопорушника розгляд справи відкладено на 4 червня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 4 червня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 1 березня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА3 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 24 квітня 2018 року (більше ніж через півтора місяця із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 9 травня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 1 червня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 4 червня 2018 року надіслана судом до Реєстру 25 червня 2018 року.

5. Справа № 447/814/18

4 квітня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА4 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено 23 квітня 2018 року.

23 квітня 2018 року на адресу суду надійшла заява ОСОБА4 про ознайомлення з матеріалами справи, а також про перенесення розгляду справи та надання права на захист. Розгляд справи було відкладено на 2 травня 2018 року.

2 травня 2018 року ОСОБА4 подав на адресу суду заперечення, а також у судовому засіданні заявив клопотання про виклик працівника поліції, який складав протокол про адміністративне правопорушення. Розгляд справи відкладено на 7 травня 2018 року.

7 травня 2018 року у зв’язку з неявкою в судове засідання працівника поліції розгляд справи відкладено на 7 червня 2018 року.

Цього дня подане додаткове заперечення та клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

22 червня 2018 року до суду повторно надійшло клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 22 червня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 15 березня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА4 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 4 квітня 2018 року (більше ніж через пів місяця із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 19 квітня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення –15 червня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 22 червня 2018 року надіслана судом до Реєстру 2 липня 2018 року.

6. Справа № 447/1471/18

19 червня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА5 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 26 червня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 26 червня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, була надіслана рекомендованим листом з повідомленням про вручення, однак повернулася на адресу суду у зв’язку з тим, що адресат за вказаною адресою не проживає.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 25 березня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА5 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 19 червня 2018 року (більше ніж через два місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 4 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 25 червня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 26 червня 2018 року надіслана судом до Реєстру 2 липня 2018 року.

7. Справа № 447/1412/18

12 червня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА6 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 22 червня 2018 року.

У зв’язку з неявкою 22 червня 2018 року в судове засідання правопорушника розгляд справи відкладено на 29 червня 2018 року.

Із рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вбачається, що повістку про виклик у судове засідання, призначене на 22 червня 2018 року, ОСОБА6 отримав лише 2 липня 2018 року.

Наступне судове засідання призначено на 6 липня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 6 липня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 27 березня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА6 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 12 червня 2018 року (більше ніж через два місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи та накладення стягнення було 27 червня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 6 липня 2018 року надіслана судом до Реєстру 13 липня 2018 року.

8. Справа № 447/1583/18

27 червня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА7 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 4 липня 2018 року, однак у зв’язку з неявкою в судове засідання правопорушника розгляд справи було відкладено на 10 липня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 10 липня 2020 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 5 квітня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА7 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 27 червня 2018 року (більше ніж через півтора місяця із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 12 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 5 липня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 10 липня 2018 року надіслана судом до Реєстру 13 липня 2018 року.

9. Справа № 447/1460/18

18 червня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА8 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 2 липня 2018 року.

12 липня 2018 року на адресу суду подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з хворобою правопорушника. У зв’язку з неявкою в судове засідання правопорушника розгляд справи відкладено на 13 липня 2018 року.

16 липня 2018 року адвокат Онацько В.В. подав заперечення на адміністративні матеріали.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 16 липня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протоколи про адміністративне правопорушення складено 13 та 14 квітня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА8 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 18 червня 2018 року (більше ніж через два місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 3 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 14 липня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 16 липня 2018 року надіслана судом до Реєстру 27 липня 2018 року.

10. Справа № 447/1731/18

18 липня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА9 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 23 липня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 23 липня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 22 квітня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА9 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 18 липня 2018 року (більше ніж через два з половиною місяця із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 2 серпня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 22 липня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 23 липня 2018 року надіслана судом до Реєстру 27 липня 2018 року.

11. Справа № 447/1369/18

5 червня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА10 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 29 червня 2018 року.

11 червня 2018 року до суду подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням правопорушника за кордоном.

У зв’язку з неявкою в судове засідання 29 червня 2018 року правопорушника розгляд справи відкладено на 18 липня 2018 року.

