X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
09.02.2021
283/0/15-21
Про погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні» із зауваженнями

22 січня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист Віце-прем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України Федорова М.А. щодо розгляду та погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні».

2 грудня 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1556-р схвалено Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні (далі також – Концепція).

Концепцію розроблено відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 1133, адже впровадження інформаційних технологій, частиною яких є технології штучного інтелекту, є невід’ємною складовою розвитку соціально-економічної, науково-технічної, оборонної, правової та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення.

Цією Концепцією визначаються мета, принципи та завдання розвитку технологій штучного інтелекту в Україні як одного з пріоритетних напрямів у сфері науково-технологічних досліджень. Штучний інтелект – організована сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань.

Метою Концепції є визначення пріоритетних напрямів і основних завдань розвитку технологій штучного інтелекту для задоволення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, побудови конкурентоспроможної національної економіки, вдосконалення системи публічного управління.

Пріоритетними сферами, в яких реалізуються завдання державної політики щодо розвитку галузі штучного інтелекту, є освіта і професійне навчання, наука, економіка, кібербезпека, інформаційна безпека, оборона, публічне управління, правове регулювання та етика, правосуддя.

Для досягнення мети Концепції у сфері правосуддя слід забезпечити виконання, зокрема, таких завдань:

подальший розвиток вже існуючих технологій у сфері правосуддя (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, Електронний суд, Єдиний реєстр досудових розслідувань тощо);

впровадження консультативних програм на основі штучного інтелекту, які відкриють доступ до юридичної консультації широким верствам населення;

винесення судових рішень у справах незначної складності (за взаємною згодою сторін) на основі результатів аналізу, здійсненого з використанням технологій штучного інтелекту, стану дотримання законодавства та судової практики.

Внаслідок розвитку та впровадження технологій штучного інтелекту у судові системи провідних країн світу виникла необхідність у виробленні єдиних принципів і правил їх використання.

У грудні 2018 року Європейська комісія з питань ефективності правосуддя прийняла Етичну хартію про використання штучного інтелекту в судових системах та їх середовищі, що стало першим кроком Європейської комісії з питань ефективності правосуддя до сприяння відповідальному використанню штучного інтелекту в Європейській судовій системі відповідно до цінностей Ради Європи.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні» метою проєкту є затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні задля впровадження технологій штучного інтелекту у сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони та інших сферах для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності України на міжнародному ринку.

Наведене свідчить про необхідність розроблення єдиної скоординованої державної політики, спрямованої на розв’язання першочергових проблем у сфері науково-технологічних досліджень.

Проєктом розпорядження Кабінету Міністрів України пропонується затвердити план заходів з реалізації завдань, у тому числі у сфері правосуддя, зокрема забезпечення попередження суспільно небезпечних явищ шляхом аналізу наявних даних за допомогою штучного інтелекту.

Для реалізації зазначеного планується створення пілотного проєкту на базі суду першої інстанції для розроблення єдиних стандартів обліку судових рішень та інших даних, які формуються в комп’ютеризованих системах / реєстрах під час здійснення правосуддя, для виявлення недобросовісної суддівської практики шляхом аналізу текстів.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вивчення, аналіз та узагальнення судової практики належать до повноважень судів апеляційних та касаційних інстанцій. Разом із тим аналіз текстів є аналітичною й водночас організаційною роботою, яка враховує специфіку судової діяльності зі здійснення правосуддя в особливій категорії справ та не може оцінюватися шляхом аналізу даних за допомогою штучного інтелекту.

 З огляду на зазначене Вища рада правосуддя пропонує запустити пілотний проєкт на базі одного суду першої інстанції в частині автоматизованого розгляду системою із застосуванням штучного інтелекту судових справ з розгляду адміністративних правопорушень із формальним складом.

Запропонований Вищою радою правосуддя пілотний проєкт дасть змогу напрацювати практичний матеріал з розгляду найбільш поширених малозначних адміністративних правопорушень (із формальним складом), що дасть можливість створити уявлення про практику застосування норм права, труднощі у їх судовому тлумаченні, помилки, а також інші заходи щодо їх подолання, крім того, проєкт дасть змогу знизити рівень навантаження суддів.

Процедура погодження заінтересованим органом проєкту акта Кабінету Міністрів України передбачена Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (зі змінами), і полягає в погодженні заінтересованим органом проєкту акта без зауважень чи із зауваженнями або в непідтриманні проєкту акта.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

погодити проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні» із зауваженнями, що додаються.

 

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                 А.А. Овсієнко

 

 

      

 

 

 

Додаток 

до рішення Вищої ради правосуддя

« 9 » лютого 2021 року  № 283/0/15-21

 

 

Зауваження Вищої ради правосуддя до плану заходів з реалізації Концепції
розвитку штучного інтелекту в Україні

 

1. Вища рада правосуддя пропонує запустити пілотний проєкт на базі одного суду першої інстанції в частині автоматизованого розгляду системою із застосуванням штучного інтелекту судових справ про адміністративні правопорушення із формальним складом, наприклад правопорушення, передбачені статтями 142, 122, 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення, без участі судді.

 

2. У зв’язку із цим позицію № 15 плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні пропонуємо викласти в такій редакції:

 

Найменування
заходу

Очікувані результати

Строк виконання

Відповідальні за виконання

15. Застосування технологій штучного інтелекту для забезпечення здійснення правосуддя у державі

Створено пілотний проєкт на базі одного суду першої інстанції в частині автоматизованого розгляду системою із застосуванням штучного інтелекту судових справ про адміністративні правопорушення із формальним складом, наприклад правопорушення, передбачені статтями 142, 122, 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення, без участі судді

І–ІV квартали 2022 року*

ДСА України,

Мін’юст,

Мінцифри,

Вища рада правосуддя

 

 

*За наявності відповідного бюджетного асигнування.