18 липня 2018 року ОСОБА10 повторно не з’явився в судове засідання.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 10 вересня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 29 травня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА10 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 5 червня 2018 року, граничним строком розгляду справи було 20 червня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 29 серпня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 10 вересня 2018 року надіслана судом до Реєстру 11 вересня 2018 року.

12. Справа № 447/1678/18

12 липня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА11 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 24 липня 2018 року.

У зв’язку з неявкою в судове засідання 24 липня 2018 року правопорушника розгляд справи відкладено на 10 вересня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 10 вересня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 12 травня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА11 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 12 липня 2018 року (через два місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 27 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 12 серпня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 10 вересня 2018 року надіслана судом до Реєстру 11 вересня 2018 року.

13. Справа № 447/1677/18

12 липня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА12 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 24 липня 2018 року. У зв’язку з неявкою в судове засідання 24 липня 2018 року правопорушника розгляд справи відкладено на 10 вересня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 10 вересня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 16 травня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА12 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 12 липня 2018 року (більше ніж через півтора місяця із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 27 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 16 серпня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 10 вересня 2018 року надіслана судом до Реєстру 11 вересня 2018 року.

14. Справа № 447/1204/18

21 травня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА13 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 15 червня 2018 року.

25 червня 2018 року до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки ОСОБА13 подав апеляційну скаргу на постанову Миколаївського районного суду Львівської області про притягнення його до відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП. Судовий розгляд справи за його апеляційною скаргою призначено на 27 серпня 2018 року.

Розгляд справи відкладено на 20 липня 2018 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 13 вересня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 20 травня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА13 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 21 травня 2018 року, граничним строком розгляду справи було 5 червня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 20 серпня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 13 вересня 2018 року надіслана судом до Реєстру 13 вересня 2018 року.

15. Справа № 447/2181/18

10 вересня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА14 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 26 вересня 2018 року.

У зв’язку з неявкою 26 вересня 2018 року правопорушника в судове засідання розгляд справи відкладено на 16 жовтня 2018 року.

24 жовтня 2018 року на адресу суду надійшла заява ОСОБА14, датована 8 жовтня 2018 року, про відкладення розгляду справи у зв’язку з тим, що він бажає скористатися послугами адвоката, а також просив витребувати диск із фіксацією вчиненого правопорушення.

Розгляд справи відкладено на 2 листопада 2018 року.

Суд скерував запит про витребування диска з фіксацією правопорушення.

2 листопада 2018 року розгляд справи не відбувся у зв’язку з тим, що суддя перебував у нарадчій кімнаті у кримінальному провадженні № 447/2311/18.

У судовому засіданні правопорушник заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 22 листопада 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 21 серпня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА14 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 10 вересня 2018 року, граничним строком розгляду справи було 25 вересня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 21 листопада 2018 року.

ЄДРСР не містить інформації щодо дати надіслання судом копії постанови суду від 22 листопада 2018 року до Рєстру.

16. Справа № 447/2279/18

21 вересня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА15 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 16 жовтня 2018 року.

У зв’язку з неявкою в судове засідання 16 жовтня 2018 року правопорушника розгляд справи відкладено на 2 листопада 2018 року.

24 жовтня 2018 року до суду надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв’язку з тим, що ОСОБА15 бажає скористатися послугами адвоката, а також просить витребувати з відділу поліції фіксацію вчиненого ним правопорушення.

2 листопада 2018 року розгляд справи не відбувся у зв’язку з перебуванням судді у нарадчій кімнаті у кримінальному провадженні № 447/2311/18.

Суд скерував запит про витребування диска з фіксацією правопорушення.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 11 грудня 2018 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається зі змісту вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 8 вересня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА15 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 21 вересня 2018 року, граничним строком розгляду справи було 6 жовтня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 8 грудня 2018 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 11 грудня 2018 року надіслана судом до Реєстру 11 грудня 2018 року.

17. Справа № 447/2526/18

23 жовтня 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА16 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі призначено на 14 листопада 2018 року.

10 листопада 2018 року ОСОБА16 подав до суду заяву про відкладення розгляду справи.

Наступне судове засідання призначено на 13 грудня 2018 року.

У зв’язку з неявкою в судове засідання правопорушника розгляд справи відкладено на 14 січня 2019 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 14 січня 2019 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 13 жовтня 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА16 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 23 жовтня 2018 року, граничним строком розгляду справи було 7 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 13 січня 2019 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 14 січня 2019 року надіслана судом до Реєстру 21 січня 2019 року.

18. Справа № 447/2756/18

20 листопада 2018 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА17 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі призначено на 11 грудня 2018 року.

У зв’язку з неявкою 11 грудня 2018 року в судове засідання правопорушника розгляд справи відкладено на 11 січня 2019 року.

У судовому засіданні ОСОБА17 заявив клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку з тим, що бажає скористатися послугами адвоката та до кінця січня перебуватиме за межами території України.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 8 лютого 2019 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 4 листопада 2018 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА17 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 20 листопада 2018 року, граничним строком розгляду справи було 5 грудня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 4 лютого 2019 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 8 лютого 2019 року надіслана судом до Реєстру 12 лютого 2019 року.

19. Справа № 447/1292/19

14 червня 2019 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА18 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 27 червня 2019 року.

У зв’язку з неявкою в судове засідання 27 червня 2019 року правопорушника розгляд справи відкладено на 17 липня 2019 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 17 липня 2019 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 16 квітня 2019 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА18 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 14 червня 2019 року (майже через два місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 29 червня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 16 липня 2019 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 17 липня 2019 року надіслана судом до Реєстру 19 липня 2019 року.

20. Справа № 447/2794/19

29 листопада 2019 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА19 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 17 грудня 2019 року.

У зв’язку з неявкою правопорушника в судове засідання 17 грудня 2019 року розгляд справи відкладено на 26 грудня 2019 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 26 грудня 2019 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 24 вересня 2019 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА19 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 29 листопада 2019 року (більш ніж через два місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 14 грудня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 24 грудня 2019 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 26 грудня 2019 року надіслана судом до Реєстру 31 грудня 2019 року.

21. Справа № 447/2380/19

10 жовтня 2019 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА20 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 28 жовтня 2019 року.

У зв’язку з неявкою правопорушника в судове засідання 28 жовтня 2019 року розгляд справи було відкладено на 15 листопада 2019 року.

Рекомендований лист із повідомленням про вручення повістки про виклик у судове засідання, призначене на 28 жовтня 2019 року, повернувся на адресу суду у зв’язку із закінченням встановленого строку зберігання.

12 листопада 2019 року на адресу суду надійшла заява від ОСОБА20 про перенесення розгляду справи, оскільки він перебуватиме за кордоном, а також має намір скористатися послугами адвоката і ознайомитися з матеріалами справи.

13 грудня 2019 року на адресу суду надійшла заява ОСОБА20 про відкладення розгляду справи у зв’язку з хворобою.

На підставі цих заяв розгляд справи неодноразово відкладався.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 9 січня 2020 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 29 вересня 2019 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА20 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 10 жовтня 2019 року, граничним строком розгляду справи було 25 жовтня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 29 грудня 2019 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 9 січня 2020 року надіслана судом до Реєстру 10 січня 2020 року.

22. Справа № 456/4149/19

26 грудня 2019 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА21 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 9 січня 2020 року.

У зв’язку з неявкою у судове засідання 9 січня 2020 року правопорушника розгляд справи відкладено на 16 січня 2020 року.

Рекомендований лист із повідомленням про вручення повістки про виклик у судове засідання, призначене на 9 січня 2020 року, повернувся на адресу суду у зв’язку з тим, що адресат за вказаного адресою не проживає.

У зв’язку з повторною неявкою правопорушника в судове засідання 16 січня 2020 року розгляд справи відкладено на 20 січня 2020 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 20 січня 2020 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 16 жовтня 2019 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА21 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 26 грудня 2019 року (більше ніж через два місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 10 січня 2020 року, а граничним строком накладення стягнення – 16 січня 2020 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 20 січня 2020 року надіслана судом до Реєстру 23 січня 2020 року.

23. Справа № 447/2864/19

9 грудня 2019 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА22 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 27 грудня 2019 року.

27 грудня 2019 року в судовому засіданні правопорушник подав заяву про відкладення розгляду справи для укладення угоди з адвокатом. Розгляд справи відкладено на 20 січня 2020 року.

У зв’язку з неявкою правопорушника в судове засідання 20 січня 2020 року розгляд справи відкладено на 31 січня 2020 року.

31 січня 2020 року ОСОБА22 подав заяву про ознайомлення з матеріалами справи та повернення матеріалів справи на дооформлення, оскільки диск не містить жодної інформації про адміністративне правопорушення. Розгляд справи відкладено на 17 лютого 2020 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 2 березня 2020 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 1 грудня 2019 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА22 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 9 грудня 2019 року, граничним строком розгляду справи було 24 грудня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 1 березня 2020 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 2 березня 2020 року надіслана судом до Реєстру 12 березня 2020 року.

24. Справа № 447/203/20

24 січня 2020 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА23 за частиною першою статті 130 КУпАП. Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 11 лютого 2020 року.

У зв’язку з неявкою правопорушника в судове засідання 11 лютого 2020 року розгляд справи відкладено на 17 лютого 2020 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 17 лютого 2020 року провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Як убачається із вказаної постанови, протокол про адміністративне правопорушення складено 13 листопада 2019 року.

Оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА23 надійшли до провадження судді Карбовніка І.М. 24 січня 2021 року (більше ніж через два місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення), граничним строком розгляду справи було 8 лютого 2020 року, а граничним строком накладення стягнення – 13 лютого 2020 року.

Відповідно до інформації з ЄДРСР копія постанови суду від 17 лютого 2020 року надіслана судом до Реєстру 27 лютого 2020 року.

Оцінюючи встановлені під час розгляду дисциплінарної справи обставини, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя виходить із такого.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є розумні строки розгляду справи судом.

Статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Пунктом 1 частини сьомої статті 56 цього Закону встановлено обов’язок судді справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Статтею 1 КУпАП встановлено, що завданням цього Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Відповідно до статті 245 вказаного Кодексу завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Враховуючи положення статей 277 та 284 КУпАП, суддя в п’ятнадцятиденний строк із дня одержання судом протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів має розглянути справу про адміністративне правопорушення та винести постанову про накладення адміністративного стягнення або про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП, або про закриття справи.

Статтями 7, 8 Кодексу суддівської етики, затвердженого рішенням XI з’їзду суддів України від 22 лютого 2013 року, визначено, що суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань та вдосконалення практичних навичок, здійснювати судочинство в межах та порядку, визначених процесуальним законом.

Зазначені обов’язки судді є професійними стандартами, що формують ту модель поведінки, яку суддя повинен ставити собі за взірець і якої повинен дотримуватися. Зокрема, старанність включає в себе правильне розпорядження судді своїм робочим часом та планування судових засідань, постійний контроль та аналіз власних дій, зосередження на виконанні посадових обов’язків, зокрема щодо дотримання завдань та засад судочинства, порядку і строків розгляду судових справ, виготовлення судових рішень та їх оприлюднення у встановлені законом строки, забезпечення можливості реалізації прав учасниками процесу тощо.

Враховуючи принцип судочинства, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, суд мав провести розгляд справи за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки безпідставне умисне затягування розгляду справи нівелює завдання КУпАП, яке полягає в охороні конституційного ладу України, встановленого правопорядку, зміцненні законності, запобіганні правопорушенням, вихованні громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції України, законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Стаття 268 КУпАП не містить заборони розглядати справу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 КУпАП, за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

З огляду на наведене неодноразові відкладення суддею Карбовніком І.М. судових засідань у справах №№ 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1460/18, 447/1369/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19 з необґрунтовано значними проміжками часу свідчать про невжиття заходів щодо розгляду справ у встановлений законом строк та очевидно безпідставне затягування розгляду протоколів про адміністративні правопорушення.

Відкладення суддею Карбовніком І.М. 24 липня 2018 року судових засідань у справах №№ 447/1678/18, 447/1677/18 на 10 вересня 2018 року також вказує на очевидно безпідставне затягування розгляду справ, оскільки суддя знав, що з 30 липня 2018 року перебуватиме у щорічній відпустці.

Відкладення суддею Карбовніком І.М. судового засідання у справі № 447/1292/19 на 20 днів мало наслідком порушення строку притягнення особи до адміністративної відповідальності на один день. Призначення вперше судових засідань у справах №№ 447/2794/19, 447/203/20 поза межами строку розгляду вказаної категорії справ мало наслідком порушення строку притягнення осіб до адміністративної відповідальності на 2, 4 дні. Вказані дії судді свідчать про неналежне планування суддею судових засідань із розгляду справ про адміністративні правопорушення та відсутність належного контролю за строками їх розгляду, що сприяло уникненню особами, які вчинили правопорушення, передбачених законом адміністративних стягнень.

Неодноразово відкладаючи розгляд справ та не вживаючи заходів для їх своєчасного розгляду, суддя Карбовнік І.М. не міг не усвідомлювати, що це призведе до закінчення строку накладення адміністративного стягнення та уникнення особами відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення. Зазначене свідчить про вибірковий та непослідовний розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП.

На переконання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, під час здійснення правосуддя в наведених судових справах суддя Карбовнік І.М. покладених на нього обов’язків судді належним чином не виконав та не вчинив тих дій, які б вказували, що він докладав усіх можливих зусиль для їх виконання з урахуванням обставин конкретних справ.

За результатами розгляду дисциплінарної справи, оцінивши встановлені під час дисциплінарного провадження обставини та дії (бездіяльність) судді Карбовніка І.М., Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що під час розгляду справ №№ 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1460/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20 суддя внаслідок недбалого ставлення до виконання службових обов’язків, неефективного, несвоєчасного використання наданих законом повноважень допустив безпідставне затягування розгляду справ про адміністративні правопорушення та/або не вжив належних та/або своєчасних заходів, у тому числі контролю, для дотримання визначеного законом строку їх розгляду та вирішення до закінчення строку накладення стягнення на осіб, які притягалися до адміністративної відповідальності, тобто у межах розумного строку, що вплинуло на те, що особи, які були визнані винними у вчиненні адміністративних правопорушень, уникли застосування до них судом передбаченої законом міри відповідальності у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень.

Така поведінка судді Карбовніка І.М. утворює склад дисциплінарних проступків, визначених пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме безпідставного затягування та невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, та є підставою для дисциплінарної відповідальності судді.

Разом із цим Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя не встановила безпідставного затягування та невжиття суддею заходів щодо розгляду справ №№ 466/575/18, 447/1412/18, 447/1471/18, 447/1583/18, 447/1731/18 протягом строку, встановленого законом, оскільки матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності осіб надійшли до провадження судді через два місяці із дня вчинення адміністративного правопорушення; вперше судові засіданні призначалися суддею в межах строку, визначеного статтею 277 КУпАП, проте розгляд справ відкладався через неналежне повідомлення осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності.

За результатами оцінки дій судді Карбовніка І.М. під час розгляду справи № 3/456/53/2017 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА24 за частиною першою статті 130 КУпАП Третя Дисциплінарна палата встановила наявність у його діях складу дисциплінарного проступку, наслідком якого може бути притягнення до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених підпунком «б» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (внаслідок недбалості незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття аргументів сторін щодо суті спору).

Відповідно до Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень (пункти 34–36, 40) судові рішення повинні, у принципі, бути обґрунтованими. Якість судового рішення залежить головним чином від якості його обґрунтування. Належне обґрунтування є імперативом, яким не можна нехтувати в інтересах швидкості розгляду. Виклад підстав прийняття рішення не лише полегшує розуміння та сприяє визнанню сторонами суті рішення, а є насамперед гарантією проти свавілля. Суддя зобов’язаний вказати на доводи, що лежать в основі рішення й забезпечують його правомірність. Підстави прийняття рішення мають бути узгодженими, чіткими, недвозначними й несуперечливими. Вони повинні давати можливість читачеві простежити логіку міркувань, які привели суддю до ухваленого ним рішення. Обов’язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов’язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно із практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

У рішенні у справі «Серявін та інші проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов’язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії»).

Разом із цим постанова суду від 6 квітня 2017 року у справі № 3/456/53/2017 на порушення вимог статті 286 КУпАП не містить чіткого опису обставин, установлених під час розгляду справи, обґрунтування висновків суду щодо постановлення її поза межами строків накладення адміністративного стягнення та щодо відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що зазначені вище порушення закону, а саме ненаведення мотивів з посиланням на докази, які вказують на відсутність у діях ОСОБА24 складу адміністративного правопорушення, допущені суддею Карбовніком І.М. внаслідок неналежного ставлення до виконання обов’язків судді (недбалості).

Водночас доводи скарги ОСОБА1 про порушення суддею Карбовніком І.М. норм процесуального права у зв’язку з ненаведенням мотивів, з яких суддя виходив, закриваючи провадження у справах через закінчення строку накладення адміністративного стягнення, є необґрунтованими, оскільки згідно з пунктом 7 статті 247 КУпАП закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу, є обставиною, що виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення: провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Крім того, за результатами розгляду дисциплінарної справи Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила, що суддею Карбовніком І.М. допущено порушення вимог статей 2, 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо надсилання до ЄДРСР для оприлюднення копій судових рішень, ухвалених ним у справах №№ 3/456/53/2017, 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/2181/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з вимогами частини третьої статті 3 вказаного Закону суд загальної юрисдикції вносить до Єдиного державного реєстру судових рішень всі судові рішення й окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

Порядок надсилання до ЄДРСР електронних копій судових рішень у 2017–2018 роках та відповідальні за виконання цього обов’язку особи визначались Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740, який втратив чинність 1 жовтня 2018 року (далі – Порядок 1), та Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18, який набрав чинності з 1 жовтня 2018 року та є чинним (далі – Порядок 2).

Зокрема, пунктом 10 Порядку 1 визначалось, що надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень здійснює суддя або відповідальна особа апарату суду, визначена наказом голови суду (копія відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону відповідальної особи, її електронної адреси надсилалась адміністраторові Реєстру). З метою надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень, що виносилися суддями, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру електронної копії судового рішення втратили можливість їх підписання власним електронним цифровим підписом (звільнення судді з посади, припинення повноважень судді, хвороба, відпустка тощо), суди надсилали адміністраторові Реєстру посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису відповідальної особи апарату суду у вигляді архівного файла у форматі zip. У цьому випадку адміністратор Реєстру не пізніше ніж протягом робочого дня після надходження копії наказу про визначення відповідальної особи апарату суду вносив посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису відповідальної особи апарату суду до списку довірених сертифікатів у Реєстрі (пункт 11). Згідно із пунктом 12 Порядку 1 суди надсилали адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення. Відповідно до пункту 13 цього Порядку електронні копії судових рішень мали надсилатись суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.

Згідно з пунктом 1 розділу X Порядку 2 обов’язок щодо своєчасного надсилання електронних примірників судового рішення та окремої думки судді для їх внесення до Реєстру шляхом формування та підписання відповідного електронного примірника в автоматизованій системі документообігу суду покладається на суддю (суддю-доповідача), який ухвалив таке рішення. Пунктом 2 розділу ІІІ та пунктом 2 розділу Х вказаного Порядку визначено, що у разі надсилання до Реєстру судових рішень та окремих думок суддів, що ухвалювались суддями, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру відповідного електронного примірника втратили можливість його підписання власним електронним цифровим підписом (за наявності у табелі обліку робочого часу відомостей щодо судді, підтверджених первинними документами, про підстави відсутності на роботі із нез’ясованих причин; через виклик повісткою до суду, правоохоронного органу, військового комісаріату; у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; згідно з наказами про відрядження, про надання відпустки, про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення тощо), такі електронні примірники підписує власним електронним цифровим підписом та надсилає до Реєстру особа, визначена наказом голови суду, в якому зберігається судова справа. У разі відсутності такого наказу електронні примірники підписує власним електронним цифровим підписом та надсилає до Реєстру голова суду, в якому зберігається судова справа, або особа, яка виконує його обов’язки.

Відповідно до інформації з ЄДРСР 18 постанов, прийнятих у справах №№ 3/456/53/2017, 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/2181/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20, надіслано до ЄДРСР з порушенням строків, визначених законом, які становлять від 2 до 22 днів.

Таким чином, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність у діях судді Карбовніка І.М. складу ще одного дисциплінарного проступку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме несвоєчасного надання суддею копій судових рішень для їх внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Разом із цим за результатами розгляду дисциплінарної справи в діях судді Карбовніка І.М. не встановлено складу дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У поясненнях, надісланих на адресу Вищої ради правосуддя, суддя Карбовнік І.М. зазначив, що судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, з огляду на специфіку і суворість санкції вимагає детального з’ясування всіх обставин справи і виваженого підходу з дотриманням прав людини. Зважаючи на суворість передбаченого покарання, це правопорушення не є незначним, належить до «кримінального обвинувачення» у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а отже, вимагає застосування всіх гарантій статті 6 цієї Конвенції. З метою забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, індивідуалізації її відповідальності, зважаючи на вимоги статті 245 КУпАП, при розгляді справи про адміністративне правопорушення необхідно з’ясувати всі обставини, що мають значення для її правильного вирішення.

Суддя посилається на норми КУпАП щодо розгляду справи з обов’язковою участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та положення цього Кодексу, згідно з якими протокол про адміністративне правопорушення не є належним доказом у справі, а викладені в ньому обставини повинні бути перевірені в кожному конкретному випадку за допомогою інших доказів, які б підтверджували вину особи, що притягається до відповідальності, та не викликали сумніву у суду.

При цьому суддя вказує, що зазначені норми є законодавчими гарантіями об’єктивного і справедливого розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Як відзначає суддя, згідно з позицією Європейського суду з прав людини навіть встановлені процесуальним законодавством стислі строки розгляду справи не можуть позбавляти особу гарантій права на справедливий суд.

Суддя запевняє, що розгляд усіх справ, які перебувають у його провадженні, намагається здійснювати з урахуванням вимог чинного законодавства та принципу рівності перед законом і судом. При визначенні дат судових засідань до уваги беруться усі справи, які перебувають у провадженні, в тому числі справи, розгляд яких здійснюється ним як слідчим суддею.

Водночас пояснення судді Карбовніка І.М. не спростовують допущених ним порушень норм права при розгляді наведених справ.

З інформації, наданої керівником апарату Миколаївського районного суду Львівської області, вбачається, що суддя Карбовнік І.М. у період з лютого по квітень 2017 року розглянув 409 справ, у 2018 році ‒ 1273 справи, у 2019 році ‒ 1079 справ; у період із січня по березень 2020 року ‒ 284 справи. Судове навантаження судді Карбовніка І.М. є найвищим порівняно з іншими суддями Миколаївського районного суду Львівської області і становить 135,89 – у 2017 році, 128,07 – у 2018 році, 107,97 – у 2019 році. Інформація за 2020 рік відсутня.

Крім того, під час розгляду дисциплінарної справи встановлено, що з 6 по 18 червня 2017 року, з 31 липня по 21 серпня 2017 року, з 28 по 31 серпня 2017 року, з 18 грудня 2017 року по 2 січня 2018 року, з 30 липня по 9 вересня 2018 року, 14 вересня 2018 року, з 17 по 29 грудня 2018 року, з 5 серпня по 15 вересня 2019 року, 23 жовтня 2019 року, 20 грудня 2019 року, з 23 грудня по 24 грудня 2019 року суддя Карбовнік І.М. перебував у щорічній відпустці.

З метою підвищення кваліфікації суддя проходив навчання на семінарах та тренінгах у Національній школі суддів України та Апеляційному суді Львівської області, будучи відрядженим за основним місцем роботи: з 17 по 18 серпня 2017 року, з 22 по 23 серпня 2017 року, з 11 по 15 вересня 2017 року, 14 березня 2018 року, 25 травня 2018 року.

Також суддя Карбовнік І.М. з 5 по 8 серпня 2018 року, з 4 по 6 лютого 2019 року, з 8 по 9 березня 2019 року перебував у відрядженні у зв’язку із складанням іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя також враховує, що за період з 1 січня 2018 року по 1 червня 2020 року суддя Карбовнік І.М., розглядаючи справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, прийняв 30 постанов про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення, 5 постанов про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, 66 постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у зв’язку з визнанням їх винними у вчиненні адміністративного правопорушення.

Наведене свідчить про неоднобічний розгляд вказаної категорії справ.

За результатами розгляду дисциплінарної справи Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя не встановила обставин, які б давали підстави для обґрунтованого висновку, що поведінка судді Карбовніка І.М. була зумовлена умислом та мала протиправну мету.

На переконання Дисциплінарної палати, безпідставне затягування та невжиття суддею заходів щодо розгляду справ протягом строку, встановленого законом, несвоєчасне виготовлення та надання суддею Карбовніком І.М. копій судових рішень для їх внесення до ЄДРСР слід кваліфікувати як дії, вчинені внаслідок недбалого ставлення до виконання службових обов’язків.

Відповідно до частини другої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Згідно із частиною одинадцятою статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

Таким чином, зазначений строк стосовно вчинених суддею Карбовніком І.М. проступків не закінчився.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя бере до уваги кількість наявних у провадженні судді Карбовніка І.М. справ, враховує, що матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності осіб у справах №№ 456/1088/18, 447/1460/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 456/4149/19, 447/203/20, 466/575/18, 447/1412/18, 447/1471/18, 447/1583/18, 447/1731/18 надійшли до провадження судді через півтора – два місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення, що свідчить про значне суддівське навантаження, а також те, що зазначене впливає на строки розгляду справ, виготовлення повних текстів судових рішень та надіслання їх до ЄДРСР.

Водночас Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя зазначає, що правосуддя має здійснюватися ефективно і в розумні строки, отже, велике навантаження судді не може бути достатнім виправданням допущених суддею порушень.

Крім того, у разі закінчення строку накладення адміністративного стягнення провадження у справі підлягає безумовному закриттю попри встановлення судом вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення.

У цьому випадку правопорушник не несе за свою протиправну поведінку, яка є джерелом серйозної потенційної небезпеки для життя та здоров’я учасників дорожнього руху, установленої законом міри відповідальності, яка застосовується, в тому числі, з метою його виховання та запобігання вчиненню нових правопорушень, отже, не виконуються завдання цього Кодексу, у тому числі через незадовільну роботу державних інституцій, зокрема суду.

Таким чином, питання щодо своєчасного розгляду справ про адміністративні правопорушення за частиною першою статті 130 КУпАП та накладення стягнення на осіб, визнаних винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених вказаною нормою, із дотриманням строку, визначеного статтею 38 цього Кодексу, має бути предметом постійної уваги та контролю суддів, у провадженні яких перебувають такі справи. Судді не повинні допускати безпідставних зволікань із розглядом справ цієї категорії та вживати усіх можливих заходів, які забезпечать їх розгляд у строк, визначений законом, або у строк, який з урахуванням обставин справи можна визнати розумним та який не виходить за межі тримісячного строку із дня вчинення адміністративного правопорушення.

З огляду на наведене поведінка судді Карбовніка І.М. має наслідком притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Як убачається з наданої головою Миколаївського районного суду Львівської області Павлів В.Р. характеристики, за час роботи на посаді судді Карбовнік І.М. проявив себе позитивно, має достатній професійний рівень та належну фахову підготовку. Володіє необхідними професійними знаннями. На належному рівні здійснює правосуддя. Уміло організовує роботу. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, стежить за змінами у законодавстві. У роботі сумлінний, комунікабельний. Неодноразово виконував обов’язки голови суду. До дисциплінарної відповідальності не притягувався.

Визначаючи вид дисциплінарного стягнення, що має бути застосоване до судді Карбовніка І.М., Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя бере до уваги позитивну характеристику судді та відсутність у нього дисциплінарних стягнень, характер дисциплінарних проступків, його наслідки та форму вини.

З огляду на наведене Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає пропорційним і достатнім застосування до судді Карбовніка І.М. дисциплінарного стягнення у виді попередження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 34, 49, 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 106, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

вирішила:

 

притягнути суддю Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка Ігоря Михайловича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя не пізніше десяти днів із дня його ухвалення.

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                                                        Л.А. Швецова

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

В.І. Говоруха

 

 Л.Б. Іванова